Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Lễ khai giảng lớp QLNN chương trình Chuyên viên huyện Thọ Xuân năm 2020

Ngày 13/01/2020 14:31:52

Chiều 12/1/2020, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Huyện ủy Thọ Xuân đã phối hợp với Trường chính trị tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khai giảng lớp Quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên huyện Thọ Xuân năm 2020.

Trong thời gian 3 tháng, các học viên sẽ được bồi dưỡng các chuyên đề: Nhà nước trong hệ thống chính trị; Tổ chức bộ máy chính quyền hành chính nhà nước; Công vụ, công chức; đạo đức công vụ; Thủ tục hành chính nhà nước; Quản lý hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước; Hệ thống thông tin trong quản lý nhà nước; Cải cách hành chính nhà nước; Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; Quản lý thời gian; Kỹ năng giao tiếp; Quản lý hồ sơ; Kỹ năng làm việc theo nhóm; Kỹ năng soạn thảo văn bản; Kỹ năng viết báo cáo; Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin.

Thông qua lớp học sẽ giúp học viên củng cố kiến thức quản lý nhà nước, làm tốt nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho lãnh đạo đơn vị; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước đối với ngành hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Lễ khai giảng lớp QLNN chương trình Chuyên viên huyện Thọ Xuân năm 2020

Đăng lúc: 13/01/2020 14:31:52 (GMT+7)

Chiều 12/1/2020, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Huyện ủy Thọ Xuân đã phối hợp với Trường chính trị tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khai giảng lớp Quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên huyện Thọ Xuân năm 2020.

Trong thời gian 3 tháng, các học viên sẽ được bồi dưỡng các chuyên đề: Nhà nước trong hệ thống chính trị; Tổ chức bộ máy chính quyền hành chính nhà nước; Công vụ, công chức; đạo đức công vụ; Thủ tục hành chính nhà nước; Quản lý hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước; Hệ thống thông tin trong quản lý nhà nước; Cải cách hành chính nhà nước; Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; Quản lý thời gian; Kỹ năng giao tiếp; Quản lý hồ sơ; Kỹ năng làm việc theo nhóm; Kỹ năng soạn thảo văn bản; Kỹ năng viết báo cáo; Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin.

Thông qua lớp học sẽ giúp học viên củng cố kiến thức quản lý nhà nước, làm tốt nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho lãnh đạo đơn vị; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước đối với ngành hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân