Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Thành lập Cụm công nghiệp Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Ngày 10/08/2020 09:49:25

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3156 /QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Ảnh minh họa

Theo Quyết định, Cụm công nghiệp Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân có địa điểm tại xã Xuân Hồng (trước đây là xã Thọ Nguyên), huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.Diện tích khoảng 20,0 ha (diện tích chính thức sẽ theo quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

Ranh giới cụ thể như sau: Phía Đông Nam giáp đường giao thông (kế tiếp đất sản xuất nông nghiệp và khu dân cư); Phía Tây Nam giáp đường giao thông, mương tiêu nội đồng (kế tiếp đất sản xuất nông nghiệp); Phía Tây Bắc giáp đường giao thông nội đồng (kế tiếp đất sản xuất nông nghiệp); Phía Đông Bắc giáp đường giao thông nội đồng (kế tiếp là khu dân cư).

Ngành nghề hoạt động tại Cụm công nghiệp gồm: Cơ khí; sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến, nông, lâm sản; sản xuất máy móc thiết bị nông, lâm nghiệp; sản xuất hàng tiêu dùng; may mặc, da giầy, công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may, da giày... và các ngành nghề khác có liên quan.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

Thành lập Cụm công nghiệp Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 10/08/2020 09:49:25 (GMT+7)

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3156 /QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Ảnh minh họa

Theo Quyết định, Cụm công nghiệp Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân có địa điểm tại xã Xuân Hồng (trước đây là xã Thọ Nguyên), huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.Diện tích khoảng 20,0 ha (diện tích chính thức sẽ theo quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

Ranh giới cụ thể như sau: Phía Đông Nam giáp đường giao thông (kế tiếp đất sản xuất nông nghiệp và khu dân cư); Phía Tây Nam giáp đường giao thông, mương tiêu nội đồng (kế tiếp đất sản xuất nông nghiệp); Phía Tây Bắc giáp đường giao thông nội đồng (kế tiếp đất sản xuất nông nghiệp); Phía Đông Bắc giáp đường giao thông nội đồng (kế tiếp là khu dân cư).

Ngành nghề hoạt động tại Cụm công nghiệp gồm: Cơ khí; sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến, nông, lâm sản; sản xuất máy móc thiết bị nông, lâm nghiệp; sản xuất hàng tiêu dùng; may mặc, da giầy, công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may, da giày... và các ngành nghề khác có liên quan.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân