Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Huyện Thọ Xuân: 7.156 người tham gia cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa” tuần thứ 2

Ngày 21/04/2020 16:12:38

Trong tuần thi thứ hai, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã tích cực tham gia cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa” do Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức.

Để hướng dẫn nhân dân, cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện tham gia cuộc thi, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch về việc tổ chức cuộc thi; thể lệ cuộc thi, bộ câu hỏi tham khảo cuộc thi đến các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc và phát sóng trên hệ thống Truyền thanh của huyện, các xã, thị trấn; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện. Trong tuần thi thứ Nhất, huyện Thọ Xuân có 01 giải Nhì và 01 giải Ba, xếp thứ Ba toàn tỉnh về số người tham gia; trong tuần thi thứ Hai, huyện Thọ Xuân có 7.156 người tham gia, với tổng số 26.731 lượt thi, tiếp tục xếp thứ Ban toàn tỉnh về số lượng người tham gia và có 01 người đạt giải Nhì, đó là: Nguyễn Thị Tuyên, thôn Vực Trung, xã Xuân Hồng. Đặc biệt, sau tuần thi thứ hai, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thọ Xuân đã tiếp tục ban hành công văn số 322-CV/BTGHU, ngày 21/4/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Thí sinh Nguyễn Thị Tuyên, thôn Vực Trung, xã Xuân Hồng đạt giải nhì cuộc thi tuần thứ 2

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa” nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nói chung, huyện Thọ Xuân nói riêng hiểu rõ về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong 90 năm qua, từ đó, nâng cao lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng cùng chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, sớm trở thành “Tỉnh kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

Huyện Thọ Xuân: 7.156 người tham gia cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa” tuần thứ 2

Đăng lúc: 21/04/2020 16:12:38 (GMT+7)

Trong tuần thi thứ hai, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã tích cực tham gia cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa” do Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức.

Để hướng dẫn nhân dân, cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện tham gia cuộc thi, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch về việc tổ chức cuộc thi; thể lệ cuộc thi, bộ câu hỏi tham khảo cuộc thi đến các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc và phát sóng trên hệ thống Truyền thanh của huyện, các xã, thị trấn; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện. Trong tuần thi thứ Nhất, huyện Thọ Xuân có 01 giải Nhì và 01 giải Ba, xếp thứ Ba toàn tỉnh về số người tham gia; trong tuần thi thứ Hai, huyện Thọ Xuân có 7.156 người tham gia, với tổng số 26.731 lượt thi, tiếp tục xếp thứ Ban toàn tỉnh về số lượng người tham gia và có 01 người đạt giải Nhì, đó là: Nguyễn Thị Tuyên, thôn Vực Trung, xã Xuân Hồng. Đặc biệt, sau tuần thi thứ hai, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thọ Xuân đã tiếp tục ban hành công văn số 322-CV/BTGHU, ngày 21/4/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Thí sinh Nguyễn Thị Tuyên, thôn Vực Trung, xã Xuân Hồng đạt giải nhì cuộc thi tuần thứ 2

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa” nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nói chung, huyện Thọ Xuân nói riêng hiểu rõ về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong 90 năm qua, từ đó, nâng cao lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng cùng chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, sớm trở thành “Tỉnh kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân