Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Công điện khẩn số 15 ngày 15/9/2018: về việc chỉ đạo thu hoạch lúa và các sản phẩm trồng trọt để ứng phó với siêu bão Mangkhut

Ngày 15/09/2018 10:07:15

Thực hiện Công điện số 17/CĐ-UBND, ngày 14/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chỉ đạo thu hoạch lúa và các sản phẩm trồng trọt để ứng phó với siêu bão Mangkhut. Để chủ động ứng phó với diễn biến khó lường của thời tiết có thể xảy ra trong thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ngành; Thủ trưởng các đơn vị; Thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện; Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cụm; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo và thực hiện một số nội dung sau:

1. Khẩn trương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung Công điện khẩn số 14/CĐ-UBND, ngày 12/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện; đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa, bão trên các phương tiện thông tin để chỉ đạo sản xuất nông nghiệp; phân công cán bộ bám sát địa bàn để chỉ đạo, hướng dẫn, ứng phó và xử l‎ý nhanh các tình huống thời tiết để có biện pháp hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, bão gây ra đối với sản xuất nông nghiệp.

2. Tổ chức tiêu cạn nước trên những cánh đồng, ruộng lúa đã và đang trong giai đoạn chín, tiêu cạn nước đệm trên hệ thống sông và kênh mương nội đồng; khơi thông dòng chảy trên các kênh tiêu để đảm bảo bao tiêu nước nhanh, nhất là vùng có nguy cơ ngập úng.

3. Huy động lực lượng lao động, phương tiện máy móc khẩn trương thu hoạch lúa mùa khi ruộng lúa chín 80 - 85%, thực hiện phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

4. Đối với diện tích rau màu: Khuyến cáo nông dân khơi thông rãnh tiêu nước trên đồng ruộng, nạo vét mương tiêu; chuẩn bị giống, vật tư sẵn sàng triển khai sản xuất vụ đông, các cây trồng đến thời vụ có thể gieo hạt trên bầu, bánh để tranh thủ thời vụ; tiêu nước nhanh nếu gặp mưa lớn, vệ sinh đồng ruộng sau khi nước rút, phun phân bón qua lá, vi lượng,... cho cây nhanh phục hồi; khi đất khô ráo cần vun xới kịp thời để tạo độ thoáng cho đất, đồng thời kết hợp bón tưới phân lân tránh bị nghẹt rễ.

5. Trường hợp bị úng ngập, khẩn trương rà soát, tổng hợp chính xác, kịp thời diện tích lúa, hoa màu thiệt hại; báo cáo đề xuất hỗ trợ cho người dân vùng bị thiệt hại để gieo trồng khôi phục sản xuất.

6. Trưởng các phòng, ngành, Thủ trưởng các đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn hoãn các cuộc họp không cần thiết, tập trung phân công lãnh đạo, cán bộ bám sát cơ sở để chỉ đạo thực hiện thu hoạch lúa và các cây trồng vụ Thu mùa; chủ động chuẩn bị các phương án phòng chống bão, lụt; khắc phục có hiệu quả những bất thường, đặc biệt là việc tiêu úng khi mưa lớn xảy ra và chuẩn bị giống, vật tư dự trữ để khôi phục sản xuất nếu có thiệt hại.

7. Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện chỉ đạo, thường trực lực lượng sẵn sàng hỗ trợ nhân dân thu hoạch kịp thời lúa và các cây trồng vụ Thu mùa khi có yêu cầu.

8. Đài truyền thanh huyện; đài phát thanh các xã, thị trấn tăng cường thời lượng đưa tin về tình hình diễn biến của cơn bão số 5 để các cấp, các ngành và bà con nông dân biết, chủ động phòng chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho cơn bão số 5 gây ra.

9. Yêu cầu Trưởng các phòng, ngành; Thủ trưởng các đơn vị; Thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện; Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cụm xuống các xã, thị trấn để kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo nêu trên và tổng hợp báo cáo tình hình về UBND huyện (qua Văn phòng PCTT và TKCN huyện Thọ Xuân) theo quy định.


Lưu ý: Bố trí lực lượng trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và các văn bản chỉ đạo để phối hợp xử lý kịp thời. Điện thoại liên lạc Văn phòng PCTT huyện Thọ Xuân: 0987.833.789; 099.579.2468

Tệp nội dung công văn đính kèm: Công điện số 15 của Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân

`

Công điện khẩn số 15 ngày 15/9/2018: về việc chỉ đạo thu hoạch lúa và các sản phẩm trồng trọt để ứng phó với siêu bão Mangkhut

Đăng lúc: 15/09/2018 10:07:15 (GMT+7)

Thực hiện Công điện số 17/CĐ-UBND, ngày 14/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chỉ đạo thu hoạch lúa và các sản phẩm trồng trọt để ứng phó với siêu bão Mangkhut. Để chủ động ứng phó với diễn biến khó lường của thời tiết có thể xảy ra trong thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ngành; Thủ trưởng các đơn vị; Thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện; Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cụm; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo và thực hiện một số nội dung sau:

1. Khẩn trương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung Công điện khẩn số 14/CĐ-UBND, ngày 12/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện; đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa, bão trên các phương tiện thông tin để chỉ đạo sản xuất nông nghiệp; phân công cán bộ bám sát địa bàn để chỉ đạo, hướng dẫn, ứng phó và xử l‎ý nhanh các tình huống thời tiết để có biện pháp hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, bão gây ra đối với sản xuất nông nghiệp.

2. Tổ chức tiêu cạn nước trên những cánh đồng, ruộng lúa đã và đang trong giai đoạn chín, tiêu cạn nước đệm trên hệ thống sông và kênh mương nội đồng; khơi thông dòng chảy trên các kênh tiêu để đảm bảo bao tiêu nước nhanh, nhất là vùng có nguy cơ ngập úng.

3. Huy động lực lượng lao động, phương tiện máy móc khẩn trương thu hoạch lúa mùa khi ruộng lúa chín 80 - 85%, thực hiện phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

4. Đối với diện tích rau màu: Khuyến cáo nông dân khơi thông rãnh tiêu nước trên đồng ruộng, nạo vét mương tiêu; chuẩn bị giống, vật tư sẵn sàng triển khai sản xuất vụ đông, các cây trồng đến thời vụ có thể gieo hạt trên bầu, bánh để tranh thủ thời vụ; tiêu nước nhanh nếu gặp mưa lớn, vệ sinh đồng ruộng sau khi nước rút, phun phân bón qua lá, vi lượng,... cho cây nhanh phục hồi; khi đất khô ráo cần vun xới kịp thời để tạo độ thoáng cho đất, đồng thời kết hợp bón tưới phân lân tránh bị nghẹt rễ.

5. Trường hợp bị úng ngập, khẩn trương rà soát, tổng hợp chính xác, kịp thời diện tích lúa, hoa màu thiệt hại; báo cáo đề xuất hỗ trợ cho người dân vùng bị thiệt hại để gieo trồng khôi phục sản xuất.

6. Trưởng các phòng, ngành, Thủ trưởng các đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn hoãn các cuộc họp không cần thiết, tập trung phân công lãnh đạo, cán bộ bám sát cơ sở để chỉ đạo thực hiện thu hoạch lúa và các cây trồng vụ Thu mùa; chủ động chuẩn bị các phương án phòng chống bão, lụt; khắc phục có hiệu quả những bất thường, đặc biệt là việc tiêu úng khi mưa lớn xảy ra và chuẩn bị giống, vật tư dự trữ để khôi phục sản xuất nếu có thiệt hại.

7. Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện chỉ đạo, thường trực lực lượng sẵn sàng hỗ trợ nhân dân thu hoạch kịp thời lúa và các cây trồng vụ Thu mùa khi có yêu cầu.

8. Đài truyền thanh huyện; đài phát thanh các xã, thị trấn tăng cường thời lượng đưa tin về tình hình diễn biến của cơn bão số 5 để các cấp, các ngành và bà con nông dân biết, chủ động phòng chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho cơn bão số 5 gây ra.

9. Yêu cầu Trưởng các phòng, ngành; Thủ trưởng các đơn vị; Thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện; Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cụm xuống các xã, thị trấn để kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo nêu trên và tổng hợp báo cáo tình hình về UBND huyện (qua Văn phòng PCTT và TKCN huyện Thọ Xuân) theo quy định.


Lưu ý: Bố trí lực lượng trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và các văn bản chỉ đạo để phối hợp xử lý kịp thời. Điện thoại liên lạc Văn phòng PCTT huyện Thọ Xuân: 0987.833.789; 099.579.2468

Tệp nội dung công văn đính kèm: Công điện số 15 của Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân

`