Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân năm 2020, theo Luật Giáo dục năm 2019

Ngày 25/09/2020 07:22:45

Thực hiện Công văn số 5339/UBND-THKH ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Thọ Xuân. UBND huyện đã xây dựng Phương án tuyển dụng và tổ chức thực hiện, đã thu phiếu đăng ký dự tuyển của 588 thí sinh (cụ thể: Mầm non 420 thí sinh, Tiểu học 168 thí sinh), trong số thí sinh đã nộp phiếu đăng ký dự tuyển, một số thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí giáo viên mầm non có bằng tốt nghiệp trình độ Trung cấp 72 người; đăng ký dự tuyển giáo viên tiểu học có bằng tốt nghiệp trình độ Trung cấp 06 người, Cao đẳng 38 người.

Thực hiện Công văn số 5339/UBND-THKH ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Thọ Xuân.

Thực hiện Công văn số 1974/SNV-CCVC ngày 21/9/2020 của Sở Nội vụ Thanh Hóa về việc tuyển dụng giáo viên theo Luật Giáo dục năm 2019; Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020, tại điểm a,b; Khoản 1; Điều 72 quy định trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên mầm non có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm trở lên; đối với giáo viên tiểu học có bằng Cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh đã nộp phiếu đăng ký dự tuyển nếu có bằng tốt nghiệp ở trình độ cao hơn (bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học Sư phạm mầm non đối với thí sinh dự tuyển vị trí giáo viên mầm non; bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm trở lên hoặc bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với thí sinh dự tuyển vị trí giáo viên tiểu học) được tiếp tục tham gia xét tuyển; Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo cho các thí sinh bổ sung văn bằng, chứng chỉ, cụ thể như sau:

- Đối với thí sinh đã nộp phiếu đăng ký dự tuyển vị trí giáo viên mầm non nộp bổ sung bằng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm mầm non trở lên (nếu có).

- Đối với thí sinh đã nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vị trí giáo viên Tiểu học (dạy các môn Văn hóa, Tiếng Anh, Thể dục, Mỹ thuật, Tin học) nộp bổ sung bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm trở lên hoặc bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (nếu có).

- Đối với thí sinh đã nộp Phiếu đăng ký dự tuyển thiếu chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ thì bổ sung (nếu có).

Hội đồng tuyển dụng viên chức đề nghị thí sinh bổ sung thông tin trên, thời gian trong giờ hành chính các ngày làm việc, từ ngày 24/9/2020 đến hết ngày 30/9/2020, địa chỉ bổ sung thông tin: Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Thọ Xuân (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo, điện thoại liên lạc 0965705880). Sau thời gian trên, nếu thí sinh không bổ sung bằng mới theo Luật Giáo dục năm 2019 hoặc chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ còn thiếu trong phiếu đăng ký dự tuyển thì không đủ điều kiện tham dự vòng 2 (phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển).

Hội đồng tuyển dụng thông báo để thí sinh được biết, thực hiện.

NỘI DUNG TỆP ĐÍNH KÈM:
Tuyen dung GDDT.pdf

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân năm 2020, theo Luật Giáo dục năm 2019

Đăng lúc: 25/09/2020 07:22:45 (GMT+7)

Thực hiện Công văn số 5339/UBND-THKH ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Thọ Xuân. UBND huyện đã xây dựng Phương án tuyển dụng và tổ chức thực hiện, đã thu phiếu đăng ký dự tuyển của 588 thí sinh (cụ thể: Mầm non 420 thí sinh, Tiểu học 168 thí sinh), trong số thí sinh đã nộp phiếu đăng ký dự tuyển, một số thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí giáo viên mầm non có bằng tốt nghiệp trình độ Trung cấp 72 người; đăng ký dự tuyển giáo viên tiểu học có bằng tốt nghiệp trình độ Trung cấp 06 người, Cao đẳng 38 người.

Thực hiện Công văn số 5339/UBND-THKH ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Thọ Xuân.

Thực hiện Công văn số 1974/SNV-CCVC ngày 21/9/2020 của Sở Nội vụ Thanh Hóa về việc tuyển dụng giáo viên theo Luật Giáo dục năm 2019; Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020, tại điểm a,b; Khoản 1; Điều 72 quy định trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên mầm non có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm trở lên; đối với giáo viên tiểu học có bằng Cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh đã nộp phiếu đăng ký dự tuyển nếu có bằng tốt nghiệp ở trình độ cao hơn (bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học Sư phạm mầm non đối với thí sinh dự tuyển vị trí giáo viên mầm non; bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm trở lên hoặc bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với thí sinh dự tuyển vị trí giáo viên tiểu học) được tiếp tục tham gia xét tuyển; Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo cho các thí sinh bổ sung văn bằng, chứng chỉ, cụ thể như sau:

- Đối với thí sinh đã nộp phiếu đăng ký dự tuyển vị trí giáo viên mầm non nộp bổ sung bằng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm mầm non trở lên (nếu có).

- Đối với thí sinh đã nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vị trí giáo viên Tiểu học (dạy các môn Văn hóa, Tiếng Anh, Thể dục, Mỹ thuật, Tin học) nộp bổ sung bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm trở lên hoặc bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (nếu có).

- Đối với thí sinh đã nộp Phiếu đăng ký dự tuyển thiếu chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ thì bổ sung (nếu có).

Hội đồng tuyển dụng viên chức đề nghị thí sinh bổ sung thông tin trên, thời gian trong giờ hành chính các ngày làm việc, từ ngày 24/9/2020 đến hết ngày 30/9/2020, địa chỉ bổ sung thông tin: Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Thọ Xuân (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo, điện thoại liên lạc 0965705880). Sau thời gian trên, nếu thí sinh không bổ sung bằng mới theo Luật Giáo dục năm 2019 hoặc chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ còn thiếu trong phiếu đăng ký dự tuyển thì không đủ điều kiện tham dự vòng 2 (phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển).

Hội đồng tuyển dụng thông báo để thí sinh được biết, thực hiện.

NỘI DUNG TỆP ĐÍNH KÈM:
Tuyen dung GDDT.pdf