Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Công điện khẩn số 16 ngày 15/9/2018: về việc ứng phó với bão số 16

Đăng lúc: 15/09/2018 20:44:07 (GMT+7)

Nội dung tệp đính kèm: Công điện khẩn số 16 ngày 15/9/2018: về việc ứng phó với bão số 06

1. Nội dung tệp đính kèm công điện khẩn số 17 của UBND tỉnh Thanh Hóa: cd17_signed.PDF
2. Nội dung tệp đính kèm công điện khẩn số 18 của UBND tỉnh Thanh Hóa: cd18_signed.PDF