Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

THÔNG BÁO KHẨN: BÁO ĐỘNG MỰC NƯỚC CÁC SỐNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỌ XUÂN

Ngày 19/07/2018 15:43:10

Thời gian cập nhật Hồi 14h30, ngày 19/7/2018

Mức báo động

Mực nước cập nhật

BĐ I

BĐ II

BĐ III

Ghi chú

Sông Chu

Hạ lưu Bái Thượng

14,35m

15,00 m

16,50 m

18,00 m

< BĐI: 0.65m

Thuỷ văn Xuân Khánh

3,52m

9,00 m

10,40 m

12,00 m

< BĐI: 5.48m

Sông Cầu Chày

Trạm bơm Cầu Nha

10,00m

10.00

11.00

12.00

= BĐI

Thời gian cập nhật Hồi 8h00, ngày 20/7/2018

Mức báo động

Mực nước cập nhật

BĐ I

BĐ II

BĐ III

Ghi chú

Sông Chu

Hạ lưu Bái Thượng

12,8m

15,00 m

16,50 m

18,00 m

< BĐI: 2,2m

Thuỷ văn Xuân Khánh

5,96m

9,00 m

10,40 m

12,00 m

< BĐI: 3,4m

Sông Cầu Chày

Trạm bơm Cầu Nha

10,7m

11,00m

12,00m

13,00m

< BĐI: 0,3m

Thuỷ văn Xuân Vinh

7,8m

8,00m

9,00m

10,00m

< BĐI: 0,2m


Thời gian cập nhậtHồi 16h30, ngày 21/7/2018

Mức báo động

Mực nước cập nhật

BĐ I

BĐ II

BĐ III

Ghi chú

Sông Chu

Hạ lưu Bái Thượng

12 m

15 m

16,5 m

18 m

< BĐI: 3,0m

Thuỷ văn Xuân Khánh

3.44 m

9 m

10,4 m

12 m

< BĐI: 5,56 m

Sông Cầu Chày

Trạm bơm Cầu Nha

10.7 m

11 m

12 m

13 m

< BĐI: 0,3m

Thuỷ văn Xuân Vinh

8.06 m

8 m

9 m

10 m

> BĐI: 0,06m


Tệp văn bản đính kèm: 05_signed.pdf

THÔNG BÁO KHẨN: BÁO ĐỘNG MỰC NƯỚC CÁC SỐNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỌ XUÂN

Đăng lúc: 19/07/2018 15:43:10 (GMT+7)

Thời gian cập nhật Hồi 14h30, ngày 19/7/2018

Mức báo động

Mực nước cập nhật

BĐ I

BĐ II

BĐ III

Ghi chú

Sông Chu

Hạ lưu Bái Thượng

14,35m

15,00 m

16,50 m

18,00 m

< BĐI: 0.65m

Thuỷ văn Xuân Khánh

3,52m

9,00 m

10,40 m

12,00 m

< BĐI: 5.48m

Sông Cầu Chày

Trạm bơm Cầu Nha

10,00m

10.00

11.00

12.00

= BĐI

Thời gian cập nhật Hồi 8h00, ngày 20/7/2018

Mức báo động

Mực nước cập nhật

BĐ I

BĐ II

BĐ III

Ghi chú

Sông Chu

Hạ lưu Bái Thượng

12,8m

15,00 m

16,50 m

18,00 m

< BĐI: 2,2m

Thuỷ văn Xuân Khánh

5,96m

9,00 m

10,40 m

12,00 m

< BĐI: 3,4m

Sông Cầu Chày

Trạm bơm Cầu Nha

10,7m

11,00m

12,00m

13,00m

< BĐI: 0,3m

Thuỷ văn Xuân Vinh

7,8m

8,00m

9,00m

10,00m

< BĐI: 0,2m


Thời gian cập nhậtHồi 16h30, ngày 21/7/2018

Mức báo động

Mực nước cập nhật

BĐ I

BĐ II

BĐ III

Ghi chú

Sông Chu

Hạ lưu Bái Thượng

12 m

15 m

16,5 m

18 m

< BĐI: 3,0m

Thuỷ văn Xuân Khánh

3.44 m

9 m

10,4 m

12 m

< BĐI: 5,56 m

Sông Cầu Chày

Trạm bơm Cầu Nha

10.7 m

11 m

12 m

13 m

< BĐI: 0,3m

Thuỷ văn Xuân Vinh

8.06 m

8 m

9 m

10 m

> BĐI: 0,06m


Tệp văn bản đính kèm: 05_signed.pdf