Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp trong trạng thái "bình thường mới"

Ngày 15/09/2020 07:27:25

Ngày 14/9/2020 UBND huyện Thọ Xuân đã ban hành Công văn số 1528/UBND-YT V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp trong trạng thái "bình thường mới". Nội dung Công văn như sau:

Trong thời gian qua, các phòng, ngành, các cơ quan đơn vị, các địa phương trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, nguồn lây nhiễm cơ bản được quản lý, giám sát, cách ly theo quy định. Tuy nhiên, theo dự báo tình hình dịch bệnh sẽ còn kéo dài, bên cạnh đó, một số biện pháp dãn cách xã hội đã được nới lỏng, gỡ bỏ, các hoạt động xã hội dần được khôi phục trở lại trong trạng thái “bình thường mới”, số lượng người dân trở về, đi đến/từ các vùng có dịch sẽ gia tăng, khó kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Để đảm bảo ổn định tình hình xã hội, tiếp tục phát triển kinh tế và tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp, hiệu quả trong trạng thái “bình thường mới”. Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo, Tổ giám sát cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, nhất là cấp xã, thôn, khu phố; tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và đảm bảo ổn định tình hình xã hội, tiếp tục phát triển kinh tế; tập trung đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, nâng cao ý thức cá nhân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch dễ thực hiện và có hiệu quả, tạo các thói quen, nếp sống văn minh phòng, chống dịch Covid-19.

2. Các hoạt động tập trung đông người được phép tổ chức, nhưng yêu cầu người tham dự phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn và theo dõi sức khỏe. Đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn phòng chống lây nhiễm Covid-19 trong bệnh viện, trong trường học, trên phương tiện giao thông công cộng; các cơ quan, công sở, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… tiếp 2 tục tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc theo hướng dẫn và chịu sự giám sát của ngành Y tế.

3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Chỉ đạo, thực hiện rà soát đối với các công dân trở về từ các vùng có dịch:

3.1. Đối với các công dân trở về từ các địa phương có dịch đang thực hiện phong tỏa (từ các ổ dịch được Bộ Y tế xác định tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương…):

- Nếu phát hiện những người trốn khỏi khu vực phong tỏa, cách ly trở về phải thực hiện báo cáo ngay về Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện để có biện pháp đưa vào khu cách ly tập trung và xử lý theo quy định; giám sát các đối tượng có liên quan không để dịch bệnh lây lan.

- Những người trở về từ khu vực đang thực hiện phong tỏa khi được phép của cấp có thẩm quyền, phải tổ chức cách ly y tế đủ 14 ngày tại nhà theo quy định.

3.2. Đối với các công dân trở về từ các vùng dịch, địa phương có dịch đã dỡ bỏ phong tỏa (như Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương…) từ ngày 07/9/2020 đến hết ngày 21/9/2020 phải thực hiện việc khai báo y tế với Tổ giám sát thôn, khu phố, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã, thị trấn và thực hiện nghiêm túc việc theo dõi y tế toàn bộ các thành viên gia đình tại nơi ở trong thời gian 14 ngày, kể từ ngày trở về địa phương; nếu trở về từ 22/9/2020, phải tổ chức giám sát và cách ly y tế phù hợp theo diễn biến tình hình dịch tại các tỉnh, thành phố khác trong nước và hướng dẫn chi tiết của y tế cơ sở.

3.3. Các trường hợp trở về từ các địa phương khác: Yêu cầu thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, thông báo cho Tổ giám sát thôn, khu phố, Trạm Y tế và chính quyền địa phương khi có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh (sốt, ho, đau họng, khó thở) để kịp thời cách ly điều trị, lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức điều tra dịch tễ và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

4. Phòng Y tế: Phối hợp với Trung tâm Y tế cập nhật, nắm bắt tình hình dịch bệnh, tham mưu cho UBND huyện triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp, hiệu quả trong trạng thái “bình thường mới”.

5. Trung tâm Y tế: Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn tiếp tục giám sát, quản lý chặt các trường hợp từ vùng dịch, các địa phương có dịch và từ nơi khác trở về; tham mưu cho UBND các xã, thị trấn biện pháp cách ly, theo dõi tại nhà, nơi cư trú đối với những trường về địa phương; báo cáo Trung tâm Y tế huyện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện các trường hợp từ vùng dịch về, người tiếp xúc với ca bệnh dương tính, người có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như: sốt, ho, đau họng, khó thở,…để cách ly, điều trị tập trung tại tuyến huyện và tuyến tỉnh khi cần thiết.

6. Trung tâm Văn hóa, TTTT&DL: Thường xuyên cập nhật các thông tin về tình hình dịch bệnh, tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng dân cư, để cho 3 người dân nâng cao ý thức tự giác tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng, không để dịch bệnh lây lan.

7. Trưởng các phòng, ngành, đơn vị, Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện: Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch thuộc lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách. Đặc biệt chỉ đạo Tổ giám sát xã, thôn, khu phố rà soát, quản lý, nắm chắc các công dân trở về từ vùng dịch, từ các địa phương có dịch.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ngành, đơn vị cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện.

