Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
869
Hôm qua:
1266
Tuần này:
7267
Tháng này:
24977
Tất cả:
605616

Thôn Thống Nhất xã Xuân Hưng thi đua lao động sản xuất và tập luyện văn nghệ hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày MTDTTNVN và ngày hội Đại đoàn kết (18/11/2018)

Ngày 15/11/2018 21:01:08

Những ngày này, bên cạnh các hoạt động sản xuất, các địa phương trong huyện nói chung, xã Xuân Hưng nói riêng đang tổ chức các hoạt động văn nghệ - thể dục thể thao, nhân dân treo cờ đỏ rực các tuyến đường, hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày MTDTTNVN và ngày hội đại đoàn kết toàn dân (18/11/1930 - 18/11/2018).

Tại thôn Thống Nhất - xã Xuân Hưng, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: Thôn Thống Nhất trước kia là thôn Phúc Hưng và thôn Xuân Thanh - xã Xuân Hưng, thực hiện chủ trương sáp nhập, thành lập thôn mới, hai thôn được sáp nhập thành thôn Thống Nhất. Hiện thôn có 240 hộ, với 900 nhân khẩu. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của các cấp, các ngành, đặc biệt là của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự nỗ lực cùng nhau đoàn kết vượt qua khó khăn của cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân, thôn đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Đời sống kinh tế nhân dân ổn định và có bước phát triển, thu nhập đầu người năm sau cao hơn năm trước. Trong phong trào xây dựng NTM, thôn đã vận động nhân dân, các nhà hảo tâm trên địa bàn, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, tập trung tu sửa, nâng cấp và xây mới nhiều hạng mục công trình như đường giao thông thôn xóm, nhà văn hóa; Không dừng lại ở đó, Chi ủy và các chi hội trong thôn luôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia thực hiện tốt công tác VSMT, VSATTP và BHYT. Đến nay, toàn thôn có tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 87%, ANTT, an toàn xã hội được đảm bảo. Đối với các phong trào thi đua, các cuộc vận động do cấp trên phát động thôn đều tích cực tham gia, như ủng hộ đồng bào bão lụt, cuộc vận động "vì người nghèo", v.v....

Đường làng ở Xuân Hưng

Để phát huy những kết quả đã đạt được, cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Thống Nhất - xã Xuân Hưng tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng về đại đoàn kết dân tộc, luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu, có ý nghĩa quyết định trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về mục đích ý nghĩa của đại đoàn kết, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân thông qua việc triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, "xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", khích lệ những điển hình tiên tiến, những tập thể cá nhân tiêu biểu của thôn; Thi đua thực hiện tốt các mục tiêu chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết số 04, 05 của tỉnh ủy, tham gia bảo vệ môi trường, không sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm bẩn không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt và chế biến thực phẩm; Thực hiện nghiêm túc luật giao thông; Mặt khác, tăng cường vai trò giám sát, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh theo tinh thần quyết định 217, 218 của Bộ chính trị; Đổi mới phương thức hoạt động hướng về cơ sở theo kết luận số 62 của Bộ chính trị và chương trình hành động của Ban thường vụ huyện ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị, giai đoạn 2015 - 2020, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

( Sức sống của một vùng quê nông thôn mới)

Dịp này, hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày MTDTTN VN và ngày Hội đại đoàn kết toàn dân (18/11/1930 - 18/11/2018), thôn Thống Nhất - xã Xuân Hưng tổ chức cho nhân dân tập luyện văn nghệ, tích cực thi đua lao động sản xuất, nhất là gieo trồng và chăm sóc các cây màu vụ đông. Theo kế hoạch, thôn Thống Nhất sẽ tổ chức giao lưu văn nghệ kỷ niệm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2018 vào tối 17/11 và tổ chức lễ kỷ niệm vào sáng 18/11. Đây là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của MTDTTNVN, nay là MTTQ VN, ý nghĩa to lớn của ngày Hội ĐĐK toàn dân, tạo khí thế nôi nổi, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển KTXH - QPAN mà địa phương giao.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Thôn Thống Nhất xã Xuân Hưng thi đua lao động sản xuất và tập luyện văn nghệ hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày MTDTTNVN và ngày hội Đại đoàn kết (18/11/2018)

Đăng lúc: 15/11/2018 21:01:08 (GMT+7)

Những ngày này, bên cạnh các hoạt động sản xuất, các địa phương trong huyện nói chung, xã Xuân Hưng nói riêng đang tổ chức các hoạt động văn nghệ - thể dục thể thao, nhân dân treo cờ đỏ rực các tuyến đường, hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày MTDTTNVN và ngày hội đại đoàn kết toàn dân (18/11/1930 - 18/11/2018).

Tại thôn Thống Nhất - xã Xuân Hưng, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: Thôn Thống Nhất trước kia là thôn Phúc Hưng và thôn Xuân Thanh - xã Xuân Hưng, thực hiện chủ trương sáp nhập, thành lập thôn mới, hai thôn được sáp nhập thành thôn Thống Nhất. Hiện thôn có 240 hộ, với 900 nhân khẩu. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của các cấp, các ngành, đặc biệt là của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự nỗ lực cùng nhau đoàn kết vượt qua khó khăn của cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân, thôn đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Đời sống kinh tế nhân dân ổn định và có bước phát triển, thu nhập đầu người năm sau cao hơn năm trước. Trong phong trào xây dựng NTM, thôn đã vận động nhân dân, các nhà hảo tâm trên địa bàn, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, tập trung tu sửa, nâng cấp và xây mới nhiều hạng mục công trình như đường giao thông thôn xóm, nhà văn hóa; Không dừng lại ở đó, Chi ủy và các chi hội trong thôn luôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia thực hiện tốt công tác VSMT, VSATTP và BHYT. Đến nay, toàn thôn có tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 87%, ANTT, an toàn xã hội được đảm bảo. Đối với các phong trào thi đua, các cuộc vận động do cấp trên phát động thôn đều tích cực tham gia, như ủng hộ đồng bào bão lụt, cuộc vận động "vì người nghèo", v.v....

Đường làng ở Xuân Hưng

Để phát huy những kết quả đã đạt được, cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Thống Nhất - xã Xuân Hưng tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng về đại đoàn kết dân tộc, luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu, có ý nghĩa quyết định trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về mục đích ý nghĩa của đại đoàn kết, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân thông qua việc triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, "xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", khích lệ những điển hình tiên tiến, những tập thể cá nhân tiêu biểu của thôn; Thi đua thực hiện tốt các mục tiêu chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết số 04, 05 của tỉnh ủy, tham gia bảo vệ môi trường, không sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm bẩn không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt và chế biến thực phẩm; Thực hiện nghiêm túc luật giao thông; Mặt khác, tăng cường vai trò giám sát, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh theo tinh thần quyết định 217, 218 của Bộ chính trị; Đổi mới phương thức hoạt động hướng về cơ sở theo kết luận số 62 của Bộ chính trị và chương trình hành động của Ban thường vụ huyện ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị, giai đoạn 2015 - 2020, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

( Sức sống của một vùng quê nông thôn mới)

Dịp này, hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày MTDTTN VN và ngày Hội đại đoàn kết toàn dân (18/11/1930 - 18/11/2018), thôn Thống Nhất - xã Xuân Hưng tổ chức cho nhân dân tập luyện văn nghệ, tích cực thi đua lao động sản xuất, nhất là gieo trồng và chăm sóc các cây màu vụ đông. Theo kế hoạch, thôn Thống Nhất sẽ tổ chức giao lưu văn nghệ kỷ niệm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2018 vào tối 17/11 và tổ chức lễ kỷ niệm vào sáng 18/11. Đây là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của MTDTTNVN, nay là MTTQ VN, ý nghĩa to lớn của ngày Hội ĐĐK toàn dân, tạo khí thế nôi nổi, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển KTXH - QPAN mà địa phương giao.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân