Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Thanh Hóa: Cảnh báo mưa rào và dông ngày 22/4

Ngày 22/04/2020 10:01:23

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, ở vùng Biên giới Thanh Hóa – Lào, vùng giáp danh Thanh Hóa – Nghệ An và nhiều nơi thuộc các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Ngọc Lạc, Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân đang tồn tại các đám mây gây mưa rào và dông.

Qua theo dõi ảnh mây Radar lúc 06h10’ ngày 22/4, ở vùng Biên giới Thanh Hóa – Lào, vùng giáp danh Thanh Hóa – Nghệ An và nhiều nơi thuộc các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Ngọc Lạc, Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân đang tồn tại các đám mây gây mưa rào và dông, các đám mây này có khả năng phát triển và lan rộng thêm.

Ảnh mây Radar Ảnh mây Radar

Cảnh báo:Hiện tại đến 03 giờ tới nhiều nơi thuộc các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Ngọc Lạc, Lang Chánh, Thường Xuân, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Như Xuân, Như Thanh, Thọ Xuân, Yên Định, Vĩnh Lộc, Triệu Sơn sẽ có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh, sấm sét, tố lốc và mưa đá. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa: Cảnh báo mưa rào và dông ngày 22/4

Đăng lúc: 22/04/2020 10:01:23 (GMT+7)

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, ở vùng Biên giới Thanh Hóa – Lào, vùng giáp danh Thanh Hóa – Nghệ An và nhiều nơi thuộc các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Ngọc Lạc, Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân đang tồn tại các đám mây gây mưa rào và dông.

Qua theo dõi ảnh mây Radar lúc 06h10’ ngày 22/4, ở vùng Biên giới Thanh Hóa – Lào, vùng giáp danh Thanh Hóa – Nghệ An và nhiều nơi thuộc các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Ngọc Lạc, Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân đang tồn tại các đám mây gây mưa rào và dông, các đám mây này có khả năng phát triển và lan rộng thêm.

Ảnh mây Radar Ảnh mây Radar

Cảnh báo:Hiện tại đến 03 giờ tới nhiều nơi thuộc các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Ngọc Lạc, Lang Chánh, Thường Xuân, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Như Xuân, Như Thanh, Thọ Xuân, Yên Định, Vĩnh Lộc, Triệu Sơn sẽ có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh, sấm sét, tố lốc và mưa đá. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa