Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

UBND huyện Thọ Xuân: Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

Ngày 03/04/2019 16:24:27

Chiều 2/4/2019, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

Đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện và đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các thành viên Hội đồng NVQS huyện, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị,các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2019. Theo đó, năm 2019, Hội đồng NVQS các cấp đã chủ động, nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy,chính quyền và HĐNVQS đề ra những chủ trương,biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp, kịp thời,sát với tình hình của địa phương. Việc phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể được chú trọng.Vì vậy, năm 2019, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của huyện đã đạt kết quả tốt,hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng, đúng tiêu chuẩn, đúng Luật. Theo đánh giá của Hội đồng NVQS huyện, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay có nhiều khó khăn, song được cấp ủy,chính quyền các cấp quan tâm,lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, triển khai đồng bộ,làm tốt các bước chuẩn bị theo quy trình hướng dẫn của Luật NVQS, gắn với công tác tuyên truyền, vận động thanh niên và gia đình tích cực hưởng ứng đưa con em tham gia đăng ký và thực hiện tốt NVQS,nhiều xã thị trấn đã phát huy tốt vai trò,trách nhiệm,tạo phong trào sôi nối từ thôn,xóm, khu phố. Nhiều đơn vị đã nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn hoàn thành chỉ tiêu được giao.Tiêu biểu như xã Xuân Sơn, Xuân Lai, Bắc Lương,Thọ Lập,Quảng Phú, Xuân Thắng, Xuân Châu, Hạnh Phúc, Xuân Lập.

Tuy nhiên, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 vẫn tồn tại một số hạn chế: Công tác đăng ký nam công dân đủ 17 tuổi, lứa tuổi SSNN từ 18 -25 và đến hết 27 tuổi (đối với những thanh niên có trình độ ĐH,CĐ) ở một số xã thị trấn, các cơ quan đơn vị chưa được chú trọng,chưa cụ thể, chưa nắm hết nguồn, nhất là số thanh niên đi làm ăn xa quản lý chưa chặt chẽ, do vậy chưa làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc điều động quân số tham gia sơ tuyển tại địa phương. Việc chấp hành lệnh gọi sơ tuyển của công dân ở một số địa phương chưa nghiêm. Công tác phối hợp của BCH QS các xã, thị trấn với Ban công an chưa chặt chẽ từ khâu rà soát nắm nguồn, rà soát chất lượng chính trị số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ.Công tác phối hợp giữa BCH QS các xã thị trấn với nhà trường để rà soát trình độ văn hóa số thanh niên trong độ tuổi SSNN chưa tốt.Chất lượng điều khám một số địa phương đạt thấp, phải tổ chức điều thanh niên khám vét.Quá trình xử lý thanh niên chưa chấp hành lệnh sơ tuyển,khám tuyển của địa phương còn chậm, chưa chủ động,chưa nghiêm. Chất lượng làm hồ sơ ở một số xã thị trấn còn sai sót,vai trò tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ một số Ban CHQS xã thị trấn còn hạn chế. Quản lý thanh niên trúng tuyển, nắm tình hình tư tưởng thanh niên sau phát lệnh ở một số địa phương chưa tốt. Qua trình khám tuyển của Hội đồng khám sức khỏe chưa thật chặt chẽ.....

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2019, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất một số giải pháp giúp các địa phương trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 và những năm tiếp theo..

Đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện ghi nhận đánh giá cao kết quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, đồng thời giao nhiệm vụ cho các phòng, ngành, đơn vị có liên quan, các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

Tại hội nghị, UBND huyện đã khen thưởng 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

UBND huyện Thọ Xuân: Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

Đăng lúc: 03/04/2019 16:24:27 (GMT+7)

Chiều 2/4/2019, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

Đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện và đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các thành viên Hội đồng NVQS huyện, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị,các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2019. Theo đó, năm 2019, Hội đồng NVQS các cấp đã chủ động, nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy,chính quyền và HĐNVQS đề ra những chủ trương,biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp, kịp thời,sát với tình hình của địa phương. Việc phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể được chú trọng.Vì vậy, năm 2019, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của huyện đã đạt kết quả tốt,hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng, đúng tiêu chuẩn, đúng Luật. Theo đánh giá của Hội đồng NVQS huyện, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay có nhiều khó khăn, song được cấp ủy,chính quyền các cấp quan tâm,lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, triển khai đồng bộ,làm tốt các bước chuẩn bị theo quy trình hướng dẫn của Luật NVQS, gắn với công tác tuyên truyền, vận động thanh niên và gia đình tích cực hưởng ứng đưa con em tham gia đăng ký và thực hiện tốt NVQS,nhiều xã thị trấn đã phát huy tốt vai trò,trách nhiệm,tạo phong trào sôi nối từ thôn,xóm, khu phố. Nhiều đơn vị đã nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn hoàn thành chỉ tiêu được giao.Tiêu biểu như xã Xuân Sơn, Xuân Lai, Bắc Lương,Thọ Lập,Quảng Phú, Xuân Thắng, Xuân Châu, Hạnh Phúc, Xuân Lập.

Tuy nhiên, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 vẫn tồn tại một số hạn chế: Công tác đăng ký nam công dân đủ 17 tuổi, lứa tuổi SSNN từ 18 -25 và đến hết 27 tuổi (đối với những thanh niên có trình độ ĐH,CĐ) ở một số xã thị trấn, các cơ quan đơn vị chưa được chú trọng,chưa cụ thể, chưa nắm hết nguồn, nhất là số thanh niên đi làm ăn xa quản lý chưa chặt chẽ, do vậy chưa làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc điều động quân số tham gia sơ tuyển tại địa phương. Việc chấp hành lệnh gọi sơ tuyển của công dân ở một số địa phương chưa nghiêm. Công tác phối hợp của BCH QS các xã, thị trấn với Ban công an chưa chặt chẽ từ khâu rà soát nắm nguồn, rà soát chất lượng chính trị số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ.Công tác phối hợp giữa BCH QS các xã thị trấn với nhà trường để rà soát trình độ văn hóa số thanh niên trong độ tuổi SSNN chưa tốt.Chất lượng điều khám một số địa phương đạt thấp, phải tổ chức điều thanh niên khám vét.Quá trình xử lý thanh niên chưa chấp hành lệnh sơ tuyển,khám tuyển của địa phương còn chậm, chưa chủ động,chưa nghiêm. Chất lượng làm hồ sơ ở một số xã thị trấn còn sai sót,vai trò tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ một số Ban CHQS xã thị trấn còn hạn chế. Quản lý thanh niên trúng tuyển, nắm tình hình tư tưởng thanh niên sau phát lệnh ở một số địa phương chưa tốt. Qua trình khám tuyển của Hội đồng khám sức khỏe chưa thật chặt chẽ.....

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2019, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất một số giải pháp giúp các địa phương trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 và những năm tiếp theo..

Đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện ghi nhận đánh giá cao kết quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, đồng thời giao nhiệm vụ cho các phòng, ngành, đơn vị có liên quan, các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

Tại hội nghị, UBND huyện đã khen thưởng 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân