Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
HUYỆN THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NTM NÂNG CAO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG BA HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                         
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

THÔNG BÁO TUYỂN GIÁO VIÊN MÂM NON NĂM 2019

Đăng lúc: 07/01/2019 (GMT+7)
100%THÔNG BÁO LỊCH HỌC NỘI QUY VÀ  KIỂM TRA SÁT HẠCH TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON HUYỆN THỌ XUÂN

  Ngày 11 tháng 4 năm 2019
  • Thông báo lịch học nội quy, quy chế kiểm tra sát hạch xét tuyển giáo viên:     tb82.pdf
  • Thông báo lịch kiểm tra, sát hạch xét tuyển giáo viên, nhân viên hành khối mầm non:    tb83.pdfNgày 7 tháng 01 năm 2019


Kết quả tổng hợp điểm của thí sinh dự tuyển dụng giáo viên,  nhân viên hành chính (kiêm kế toán) mầm non, huyện Thọ Xuân năm 2018


Thực hiện Công văn số 5440/UBND-THKH ngày 18/5/2018 của Chủ tịch  UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng giáo viên, nhân viên hành chính khối mầm non thuộc huyện Thọ Xuân; Phương án tuyển dụng số 110/PA-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Thọ Xuân; Thông báo số 195/TB-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện về tuyển dụng giáo viên, nhân viên hành chính (kiêm kế toán) khối mầm non, huyện Thọ Xuân năm 2018; Quyết định số 2928/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của UBND huyện Thọ Xuân về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng giáo viên, nhân viên hành chính (kiêm kế toán) khối mầm non, huyện Thọ Xuân năm 2018.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, t
ổng số hồ sơ đảm bảo điều kiện dự tuyển dụng: 279 thí sinh, trong đó: 262 thí sinh dự tuyển dụng giáo viên, 17 thí sinh dự tuyển dụng nhân viên hành chính (kiêm kế toán). Hội đồng tuyển dụng đã tổng hợp điểm của 279 thí sinh (điểm trung bình học tập; điểm trung bình tốt nghiệp) của từng thí sinh, cụ thể như sau: (có danh sách chi tiết kèm theo)


Hội đồng Tuyển dụng công khai kết quả tổng hợp điểm, kể từ ngày 07/01/2019. Trong thời gian công khai, nếu có vấn đề gì vướng mắc, chưa rõ hoặc có sự sai lệch về điểm, yêu cầu các thí sinh dự tuyển dụng gửi ý kiến đề nghị bằng văn bản về Hội đồng tuyển dụng (giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định, qua Phòng Nội vụ huyện Thọ Xuân, đồng chí Hà Thị Ngân - Trưởng phòng Nội vụ, số điện thoại liên hệ 090.606.7878), để Hội đồng xem xét, giải đáp. Thời gian nhận các kiến nghị, đề xuất trong vòng 10 ngày kể từ ngày bắt đầu công khai. Hội đồng không tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, đề xuất sau thời gian trên.

Hội đồng tuyển dụng giáo viên mầm non, nhân viên hành chính (kiêm kế toán) huyện Thọ Xuân năm 2018, thông báo để các thí sinh có liên quan được biết, thực hiện./.