Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Công điện khẩn số 13 ngày 01/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân

Ngày 01/09/2018 15:30:37

Thực hiện Công điện số 14 /CĐ- UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 31/8/2018 về việc tập trung ứng phó mưa lũ.

Để chủ động đối phó với diễn biến Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện yêu cầu các ngành, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tập chung chỉ đạo triển khai nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Triển khai ngay việc tuần tra, canh đê và hộ đê theo các cấp báo động.

2. Tổ chức kiểm tra rà soát và có phương án xử lý đảm bảo an toàn cho các đoạn đê xung yếu, cống dưới đê trên địa bàn

3. Thông báo nhân dân sống vùng ngoài đê biết để chủ động sơ tán khi mực nước dâng cao

4.Bố trí lực lượng trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để có những biện pháp xử lý kịp thời; cập nhật báo cáo tình hình về Văn phòng PCTT huyện Thọ Xuân (Điện thoại: 0987.833.789; 099.579.2468).

Tệp nội dung công văn đính kèm:13_signed.pdf

Công điện khẩn số 13 ngày 01/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân

Đăng lúc: 01/09/2018 15:30:37 (GMT+7)

Thực hiện Công điện số 14 /CĐ- UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 31/8/2018 về việc tập trung ứng phó mưa lũ.

Để chủ động đối phó với diễn biến Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện yêu cầu các ngành, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tập chung chỉ đạo triển khai nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Triển khai ngay việc tuần tra, canh đê và hộ đê theo các cấp báo động.

2. Tổ chức kiểm tra rà soát và có phương án xử lý đảm bảo an toàn cho các đoạn đê xung yếu, cống dưới đê trên địa bàn

3. Thông báo nhân dân sống vùng ngoài đê biết để chủ động sơ tán khi mực nước dâng cao

4.Bố trí lực lượng trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để có những biện pháp xử lý kịp thời; cập nhật báo cáo tình hình về Văn phòng PCTT huyện Thọ Xuân (Điện thoại: 0987.833.789; 099.579.2468).

Tệp nội dung công văn đính kèm:13_signed.pdf