Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2614
Hôm qua:
2719
Tuần này:
2614
Tháng này:
28412
Tất cả:
1433867

Lễ ra măt cuốn lịch sử xã Xuân Tân

Ngày 25/11/2019 11:02:44

Sáng 24/11/2019, xã Xuân Tân tổ chức Lễ ra mắt cuốn Lịch sử xã Xuân Tân

Dự lễ ra mắt có các đồng chí: Thái Xuân Cường, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; Lê Thị Lan, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Hội khoa học lịch sử Thọ Xuân - Yên Định; đại diện Nhà Xuất bản Thanh Hóa; các đồng Thường trực Đảng ủy-HĐND-UBND-MTTQ; các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp; các đồng chí nguyên lãnh đạo xã, Ban giám hiệu các nhà trường, các doanh nghiệp, con em xa quê và đông đảo bà con nhân dân xã Xuân Tân.

Sau hơn 1 năm sưu tầm, tập hợp nguồn tư liệu, nghiên cứu, biên soạn bản thảo và tổ chức 3 cuộc Hội thảo khoa học tại địa phương, đến nay, cuốn "Lịch sử xã Xuân Tân" đã hoàn thành. Các sự kiện, nhân vật lịch sử và nội dung cuốn sách đã được Ban Tuyên giáo Huyện ủy thẩm định, được Ban chỉ đạo nghiên cứu biên soạn, các nhân chứng lịch sử, lãnh đạo chủ chốt của xã qua các thời kỳ góp ý, đảm bảo để cuốn sách được in ấn và phát hành rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Cuốn sách Lịch sử xã Xuân Tân từ khi thành lập đến nay, dày 300 trang. Ngoài bản đồ hành chính xã, phần giới thiệu, kết luận và phần phụ lục, cuốn sách gồm có 5 chương: Chương I: Xuân Tân- vùng đất, con người; Chương II: Truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng; Chương III: Xuân Tân trong kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954); Chương IV: Thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975); Chương V: Xuân Tân cùng cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975 – 2018).

Cuốn “Lịch sử xã Xuân Tân” ra đời là một tư liệu lịch sử quý giá, phản ánh một cách khách quan, đầy đủ và chính xác những cứ liệu lịch sử quan trọng về quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Tân. Cuốn sách đã góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ Đảng viên và nhân dân.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Lễ ra măt cuốn lịch sử xã Xuân Tân

Đăng lúc: 25/11/2019 11:02:44 (GMT+7)

Sáng 24/11/2019, xã Xuân Tân tổ chức Lễ ra mắt cuốn Lịch sử xã Xuân Tân

Dự lễ ra mắt có các đồng chí: Thái Xuân Cường, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; Lê Thị Lan, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Hội khoa học lịch sử Thọ Xuân - Yên Định; đại diện Nhà Xuất bản Thanh Hóa; các đồng Thường trực Đảng ủy-HĐND-UBND-MTTQ; các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp; các đồng chí nguyên lãnh đạo xã, Ban giám hiệu các nhà trường, các doanh nghiệp, con em xa quê và đông đảo bà con nhân dân xã Xuân Tân.

Sau hơn 1 năm sưu tầm, tập hợp nguồn tư liệu, nghiên cứu, biên soạn bản thảo và tổ chức 3 cuộc Hội thảo khoa học tại địa phương, đến nay, cuốn "Lịch sử xã Xuân Tân" đã hoàn thành. Các sự kiện, nhân vật lịch sử và nội dung cuốn sách đã được Ban Tuyên giáo Huyện ủy thẩm định, được Ban chỉ đạo nghiên cứu biên soạn, các nhân chứng lịch sử, lãnh đạo chủ chốt của xã qua các thời kỳ góp ý, đảm bảo để cuốn sách được in ấn và phát hành rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Cuốn sách Lịch sử xã Xuân Tân từ khi thành lập đến nay, dày 300 trang. Ngoài bản đồ hành chính xã, phần giới thiệu, kết luận và phần phụ lục, cuốn sách gồm có 5 chương: Chương I: Xuân Tân- vùng đất, con người; Chương II: Truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng; Chương III: Xuân Tân trong kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954); Chương IV: Thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975); Chương V: Xuân Tân cùng cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975 – 2018).

Cuốn “Lịch sử xã Xuân Tân” ra đời là một tư liệu lịch sử quý giá, phản ánh một cách khách quan, đầy đủ và chính xác những cứ liệu lịch sử quan trọng về quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Tân. Cuốn sách đã góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ Đảng viên và nhân dân.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân