Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
HUYỆN THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NTM NÂNG CAO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG BA HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                         
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THỌ XUÂN NĂM 2020

Đăng lúc: 24/06/2020 (GMT+7)
100%

Thực hiện Công văn số 5339/UBND-THKH ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Thọ Xuân; Phương án tuyển dụng số 789/PA-UBND ngày 29/4/2020 của UBND huyện Thọ Xuân; Thông báo số 105/TB-UBND ngày 29/4/2020 của UBND huyện về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân năm 2020; Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của UBND huyện Thọ Xuân về việc Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân năm 2020.

 Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân năm 2020 tổng hợp danh sách thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau: Tổng số: 588 phiếu (trong đó Mầm non: 420 phiếu, Tiểu học 168 phiếu).

(Có danh sách kèm theo).

Hội đồng tuyển dụng Thông báo công khai danh sách thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trên Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân; tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Thọ Xuân, địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thọ Xuân; Trang Web của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thọ Xuân. Thời hạn công khai 05 ngày làm việc (kể từ ngày 25/6/2020 đến hết ngày 01/7/2020); trong thời gian công khai nếu có vấn đề gì chưa rõ hoặc có sự sai lệch về thông tin của bản thân, yêu cầu thí sinh dự tuyển gửi ý kiến đề nghị bằng văn bản về Hội đồng tuyển dụng (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) qua Phòng Nội vụ để Hội đồng tuyển dụng xem xét điều chỉnh, giải đáp (nếu có); Hội đồng tuyển dụng không tiếp nhận, không giải quyết các đề nghị sau thời hạn công khai.

 Hội đồng tuyển dụng thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành Giáo dục được biết, thực hiện./.

 


Nội dung tệp văn bản thông báo đính kèm:   tb98_0001(24.06.2020_14h38p19)_signed.pdf