Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Hội Khuyến học xã Xuân Thiên: Đại hội Hội khuyến học lần thứ 3 giai đoạn 2019-2024

Ngày 13/09/2019 09:00:12

Mới đây, Hội Khuyến học xã Xuân Thiên tổ chức Đại hội Hội khuyến học lần thứ 3 giai đoạn 2019- 2024 và tổng kết thực hiện Quyết định số 89, số 281 của Thủ tướng Chính Phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Thường trực Hội khuyến học huyện, đại diện lãnh đạo phòng GD và ĐT.

5 năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành đoàn thể, Hội khuyến học Xuân Thiên đã góp phần tích cực vào phát triển nền giáo dục của xã. Đến nay, Xuân Thiên có 16 Chi hội khuyến học, trong đó 10 chi hội khu dân cư, 3 chi hội nhà trường, 2 chi hội cơ quan, và 1 chi hội khác.

Trong 5 năm qua, đã có 84 học sinh được nhận học bổng với số tiền 173 triệu đồng'. Ngoài ra Hội phối hợp với các chi hội trường học vận động trẻ em ra trường đúng độ tuổi, trẻ khuyết tật hòa nhập cộng đồng, vận động quyên góp được 1015 cuốn sách giáo khoa ủng hộ học sinh nghèo, quyên góp tiền, sách vở ửng hộ vùng lũ lụt.

Cùng với ngân sách nhà nước cùng hội cha mẹ học sinh và các nhà tài trợ đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho 3 nhà trường là trên 11 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Trung tâm học tập cộng đồng xã Xuân Thiên đã mở 247 lớp với 42.167 lượt người tham gia học tập. Với những kết quả đạt được, Hội khuyến học Xuân Thiên đã được Trung ương Hội Khuyến học việt Nam tặng 3 Bằng khen, Tỉnh hội tặng 2 giấy khen.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra mục tiêu trong giai đoạn tới đó là: Tiếp tục phát triển quỹ khuyến học từ xã đến thôn, tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để tăng thêm nguồn lực phát triển giáo dục. Khuyến khích các mô hình gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học. Đồng thời, tổ chức khen thưởng, động viên kịp thời giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, giảng dạy

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trịnh Thị Yến, Phó chủ tịch Hội khuyến học huyện Thọ Xuân ghi nhận và đánh gía cao những kết quả mà Hội khuyến học xã Xuân Thiên đã đạt được trong giai đoạn vừa qua. Đồng thời mong muốn, Hội Khuyến học xã phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, chăm lo cho công tác giáo dục, hỗ trợ giúp đỡ, khuyến khích học sinh trong xã tích cực hơn trong học tập, thi đua dành nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa. Tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học xã. Cùng với đó, làm tốt việc tổ chức học tập cho người lớn, phát huy ưu điểm của các Trung tâm học tập cộng đồng, đáp ứng yêu cầu giúp người dân cần gì học nấy trong thời kỳ bùng nổ thông tin như hiện nay.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng. Đại hội đã bầu 4 đại biểu dự Đại hội thi đua Hội Khuyến học huyện Thọ Xuân được tổ chức trong thời gian tới.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Hội Khuyến học xã Xuân Thiên: Đại hội Hội khuyến học lần thứ 3 giai đoạn 2019-2024

Đăng lúc: 13/09/2019 09:00:12 (GMT+7)

Mới đây, Hội Khuyến học xã Xuân Thiên tổ chức Đại hội Hội khuyến học lần thứ 3 giai đoạn 2019- 2024 và tổng kết thực hiện Quyết định số 89, số 281 của Thủ tướng Chính Phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Thường trực Hội khuyến học huyện, đại diện lãnh đạo phòng GD và ĐT.

5 năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành đoàn thể, Hội khuyến học Xuân Thiên đã góp phần tích cực vào phát triển nền giáo dục của xã. Đến nay, Xuân Thiên có 16 Chi hội khuyến học, trong đó 10 chi hội khu dân cư, 3 chi hội nhà trường, 2 chi hội cơ quan, và 1 chi hội khác.

Trong 5 năm qua, đã có 84 học sinh được nhận học bổng với số tiền 173 triệu đồng'. Ngoài ra Hội phối hợp với các chi hội trường học vận động trẻ em ra trường đúng độ tuổi, trẻ khuyết tật hòa nhập cộng đồng, vận động quyên góp được 1015 cuốn sách giáo khoa ủng hộ học sinh nghèo, quyên góp tiền, sách vở ửng hộ vùng lũ lụt.

Cùng với ngân sách nhà nước cùng hội cha mẹ học sinh và các nhà tài trợ đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho 3 nhà trường là trên 11 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Trung tâm học tập cộng đồng xã Xuân Thiên đã mở 247 lớp với 42.167 lượt người tham gia học tập. Với những kết quả đạt được, Hội khuyến học Xuân Thiên đã được Trung ương Hội Khuyến học việt Nam tặng 3 Bằng khen, Tỉnh hội tặng 2 giấy khen.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra mục tiêu trong giai đoạn tới đó là: Tiếp tục phát triển quỹ khuyến học từ xã đến thôn, tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để tăng thêm nguồn lực phát triển giáo dục. Khuyến khích các mô hình gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học. Đồng thời, tổ chức khen thưởng, động viên kịp thời giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, giảng dạy

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trịnh Thị Yến, Phó chủ tịch Hội khuyến học huyện Thọ Xuân ghi nhận và đánh gía cao những kết quả mà Hội khuyến học xã Xuân Thiên đã đạt được trong giai đoạn vừa qua. Đồng thời mong muốn, Hội Khuyến học xã phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, chăm lo cho công tác giáo dục, hỗ trợ giúp đỡ, khuyến khích học sinh trong xã tích cực hơn trong học tập, thi đua dành nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa. Tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học xã. Cùng với đó, làm tốt việc tổ chức học tập cho người lớn, phát huy ưu điểm của các Trung tâm học tập cộng đồng, đáp ứng yêu cầu giúp người dân cần gì học nấy trong thời kỳ bùng nổ thông tin như hiện nay.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng. Đại hội đã bầu 4 đại biểu dự Đại hội thi đua Hội Khuyến học huyện Thọ Xuân được tổ chức trong thời gian tới.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân