Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Thọ Xuân xây dựng vùng sản xuất rau an toàn với diện tích 39,5ha

Ngày 16/09/2020 16:10:38

Phát huy thế mạnh về điều kiện đất đai, kinh nghiệm sản xuất, những năm qua, huyện Thọ Xuân đã triển khai mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap ở nhiều địa phương trong huyện.

Cùng với chính sách hỗ trợ phát triển vùng rau an toàn của tỉnh, huyện đã hỗ trợ nâng cấp đường giao thông, hệ thống kênh mương, xây dựng nhà lưới trồng rau an toàn; đưa nhiều giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Cùng với đó, các ngành chức năng của huyện thường xuyên phối hợp với địa phương tập huấn kiến thức, kiểm soát quy trình sản xuất để sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đến nay, toàn huyện xây dựng vùng sản xuất rau an toàn tập trung, diện tích trên 39,5 ha tại các xã Thọ Hải, Xuân Lai, Thọ Xương, Tây Hồ, Trường Xuân. Ước tính, mỗi năm, vùng sản xuất rau an toàn của huyện cho sản lượng hàng trăm tấn rau, quả các loại. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục phát triển diện tích trồng rau an toàn, đồng thời, tích cực đấu mối, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm để vừa nâng cao thu nhập cho người nông dân, vừa đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

Thọ Xuân xây dựng vùng sản xuất rau an toàn với diện tích 39,5ha

Đăng lúc: 16/09/2020 16:10:38 (GMT+7)

Phát huy thế mạnh về điều kiện đất đai, kinh nghiệm sản xuất, những năm qua, huyện Thọ Xuân đã triển khai mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap ở nhiều địa phương trong huyện.

Cùng với chính sách hỗ trợ phát triển vùng rau an toàn của tỉnh, huyện đã hỗ trợ nâng cấp đường giao thông, hệ thống kênh mương, xây dựng nhà lưới trồng rau an toàn; đưa nhiều giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Cùng với đó, các ngành chức năng của huyện thường xuyên phối hợp với địa phương tập huấn kiến thức, kiểm soát quy trình sản xuất để sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đến nay, toàn huyện xây dựng vùng sản xuất rau an toàn tập trung, diện tích trên 39,5 ha tại các xã Thọ Hải, Xuân Lai, Thọ Xương, Tây Hồ, Trường Xuân. Ước tính, mỗi năm, vùng sản xuất rau an toàn của huyện cho sản lượng hàng trăm tấn rau, quả các loại. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục phát triển diện tích trồng rau an toàn, đồng thời, tích cực đấu mối, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm để vừa nâng cao thu nhập cho người nông dân, vừa đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân