Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
HUYỆN THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NTM NÂNG CAO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG BA HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                         
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch giáo viên mầm non huyện Thọ Xuân

Đăng lúc: 03/05/2019 (GMT+7)
100%


Thông báo công khai kết quả điểm học tập; điểm tốt nghiệp; điểm kiểm tra, sát hạch xét tuyển giáo viên, nhân viên hành chính (kiêm kế toán) khối mầm non, huyện Thọ Xuân 

Nội dung tệp đính kèm:    
102_signed.pdf