Xem chi tiết tại đây

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp trong trạng thái "bình thường mới"

Đăng lúc: 15/09/2020 07:27:25 (GMT+7)

Ngày 14/9/2020 UBND huyện Thọ Xuân đã ban hành Công văn số 1528/UBND-YT V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp trong trạng thái "bình thường mới". Nội dung Công văn như sau:

Trong thời gian qua, các phòng, ngành, các cơ quan đơn vị, các địa phương trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, nguồn lây nhiễm cơ bản được quản lý, giám sát, cách ly theo quy định. Tuy nhiên, theo dự báo tình hình dịch bệnh sẽ còn kéo dài, bên cạnh đó, một số biện pháp dãn cách xã hội đã được nới lỏng, gỡ bỏ, các hoạt động xã hội dần được khôi phục trở lại trong trạng thái “bình thường mới”, số lượng người dân trở về, đi đến/từ các vùng có dịch sẽ gia tăng, khó kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Để đảm bảo ổn định tình hình xã hội, tiếp tục phát triển kinh tế và tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp, hiệu quả trong trạng thái “bình thường mới”. Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo, Tổ giám sát cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, nhất là cấp xã, thôn, khu phố; tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và đảm bảo ổn định tình hình xã hội, tiếp tục phát triển kinh tế; tập trung đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, nâng cao ý thức cá nhân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch dễ thực hiện và có hiệu quả, tạo các thói quen, nếp sống văn minh phòng, chống dịch Covid-19.

2. Các hoạt động tập trung đông người được phép tổ chức, nhưng yêu cầu người tham dự phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn và theo dõi sức khỏe. Đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn phòng chống lây nhiễm Covid-19 trong bệnh viện, trong trường học, trên phương tiện giao thông công cộng; các cơ quan, công sở, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… tiếp 2 tục tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc theo hướng dẫn và chịu sự giám sát của ngành Y tế.

3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Chỉ đạo, thực hiện rà soát đối với các công dân trở về từ các vùng có dịch:

3.1. Đối với các công dân trở về từ các địa phương có dịch đang thực hiện phong tỏa (từ các ổ dịch được Bộ Y tế xác định tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương…):

- Nếu phát hiện những người trốn khỏi khu vực phong tỏa, cách ly trở về phải thực hiện báo cáo ngay về Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện để có biện pháp đưa vào khu cách ly tập trung và xử lý theo quy định; giám sát các đối tượng có liên quan không để dịch bệnh lây lan.

- Những người trở về từ khu vực đang thực hiện phong tỏa khi được phép của cấp có thẩm quyền, phải tổ chức cách ly y tế đủ 14 ngày tại nhà theo quy định.

3.2. Đối với các công dân trở về từ các vùng dịch, địa phương có dịch đã dỡ bỏ phong tỏa (như Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương…) từ ngày 07/9/2020 đến hết ngày 21/9/2020 phải thực hiện việc khai báo y tế với Tổ giám sát thôn, khu phố, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã, thị trấn và thực hiện nghiêm túc việc theo dõi y tế toàn bộ các thành viên gia đình tại nơi ở trong thời gian 14 ngày, kể từ ngày trở về địa phương; nếu trở về từ 22/9/2020, phải tổ chức giám sát và cách ly y tế phù hợp theo diễn biến tình hình dịch tại các tỉnh, thành phố khác trong nước và hướng dẫn chi tiết của y tế cơ sở.

3.3. Các trường hợp trở về từ các địa phương khác: Yêu cầu thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, thông báo cho Tổ giám sát thôn, khu phố, Trạm Y tế và chính quyền địa phương khi có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh (sốt, ho, đau họng, khó thở) để kịp thời cách ly điều trị, lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức điều tra dịch tễ và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

4. Phòng Y tế: Phối hợp với Trung tâm Y tế cập nhật, nắm bắt tình hình dịch bệnh, tham mưu cho UBND huyện triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp, hiệu quả trong trạng thái “bình thường mới”.

5. Trung tâm Y tế: Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn tiếp tục giám sát, quản lý chặt các trường hợp từ vùng dịch, các địa phương có dịch và từ nơi khác trở về; tham mưu cho UBND các xã, thị trấn biện pháp cách ly, theo dõi tại nhà, nơi cư trú đối với những trường về địa phương; báo cáo Trung tâm Y tế huyện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện các trường hợp từ vùng dịch về, người tiếp xúc với ca bệnh dương tính, người có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như: sốt, ho, đau họng, khó thở,…để cách ly, điều trị tập trung tại tuyến huyện và tuyến tỉnh khi cần thiết.

6. Trung tâm Văn hóa, TTTT&DL: Thường xuyên cập nhật các thông tin về tình hình dịch bệnh, tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng dân cư, để cho 3 người dân nâng cao ý thức tự giác tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng, không để dịch bệnh lây lan.

7. Trưởng các phòng, ngành, đơn vị, Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện: Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch thuộc lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách. Đặc biệt chỉ đạo Tổ giám sát xã, thôn, khu phố rà soát, quản lý, nắm chắc các công dân trở về từ vùng dịch, từ các địa phương có dịch.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ngành, đơn vị cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện.

Xem chi tiết tại đây

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch