Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Thanh Hoá tiếp tục điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Ngày 27/04/2020 14:19:15

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ngày kết thúc học kỳ (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (hệ Bổ túc văn hóa) trước ngày 11-7-2020 (từ ngày 11-7 đến 15-7-2020, các cơ sở giáo dục nào hoàn thành kế hoạch năm học thì tổ chức bế giảng năm học).

Ngày kết thúc năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (hệ Bổ túc văn hóa) là trước ngày 15-7-2020.

Xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 20-7-2020.

Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021 trước ngày 15-8-2020. Riêng đối với giáo dục thường xuyên (hệ Bổ túc văn hóa), trước ngày 31-8-2020.

Thi tuyền sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn, lớp 10 THPT và lớp 10 THPT Dân tộc nội trú năm học 2020-2021 hoàn thành trước ngày 30-7-2020; thi THPT Quốc gia năm 2020 (theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo) từ ngày 8 đến 11-8-2020.

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 814/QĐ-UBND điều chỉnh thời gian năm học năm học 2019-2020. Theo quyết định này, ngày kết thúc năm học 2019-2020, đối với bậc giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (hệ BTVH), trước ngày 30-6-2020.

(Nguồn Báo Thanh Hóa)

Thanh Hoá tiếp tục điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Đăng lúc: 27/04/2020 14:19:15 (GMT+7)

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ngày kết thúc học kỳ (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (hệ Bổ túc văn hóa) trước ngày 11-7-2020 (từ ngày 11-7 đến 15-7-2020, các cơ sở giáo dục nào hoàn thành kế hoạch năm học thì tổ chức bế giảng năm học).

Ngày kết thúc năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (hệ Bổ túc văn hóa) là trước ngày 15-7-2020.

Xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 20-7-2020.

Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021 trước ngày 15-8-2020. Riêng đối với giáo dục thường xuyên (hệ Bổ túc văn hóa), trước ngày 31-8-2020.

Thi tuyền sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn, lớp 10 THPT và lớp 10 THPT Dân tộc nội trú năm học 2020-2021 hoàn thành trước ngày 30-7-2020; thi THPT Quốc gia năm 2020 (theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo) từ ngày 8 đến 11-8-2020.

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 814/QĐ-UBND điều chỉnh thời gian năm học năm học 2019-2020. Theo quyết định này, ngày kết thúc năm học 2019-2020, đối với bậc giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (hệ BTVH), trước ngày 30-6-2020.

(Nguồn Báo Thanh Hóa)