Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
780
Hôm qua:
991
Tuần này:
6372
Tháng này:
22160
Tất cả:
1013201

Huyện Thọ Xuân: Lễ công bố đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng

Ngày 02/10/2019 16:52:45

Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện NQ số 171/NQ-HĐND ngày 10-7-2019 về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân. Chiều 2/10/2019, UBND huyện đã tổ chức Lễ công bố đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng.

Toàn cảnh Lễ công bố

Đồng chí Đỗ Quang Trọng, Phó Giám đốc Sở VHTT và DL công bố NQ 171 ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa

Các đại biểu dự Lễ công bố

Tại Lễ công bố, đồng chí Đỗ Quang Trọng, Phó Giám đốc Sở VHTT và DL đã công bố NQ 171/NQ-HĐND ngày 10-7-2019 về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân. Theo đó, trên địa bàn 3 thị trấn có 37 đường, phố được đặt tên. Cụ thể,tại thị trấn Thọ Xuân, đặt tên 1 đường, 3 phố. Tại thị trấn Lam Sơn, đặt tên 10 đường, 6 phố. Tại thị trấn Sao Vàng, đặt tên 5 đường, 12 phố.

Đồng chí Đỗ Quang Trọng, Phó Giám đốc Sở VHTT và DL trao NQ 171 ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa cho huyện Thọ Xuân

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ công bố, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện nêu rõ: Đây là sự kiện quan trọng, là vinh dự của chính quyền và nhân dân 3 thị trấn nói riêng, huyện Thọ Xuân nói chung. Những tên gọi được đặt cho các tuyến đường, phố là tên của các danh nhân, tên địa điểm, sự kiện lịch sử tiêu biểu của huyện qua các thời kỳ; tên các Vua, Hoàng Hậu, Hoàng Phi, các tướng lĩnh trong các thời kỳ lịch sử; danh từ có ý nghĩa tiêu biểu về chính trị, văn hóa, xã hội, thể hiện sự trân trọng đối với lịch sử và trách nhiệm của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp trong công tác quản lý, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại ngày nay. Để đưa NQ về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng đi vào cuộc sống, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong sinh hoạt, giao tiếp, tiếp nhận thông tin, thư tín liên lạc, giao dịch thương mại, giao dịch dân sự, thể hiện tính khoa học, văn minh đô thị trong công tác quản lý đô thị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Các phòng ngành chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ, tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị việc lắp đặt, gắn biển số nhà, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, tuân thủ các quy hoạch được phê duyệt; tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa tên gọi của các tuyến đường, phố nhằm tôn vinh những đóng góp của các danh nhân đã có công với đất nước, những sự kiện lịch sử, giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc của người dân trên địa bàn.

Đối với thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng,tổ chức công khai rộng rãi nội dung của NQ về đặt tên đường, phố của đơn vị, qua hệ thống truyền thanh của địa phương, lồng ghép trong các hội nghị, sinh hoạt chi bộ để nhân dân nắm bắt được chủ trương, quy định, cách thức và đồng thuận thực hiện; Phối hợp với các phòng, ngành có liên quan tiến hành lắp đặt hệ thống tên đường, phố tại đơn vị mình theo đúng NQ của HĐND tỉnh đã thông qua đảm bảo theo đúng quy định.

Ngay sau lễ công bố, các đại biểu đã tham gia nghi thức gắn biển đặt tên đường Lam Sơn tại thị trấn Thọ Xuân.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Huyện Thọ Xuân: Lễ công bố đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng

Đăng lúc: 02/10/2019 16:52:45 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện NQ số 171/NQ-HĐND ngày 10-7-2019 về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân. Chiều 2/10/2019, UBND huyện đã tổ chức Lễ công bố đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng.

Toàn cảnh Lễ công bố

Đồng chí Đỗ Quang Trọng, Phó Giám đốc Sở VHTT và DL công bố NQ 171 ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa

Các đại biểu dự Lễ công bố

Tại Lễ công bố, đồng chí Đỗ Quang Trọng, Phó Giám đốc Sở VHTT và DL đã công bố NQ 171/NQ-HĐND ngày 10-7-2019 về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân. Theo đó, trên địa bàn 3 thị trấn có 37 đường, phố được đặt tên. Cụ thể,tại thị trấn Thọ Xuân, đặt tên 1 đường, 3 phố. Tại thị trấn Lam Sơn, đặt tên 10 đường, 6 phố. Tại thị trấn Sao Vàng, đặt tên 5 đường, 12 phố.

Đồng chí Đỗ Quang Trọng, Phó Giám đốc Sở VHTT và DL trao NQ 171 ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa cho huyện Thọ Xuân

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ công bố, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện nêu rõ: Đây là sự kiện quan trọng, là vinh dự của chính quyền và nhân dân 3 thị trấn nói riêng, huyện Thọ Xuân nói chung. Những tên gọi được đặt cho các tuyến đường, phố là tên của các danh nhân, tên địa điểm, sự kiện lịch sử tiêu biểu của huyện qua các thời kỳ; tên các Vua, Hoàng Hậu, Hoàng Phi, các tướng lĩnh trong các thời kỳ lịch sử; danh từ có ý nghĩa tiêu biểu về chính trị, văn hóa, xã hội, thể hiện sự trân trọng đối với lịch sử và trách nhiệm của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp trong công tác quản lý, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại ngày nay. Để đưa NQ về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng đi vào cuộc sống, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong sinh hoạt, giao tiếp, tiếp nhận thông tin, thư tín liên lạc, giao dịch thương mại, giao dịch dân sự, thể hiện tính khoa học, văn minh đô thị trong công tác quản lý đô thị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Các phòng ngành chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ, tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị việc lắp đặt, gắn biển số nhà, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, tuân thủ các quy hoạch được phê duyệt; tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa tên gọi của các tuyến đường, phố nhằm tôn vinh những đóng góp của các danh nhân đã có công với đất nước, những sự kiện lịch sử, giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc của người dân trên địa bàn.

Đối với thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng,tổ chức công khai rộng rãi nội dung của NQ về đặt tên đường, phố của đơn vị, qua hệ thống truyền thanh của địa phương, lồng ghép trong các hội nghị, sinh hoạt chi bộ để nhân dân nắm bắt được chủ trương, quy định, cách thức và đồng thuận thực hiện; Phối hợp với các phòng, ngành có liên quan tiến hành lắp đặt hệ thống tên đường, phố tại đơn vị mình theo đúng NQ của HĐND tỉnh đã thông qua đảm bảo theo đúng quy định.

Ngay sau lễ công bố, các đại biểu đã tham gia nghi thức gắn biển đặt tên đường Lam Sơn tại thị trấn Thọ Xuân.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân