Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CỦA TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                                                                                                                                                                                                  CHÀO MỪNG! BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026.
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

UBND huyện Thọ Xuân: Hội nghị tổng kết công tác Văn hoá- Thông tin; Lao động, TBXH năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đăng lúc: 16:03:26 16/01/2021 (GMT+7)

Chiều 15/1/2021, tại Trung tâm Chính trị huyện, UBND huyện Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Văn hoá- Thông tin; Lao động, TBXH năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

          

 

            Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Thức, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Lê Văn Tiến, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đại diện lãnh đạo các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện; Lãnh đạo, công chức, viên chức phòng Lao đông- TBXH; phòng Văn hoá- Thông tin, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân. Đại diện lãnh đạo UBND, chông chức Văn hoá- Xã hội các xã, thị trấn.

 

 

Năm 2020, ngành Văn hóa và Thông tin đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện và ngành cấp trên tập trung triển khai nhiệm vụ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển sự nghiệp được giao. Công tác quản lý nhà nước, hoạt động thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực được tăng cường. Đã tham mưu và tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản được quan tâm thực hiện.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; ứng dụng CNTT trong môi trường mạng gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đạt được kết quả tích cực; tỷ lệ gia đình, thôn, khu phố, cơ quan, đơn vị văn hóa đạt và vượt chỉ tiêu giao. Công tác thể dục thể thao tiếp tục duy trì, phát triển. Hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được quan tâm tăng cường; tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chương trình phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa, các điểm du lịch huyện Thọ Xuân giai đoạn 2021 - 2025,...

           

 

Công tác Lao động, người có công và xã hội của huyện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và phát sinh các nhiệm vụ mới do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19. Tuy nhiên, với nỗ lực và quyết tâm cao, toàn ngành đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác, hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu được giao. Trong năm, toàn tỉnh đã có hơn 3 nghìn lao động được tạo việc làm mới. Các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng được quan tâm thực hiện kịp thời. Các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và trợ giúp xã hội được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Toàn huyện đã giảm 215 hộ nghèo, và hơn 4 nghìn hộ cận nghèo. Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới; Công tác kiểm tra thực hiện các chính sách được tăng cường; giải quyết đơn thư của công dân kịp thời, đúng quy định.

          Tại hội nghị, các địa biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2021 ở lĩnh vực Văn hoá- Thông tin; Lao động, TBXH.

         

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả công tác mà ngành Văn hoá- Thông tin, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội của huyện đạt được trong năm 2020. Phân tích những khó khăn, thách thức đặt ra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

         

 

 

          Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác Văn hoá- Thông tin; Lao động, TBXH năm 2020.

Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân