Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Xã Xuân Hưng tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2019

Ngày 03/10/2019 14:18:00

Chiều 2/10/ 2019, xã Xuân Hưng đã tổ chức cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2019.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2019 của xã Xuân Hưng được chia làm 3 giai đoạn gồm: Giai đoạn 1, chuyển xã vào trạng thái, tình trạng quốc phòng ninh, chuyển lực lượng vũ trang, vào các trạng thái sẳn sàng chiến đấu; Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ .

Để cuộc diễn tập đạt mục tiêu đề ra, xã Xuân Hưng đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị về văn kiện, lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ diễn tập, xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch diễn tập sát đúng với chức năng, tình hình thực tế, nhiệm vụ và ý định diễn tập của Ban chỉ đạo.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Xuân Hưng năm 2019 kết thúc đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Xã Xuân Hưng tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2019

Đăng lúc: 03/10/2019 14:18:00 (GMT+7)

Chiều 2/10/ 2019, xã Xuân Hưng đã tổ chức cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2019.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2019 của xã Xuân Hưng được chia làm 3 giai đoạn gồm: Giai đoạn 1, chuyển xã vào trạng thái, tình trạng quốc phòng ninh, chuyển lực lượng vũ trang, vào các trạng thái sẳn sàng chiến đấu; Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ .

Để cuộc diễn tập đạt mục tiêu đề ra, xã Xuân Hưng đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị về văn kiện, lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ diễn tập, xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch diễn tập sát đúng với chức năng, tình hình thực tế, nhiệm vụ và ý định diễn tập của Ban chỉ đạo.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Xuân Hưng năm 2019 kết thúc đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân