Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Lễ bế giảng lớp Trung cấp LLHC không tập trung huyện Thọ Xuân, khóa học 2018 - 2019

Ngày 13/01/2020 14:25:57

Chiều 12/1/2020, tại Trung tâm BDCT huyện, Huyện ủy Thọ Xuân phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp LLHC không tập trung huyện Thọ Xuân, khóa học 2018 - 2019.

Lớp Trung cấp LLHC không tập trung huyện Thọ Xuân, khóa học 2018 - 2019 được khai giảng tháng 12 năm 2018, trong thời gian 1 năm, các học viên được các học phần, gồm: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; một số nội dung cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật XHCN và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; một sô kỹ năng trong lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở; tình hình nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Kết quả, sau 1 năm học tập và rèn luyện, khóa học đã hoàn thành nội dung chương trình đào tạo và được Nhà trường xétcông nhận, cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp LLCT - HC cho 73 học viên. Trong đó: loại Giỏi có 19 học viên (đạt 26%), loại Khá có 54 học viên (đạt 74%). Trên cơ sở kết quả học tập, rèn luyện, khóa học có 7 học viên được Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa tặng giấy khen.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Lễ bế giảng lớp Trung cấp LLHC không tập trung huyện Thọ Xuân, khóa học 2018 - 2019

Đăng lúc: 13/01/2020 14:25:57 (GMT+7)

Chiều 12/1/2020, tại Trung tâm BDCT huyện, Huyện ủy Thọ Xuân phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp LLHC không tập trung huyện Thọ Xuân, khóa học 2018 - 2019.

Lớp Trung cấp LLHC không tập trung huyện Thọ Xuân, khóa học 2018 - 2019 được khai giảng tháng 12 năm 2018, trong thời gian 1 năm, các học viên được các học phần, gồm: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; một số nội dung cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật XHCN và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; một sô kỹ năng trong lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở; tình hình nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Kết quả, sau 1 năm học tập và rèn luyện, khóa học đã hoàn thành nội dung chương trình đào tạo và được Nhà trường xétcông nhận, cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp LLCT - HC cho 73 học viên. Trong đó: loại Giỏi có 19 học viên (đạt 26%), loại Khá có 54 học viên (đạt 74%). Trên cơ sở kết quả học tập, rèn luyện, khóa học có 7 học viên được Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa tặng giấy khen.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân