Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã thành công tốt đẹp sau 3 ngày làm việc

Ngày 23/07/2020 15:06:50

Sáng 23/7/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020- 2025 tiếp tục ngày làm việc thứ 3.

Đồng chí Phạm Mai Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 27. Theo kết quả phiên họp thứ nhất, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, đồng chí Phạm Mai Anh, đồng chí Lê Đình Hải, đồng chí Lê Văn Tiến, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, đồng chí Thái Xuân Cường, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, đồng chí Đỗ Kim Thọ, đồng chí Đỗ Thế Mạnh, đồng chí Trịnh Duy Niệm, đồng chí Lê Thị Hạnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức và đồng chí Phạm Văn Luận.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Phạm Mai Anh và Lê Đình Hải được bầu làm Phó Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ mới gồm 7 ủy viên, đồng chí Phạm Văn Luận được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đại hội đã bầu 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thọ Xuân khóa 27, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân, nhiệm kỳ 2020- 2025

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 27, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã ra mắt, nhận nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy khóa 27 thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 27 phát biểu nhận nhiệm vụ.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy khóa 27 đã tặng hoa cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá 26 không tham gia cấp ủy khóa mới.

Tại Đại hội, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020- 20205.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã thành công tốt đẹp.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã thành công tốt đẹp sau 3 ngày làm việc

Đăng lúc: 23/07/2020 15:06:50 (GMT+7)

Sáng 23/7/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020- 2025 tiếp tục ngày làm việc thứ 3.

Đồng chí Phạm Mai Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 27. Theo kết quả phiên họp thứ nhất, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, đồng chí Phạm Mai Anh, đồng chí Lê Đình Hải, đồng chí Lê Văn Tiến, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, đồng chí Thái Xuân Cường, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, đồng chí Đỗ Kim Thọ, đồng chí Đỗ Thế Mạnh, đồng chí Trịnh Duy Niệm, đồng chí Lê Thị Hạnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức và đồng chí Phạm Văn Luận.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Phạm Mai Anh và Lê Đình Hải được bầu làm Phó Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ mới gồm 7 ủy viên, đồng chí Phạm Văn Luận được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đại hội đã bầu 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thọ Xuân khóa 27, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân, nhiệm kỳ 2020- 2025

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 27, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã ra mắt, nhận nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy khóa 27 thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 27 phát biểu nhận nhiệm vụ.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy khóa 27 đã tặng hoa cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá 26 không tham gia cấp ủy khóa mới.

Tại Đại hội, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020- 20205.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã thành công tốt đẹp.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân