Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Trung tâm Y tế huyện Thọ Xuân: Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2020, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021

Ngày 09/01/2021 16:14:14

Chiều 8/1/2021, Trung tâm Y tế huyện Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2020, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021.

Năm 2020 là năm đầy khó khăn của ngành y tế, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài, Trung tâm Y tế huyện đã tích cực tham mưu và thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 trên địa bàn; công tác tiêm chủng mở rộng được thực hiện hiệu quả. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng, 100% xã đạt tiêu chí ATTP. Trong năm có 2 đơn vị là xã Xuân Lai và thị trấn Sao Vàng được thẩm định và đề nghị tỉnh công nhận đạt tiêu chí xã ATTP. Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp cùng với các đoàn của tỉnh, huyện kiểm tra, giám sát tại các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, nhà hàng dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện; Phối hợp với Chi cục Vệ sinh ATTP tỉnh tổ chức các lớp tập huấn kiến thức vệ sinh ATTP cho y tế thôn; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Công tác phòng chống HIV/AIDS được đẩy mạnh; Công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện thay thế bằng Methadone được duy trì; Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em và chăm sóc sức khỏe sinh sản được quan tâm. Công tác phòng chống bệnh bướu cổ, chương trình phòng chống mù loà, phòng chống lao, nước sạch và vệ sinh môi trường được chú trọng thực hiện có hiệu quả. Trung tâm tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt tại các trạm y tế xã, thị trấn thực hiện nghiêm các nội quy, quy chế, kỷ cương lao động. Các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khoẻ được tăng cường. Công tác Dân số và truyền thông giáo dục sức khỏe, công tác dược và một số nhiệm vụ khác được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất đề ra mục tiêu, giải pháp trọng tâm năm 2021: Tăng cường công tác quán triệt, học tập nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt quy tắc ứng xử theo QĐ của Bộ Y tế và cam kết với Sở Y tế; Huy động sự vào cuộc của đơn vị, tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, của Sở Y tế và các đơn vị y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Tập trung chỉ đạo, giám sát xã xây dựng thành công xã NTM nâng cao,NTM kiểu mẫu. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động y tế xã tại các xã, thị trấn đã đạt tiêu chí về y tế, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động y tế xã tại các xã, thị trấn đã được công nhận từ năm 2013- 2019, quan tâm các xã thực hiện bộ tiêu chí sau 3 năm; tập trung chỉ đạo theo dõi dịch bệnh trên địa bàn huyện. Đặc biệt là dịch Covid-19; tăng cường chỉ đạo, tập huấn chuyên môn để nâng cao chất lượng cán bộ, chuẩn hóa vị trí việc làm; Đưa phòng khám đa khoa tại Trung tâm Y tế đi vào hoạt động hiệu quả, đúng quy định...

Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

Trung tâm Y tế huyện Thọ Xuân: Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2020, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021

Đăng lúc: 09/01/2021 16:14:14 (GMT+7)

Chiều 8/1/2021, Trung tâm Y tế huyện Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2020, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021.

Năm 2020 là năm đầy khó khăn của ngành y tế, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài, Trung tâm Y tế huyện đã tích cực tham mưu và thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 trên địa bàn; công tác tiêm chủng mở rộng được thực hiện hiệu quả. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng, 100% xã đạt tiêu chí ATTP. Trong năm có 2 đơn vị là xã Xuân Lai và thị trấn Sao Vàng được thẩm định và đề nghị tỉnh công nhận đạt tiêu chí xã ATTP. Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp cùng với các đoàn của tỉnh, huyện kiểm tra, giám sát tại các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, nhà hàng dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện; Phối hợp với Chi cục Vệ sinh ATTP tỉnh tổ chức các lớp tập huấn kiến thức vệ sinh ATTP cho y tế thôn; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Công tác phòng chống HIV/AIDS được đẩy mạnh; Công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện thay thế bằng Methadone được duy trì; Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em và chăm sóc sức khỏe sinh sản được quan tâm. Công tác phòng chống bệnh bướu cổ, chương trình phòng chống mù loà, phòng chống lao, nước sạch và vệ sinh môi trường được chú trọng thực hiện có hiệu quả. Trung tâm tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt tại các trạm y tế xã, thị trấn thực hiện nghiêm các nội quy, quy chế, kỷ cương lao động. Các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khoẻ được tăng cường. Công tác Dân số và truyền thông giáo dục sức khỏe, công tác dược và một số nhiệm vụ khác được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất đề ra mục tiêu, giải pháp trọng tâm năm 2021: Tăng cường công tác quán triệt, học tập nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt quy tắc ứng xử theo QĐ của Bộ Y tế và cam kết với Sở Y tế; Huy động sự vào cuộc của đơn vị, tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, của Sở Y tế và các đơn vị y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Tập trung chỉ đạo, giám sát xã xây dựng thành công xã NTM nâng cao,NTM kiểu mẫu. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động y tế xã tại các xã, thị trấn đã đạt tiêu chí về y tế, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động y tế xã tại các xã, thị trấn đã được công nhận từ năm 2013- 2019, quan tâm các xã thực hiện bộ tiêu chí sau 3 năm; tập trung chỉ đạo theo dõi dịch bệnh trên địa bàn huyện. Đặc biệt là dịch Covid-19; tăng cường chỉ đạo, tập huấn chuyên môn để nâng cao chất lượng cán bộ, chuẩn hóa vị trí việc làm; Đưa phòng khám đa khoa tại Trung tâm Y tế đi vào hoạt động hiệu quả, đúng quy định...

Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân