Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Huyện Thọ Xuân: Kỳ họp thứ 13 - HĐND huyện khoá 19, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 04/08/2020 17:29:33

Ngày 4/8/2020, tại Trung tâm hội nghị huyện Thọ Xuân, HĐND huyện khoá 19 đã tổ chức trọng thể kỳ họp thứ 13.

Về dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực UBND, UBMTTQ huyện; Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng; Trưởng các phòng ngành, đoàn thể cấp huyện; đông đủ các vị đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; Chủ tịch các hội cấp huyện; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND các xã - thị trấn trong huyện.

Các đồng chí: Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Lê Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ tọa kỳ họp.

Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đọc lời khai mạc kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo tình hình KT- XH; QP- AN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo cho biết: Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, trong điều kiện dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp tác động tiêu cực tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của tỉnh, huyện Thọ Xuân đã triển khai quyết liệt, linh hoạt các giải pháp do vậy tình hình kinh tế - xã hội của huyện đã đạt kết quả tích cực. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 13,1% là mức tăng trưởng khá do với các huyện vùng đồng bằng trong tỉnh.

Một số chỉ tiêu quan trọng vẫn đạt khá so với cùng kỳ như: Giá trị xuất khẩu tăng 58%, huy động vốn đầu tư phát triển tăng 26%, thu ngân sách từ cấp quyền sử dụng đất tăng 23%. Tập trung chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính, xử lý văn bản, hồ sơ công việc trong công tác chỉ đạo điều hành. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, kịp thời chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid- 19 theo chỉ đạo của Chính phủ. Hoàn thành các nhiệm vụ quốc phòng- quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Về nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2020, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020, trong đó: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16,3%; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt hơn 3 nghìn tỷ đồng trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng trở lên; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt dự toán tỉnh giao 15%; thành lập mới 78 doanh nghiệp; xây dựng 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, huyện Thọ Xuân đề ra các giải pháp đó là: Tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao gắn với thu hút đầu tư, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp, nông thôn. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp bền vững. Tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Tăng cường quản lý điều hành ngân sách, khai thác triệt để các nguồn thu. Tăng cường quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, đảm bảo vệ sinh môi trường. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội. Bảo đảm Quốc phòng- an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe: Bà Lê Thị Lập, Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện thông báo của UBMTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa 19. Ông Nguyễn Ngọc Thức, Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa 19. Ông Lý Đình Sỹ, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước; chi ngân sách huyện, xã năm 2019. Trình bày các tờ trình: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu NSNN; chi NS huyện, xã năm 2019. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông vào trang trại chăn nuôi, sản xuất rau, hoa quả sạch Ngôi Sao tại xã Xuân Phú. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Thọ Xuân. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo Trung tâm hội nghị huyện Thọ Xuân. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính với các xã, thị trấn thuộc khu vực Đô thị Lam Sơn - Sao Vàng và xã Xuân Hưng, huyện Thọ Xuân.

Đại diện Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT- XH; QP- AN 6 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế- xã hội; QP- AN 6 tháng cuối năm 2020 và các dự thảo nghị quyết kèm theo các tờ trình. Đại diện Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo thẩm tra Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện về tình hình chấp hành pháp luật và kết quả kiểm sát 6 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm.

Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, các đại biểu cơ bản đánh giá: những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2020 của huyện là hết sức to lớn trong bối cảnh dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp tác động tiêu cực tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, khả năng thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, đặc biệt là các chỉ tiêu quan trọng của năm 2020. Các đại biểu thống nhất cao với các nhóm giải pháp nêu trong báo cáo của UBND huyện trình kỳ họp, trong đó, chú trọng các giải pháp về đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Đồng thời đề xuất một số giải pháp liên quan đến một số vấn đề: Việc tích tụ tập trung đất đai sản xuất quy mô lớn; xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; công tác thành lập doanh nghiệp và hoạt động hiệu quả; việc GPMB triển khai các dự án; công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản; vệ sinh môi trường, ATTP; ...

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu giải trình làm rõ các kiến nghị của cử tri về nhiều lĩnh vực, phân tích làm rõ thêm kết quả cũng như những tồn tại hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND huyện trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời định hướng các giải pháp phù hợp trong chỉ đạo, điều hành nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 trong bối cảnh dịch bệnh Covid- 19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua các nghị quyết. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu NSNN; chi NS huyện, xã năm 2019. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017 - 2020. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường giao thông vào trang trại chăn nuôi, sản xuất rau, hoa quả sạch Ngôi Sao tại xã Xuân Phú. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Thọ Xuân. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo Trung tâm hội nghị huyện Thọ Xuân. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính với các xã, thị trấn thuộc khu vực Đô thị Lam Sơn - Sao Vàng và xã Xuân Hưng, huyện Thọ Xuân.

Với sự chuẩn bị chu đáo của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, các Ban của HĐND huyện và các cơ quan có liên quan; sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của Chủ tọa kỳ họp và tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu, kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khoá 19 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, để lại ấn tượng sâu sắc, đáp ứng được sự mong đợi của cử tri và nhân dân trong huyện.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

Huyện Thọ Xuân: Kỳ họp thứ 13 - HĐND huyện khoá 19, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đăng lúc: 04/08/2020 17:29:33 (GMT+7)

Ngày 4/8/2020, tại Trung tâm hội nghị huyện Thọ Xuân, HĐND huyện khoá 19 đã tổ chức trọng thể kỳ họp thứ 13.

Về dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực UBND, UBMTTQ huyện; Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng; Trưởng các phòng ngành, đoàn thể cấp huyện; đông đủ các vị đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; Chủ tịch các hội cấp huyện; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND các xã - thị trấn trong huyện.

Các đồng chí: Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Lê Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ tọa kỳ họp.

Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đọc lời khai mạc kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo tình hình KT- XH; QP- AN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo cho biết: Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, trong điều kiện dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp tác động tiêu cực tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của tỉnh, huyện Thọ Xuân đã triển khai quyết liệt, linh hoạt các giải pháp do vậy tình hình kinh tế - xã hội của huyện đã đạt kết quả tích cực. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 13,1% là mức tăng trưởng khá do với các huyện vùng đồng bằng trong tỉnh.

Một số chỉ tiêu quan trọng vẫn đạt khá so với cùng kỳ như: Giá trị xuất khẩu tăng 58%, huy động vốn đầu tư phát triển tăng 26%, thu ngân sách từ cấp quyền sử dụng đất tăng 23%. Tập trung chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính, xử lý văn bản, hồ sơ công việc trong công tác chỉ đạo điều hành. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, kịp thời chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid- 19 theo chỉ đạo của Chính phủ. Hoàn thành các nhiệm vụ quốc phòng- quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Về nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2020, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020, trong đó: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16,3%; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt hơn 3 nghìn tỷ đồng trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng trở lên; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt dự toán tỉnh giao 15%; thành lập mới 78 doanh nghiệp; xây dựng 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, huyện Thọ Xuân đề ra các giải pháp đó là: Tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao gắn với thu hút đầu tư, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp, nông thôn. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp bền vững. Tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Tăng cường quản lý điều hành ngân sách, khai thác triệt để các nguồn thu. Tăng cường quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, đảm bảo vệ sinh môi trường. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội. Bảo đảm Quốc phòng- an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe: Bà Lê Thị Lập, Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện thông báo của UBMTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa 19. Ông Nguyễn Ngọc Thức, Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa 19. Ông Lý Đình Sỹ, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước; chi ngân sách huyện, xã năm 2019. Trình bày các tờ trình: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu NSNN; chi NS huyện, xã năm 2019. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông vào trang trại chăn nuôi, sản xuất rau, hoa quả sạch Ngôi Sao tại xã Xuân Phú. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Thọ Xuân. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo Trung tâm hội nghị huyện Thọ Xuân. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính với các xã, thị trấn thuộc khu vực Đô thị Lam Sơn - Sao Vàng và xã Xuân Hưng, huyện Thọ Xuân.

Đại diện Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT- XH; QP- AN 6 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế- xã hội; QP- AN 6 tháng cuối năm 2020 và các dự thảo nghị quyết kèm theo các tờ trình. Đại diện Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo thẩm tra Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện về tình hình chấp hành pháp luật và kết quả kiểm sát 6 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm.

Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, các đại biểu cơ bản đánh giá: những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2020 của huyện là hết sức to lớn trong bối cảnh dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp tác động tiêu cực tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, khả năng thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, đặc biệt là các chỉ tiêu quan trọng của năm 2020. Các đại biểu thống nhất cao với các nhóm giải pháp nêu trong báo cáo của UBND huyện trình kỳ họp, trong đó, chú trọng các giải pháp về đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Đồng thời đề xuất một số giải pháp liên quan đến một số vấn đề: Việc tích tụ tập trung đất đai sản xuất quy mô lớn; xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; công tác thành lập doanh nghiệp và hoạt động hiệu quả; việc GPMB triển khai các dự án; công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản; vệ sinh môi trường, ATTP; ...

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu giải trình làm rõ các kiến nghị của cử tri về nhiều lĩnh vực, phân tích làm rõ thêm kết quả cũng như những tồn tại hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND huyện trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời định hướng các giải pháp phù hợp trong chỉ đạo, điều hành nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 trong bối cảnh dịch bệnh Covid- 19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua các nghị quyết. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu NSNN; chi NS huyện, xã năm 2019. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017 - 2020. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường giao thông vào trang trại chăn nuôi, sản xuất rau, hoa quả sạch Ngôi Sao tại xã Xuân Phú. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Thọ Xuân. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo Trung tâm hội nghị huyện Thọ Xuân. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính với các xã, thị trấn thuộc khu vực Đô thị Lam Sơn - Sao Vàng và xã Xuân Hưng, huyện Thọ Xuân.

Với sự chuẩn bị chu đáo của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, các Ban của HĐND huyện và các cơ quan có liên quan; sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của Chủ tọa kỳ họp và tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu, kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khoá 19 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, để lại ấn tượng sâu sắc, đáp ứng được sự mong đợi của cử tri và nhân dân trong huyện.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân