Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Lễ ra mắt cuốn lịch sử xã Nam Giang lần thứ nhất

Ngày 17/11/2019 15:08:36

Sáng 16/11/2019, xã Nam Giang tổ chức Lễ ra mắt cuốn lịch sử xã Nam Giang lần thứ nhất

Tới dự có đồng chí Lê Thị Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Phòng Văn hóa - Thông tin huyện; đại diện lãnh đạo 1 số xã trên địa bàn huyện; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo xã, đại diện các tổ chức chính trị xã hội, Ban giám hiệu các nhà trường, con em xa quê và đông đảo bà con nhân dân xã Nam Giang.

Tại buổi lễ ra mắt, đại diện lãnh đạo xã đã báo cáo tóm tắt quá trình sưu tầm, biên soạn và nội dung cuốn lịch sử xã Nam Giang. Theo đó, sau gần 2 năm tiến hành công tác sưu tầm, tập hợp nguồn tư liệu, nghiên cứu, thẩm định thông tin, biên soạn bản thảo và tổ chức 4 cuộc hội thảo tại địa phương, đến nay, cuốn "Lịch sử xã Nam Giang" đã hoàn thành. Các sự kiện, nhân vật lịch sử và nội dung cuốn sách đã được Ban tuyên giáo Huyện ủy thẩm định, được Ban chỉ đạo nghiên cứu biên soạn, các nhân chứng lịch sử, lãnh đạo chủ chốt của xã qua các thời kỳ, các chi bộ góp ý xây dựng để cuốn sách được in ấn và phát hành rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã.

Cuốn sách Lịch sử xã Nam Giang từ ngày thành lập đến nay, dày 292 trang. Ngoài phần giới thiệu và kết luận, phụ lục, cuốn sách gồm có 6 chương: Chương 1: Điều kiện tự nhiên và quá trình hình thành làng xã; Chương 2: Vùng đất Nam Giang những năm đầu thế kỷ XX đến năm 1945; Chương III: Chống thù trong giặc ngoài, diệt giặc đói, giặc dốt, tiến tới thành lập xã Nam Giang, cùng cả nước kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi (thời kỳ 1945 – 1954); Chương IV: Nam Giang trong thời kỳ cải tạo và xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (1954 – 1975); Chương V: Nam Giang trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 1975 – 1995); Chương VI: Đảng bộ Nam Giang lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp CNH – HĐH và xây dựng nông thôn mới (1996 – 2018). Cuốn sách Lịch sử xã Nam Giang đã phản ánh một cách khách quan, đầy đủ và chính xác những cứ liệu lịch sử quan trọng về quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của Đảng bộ và nhân dân trong xã. Thông qua cuốn sách nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ Đảng viên và nhân dân. Qua đó động viên, cổ vũ các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân ra sức học tập, lao động sản xuất nỗ lực tiếp bước cha anh hoàn thành các nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Lễ ra mắt cuốn lịch sử xã Nam Giang lần thứ nhất

Đăng lúc: 17/11/2019 15:08:36 (GMT+7)

Sáng 16/11/2019, xã Nam Giang tổ chức Lễ ra mắt cuốn lịch sử xã Nam Giang lần thứ nhất

Tới dự có đồng chí Lê Thị Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Phòng Văn hóa - Thông tin huyện; đại diện lãnh đạo 1 số xã trên địa bàn huyện; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo xã, đại diện các tổ chức chính trị xã hội, Ban giám hiệu các nhà trường, con em xa quê và đông đảo bà con nhân dân xã Nam Giang.

Tại buổi lễ ra mắt, đại diện lãnh đạo xã đã báo cáo tóm tắt quá trình sưu tầm, biên soạn và nội dung cuốn lịch sử xã Nam Giang. Theo đó, sau gần 2 năm tiến hành công tác sưu tầm, tập hợp nguồn tư liệu, nghiên cứu, thẩm định thông tin, biên soạn bản thảo và tổ chức 4 cuộc hội thảo tại địa phương, đến nay, cuốn "Lịch sử xã Nam Giang" đã hoàn thành. Các sự kiện, nhân vật lịch sử và nội dung cuốn sách đã được Ban tuyên giáo Huyện ủy thẩm định, được Ban chỉ đạo nghiên cứu biên soạn, các nhân chứng lịch sử, lãnh đạo chủ chốt của xã qua các thời kỳ, các chi bộ góp ý xây dựng để cuốn sách được in ấn và phát hành rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã.

Cuốn sách Lịch sử xã Nam Giang từ ngày thành lập đến nay, dày 292 trang. Ngoài phần giới thiệu và kết luận, phụ lục, cuốn sách gồm có 6 chương: Chương 1: Điều kiện tự nhiên và quá trình hình thành làng xã; Chương 2: Vùng đất Nam Giang những năm đầu thế kỷ XX đến năm 1945; Chương III: Chống thù trong giặc ngoài, diệt giặc đói, giặc dốt, tiến tới thành lập xã Nam Giang, cùng cả nước kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi (thời kỳ 1945 – 1954); Chương IV: Nam Giang trong thời kỳ cải tạo và xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (1954 – 1975); Chương V: Nam Giang trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 1975 – 1995); Chương VI: Đảng bộ Nam Giang lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp CNH – HĐH và xây dựng nông thôn mới (1996 – 2018). Cuốn sách Lịch sử xã Nam Giang đã phản ánh một cách khách quan, đầy đủ và chính xác những cứ liệu lịch sử quan trọng về quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của Đảng bộ và nhân dân trong xã. Thông qua cuốn sách nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ Đảng viên và nhân dân. Qua đó động viên, cổ vũ các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân ra sức học tập, lao động sản xuất nỗ lực tiếp bước cha anh hoàn thành các nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân