Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

THÔNG BÁO KHẨN: BÁO ĐỘNG MỰC NƯỚC CÁC SỐNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỌ XUÂN

Ngày 17/08/2018 07:56:09

Thời gian cập nhật Hồi 6 giờ, ngày 19/8/2018

Mức báo động

Mực nước cập nhật

BĐ I

BĐ II

BĐ III

Ghi chú

Sông Chu

Hạ lưu Bái Thượng

14.40m

15,00 m

16,50 m

18,00 m

< BĐI: 0,60m

Thuỷ văn Xuân Khánh

7.82m

9,00 m

10,40 m

12,00 m

< BĐI: 1,18m

Sông Cầu Chày

Trạm bơm Cầu Nha

10,6m

11,00m

12,00m

13,00m

< BĐI: 0,4 m

Thuỷ văn Xuân Vinh

8,6m

8,00m

9,00m

10,00m

> BĐI: 0,6m

* Lưu lượng xả nước Hồ cửa Đặt: 600 m3/s

* Mực nước tại Thủy văn Xuân Vinh tăng nhanh trong ngày 18/8, hồi 10h00 từ 6.8m tăng đến 8,39m lúc 22h00. Đến 6h00 sáng nay, Mực nước tăng thêm 0.21cm và đang giữ ổn định ở mức 8.6m

* Tệp đính kèm thông báo số 15: TB15PCLB_signed.pdfThời gian cập nhật Hồi 22 giờ, ngày 18/8/2018

Mức báo động

Mực nước cập nhật

BĐ I

BĐ II

BĐ III

Ghi chú

Sông Chu

Hạ lưu Bái Thượng

15,70m

15,00 m

16,50 m

18,00 m

> BĐI: 0,70m

Thuỷ văn Xuân Khánh

8,51m

9,00 m

10,40 m

12,00 m

< BĐI: 0,49m

Sông Cầu Chày

Trạm bơm Cầu Nha

10,81m

11,00m

12,00m

13,00m

< BĐI: 0,19 m

Thuỷ văn Xuân Vinh

8,39m

8,00m

9,00m

10,00m

> BĐI: 0,39m

* Lưu lượng xả nước Hồ cửa Đặt: 1.200 m3/s

* Tệp đính kèm thông báo số 14: TB14PCLB_signed.pdfThời gian cập nhật Hồi 13 giờ 30, ngày 18/8/2018

Mức báo động

Mực nước cập nhật

BĐ I

BĐ II

BĐ III

Ghi chú

Sông Chu

Hạ lưu Bái Thượng

16,50m

15,00 m

16,50 m

18,00 m

BĐII

Thuỷ văn Xuân Khánh

8,79m

9,00 m

10,40 m

12,00 m

< BĐI: 0,21m

Sông Cầu Chày

Trạm bơm Cầu Nha

10,69m

11,00m

12,00m

13,00m

< BĐI: 0,31 m

Thuỷ văn Xuân Vinh

7,30m

8,00m

9,00m

10,00m

< BĐI: 0,70m


* Lưu lượng xả nước Hồ cửa Đặt: 1.800 m3/s
* Tệp đính kèm thông báo số 11: TB11_signed.pdfThời gian cập nhật
Hồi 10 giờ 00, ngày 18/8/2018

Mức báo động

Mực nước cập nhật

BĐ I

BĐ II

BĐ III

Ghi chú

Sông Chu

Hạ lưu Bái Thượng

16,70m

15,00 m

16,50 m

18,00 m

> BĐII: 0,20m

Thuỷ văn Xuân Khánh

8,77m

9,00 m

10,40 m

12,00 m

< BĐI: 0,23m

Sông Cầu Chày

Trạm bơm Cầu Nha

10,50m

11,00m

12,00m

13,00m

< BĐI: 0,50 m

Thuỷ văn Xuân Vinh

6,80m

8,00m

9,00m

10,00m

< BĐI: 1,20m

* Lưu lượng xả nước Hồ cửa Đặt: 2.000 m3/s

* Tệp đính kèm thông báo số 10: TB10_signed.pdf
Thời gian cập nhật
Hồi 7 giờ 00, ngày 18/8/2018

Mức báo động

Mực nước cập nhật

BĐ I

BĐ II

BĐ III

Ghi chú

Sông Chu

Hạ lưu Bái Thượng

16,70m

15,00 m

16,50 m

18,00 m

> BĐII: 0,20m

Thuỷ văn Xuân Khánh

8,60m

9,00 m

10,40 m

12,00 m

< BĐI: 0,40m

Sông Cầu Chày

Trạm bơm Cầu Nha

10,30m

11,00m

12,00m

13,00m

< BĐI: 0,70 m

Thuỷ văn Xuân Vinh

6,40m

8,00m

9,00m

10,00m

< BĐI: 1,60m

* Lưu lượng xả nước Hồ cửa Đặt: 2.200 m3/s

* Tệp đính kèm thông báo số 09: tb09_signed.pdfThời gian cập nhật
Hồi 13 giờ 00, ngày 17/8/2018

Mức báo động

Mực nước cập nhật

BĐ I

BĐ II

BĐ III

Ghi chú

Sông Chu

Hạ lưu Bái Thượng

16.35m

15,00 m

16,50 m

18,00 m

> BĐI: 1,35m

Thuỷ văn Xuân Khánh

6.95m

9,00 m

10,40 m

12,00 m

< BĐI: 2.05m

Sông Cầu Chày

Trạm bơm Cầu Nha

8,02m

10,00m

11,00m

12,00m

< BĐI: 1.98m

Thuỷ văn Xuân Vinh

4.70m

8,00m

9,00m

10,00m

< BĐI: 3.3m

* Thông báo của công ty Thủy Nông Sông Chu từ 10 giờ: Hồ cửa Đạt xả nước 2.200 m3/s

* Tệp đính kèm thông báo số 08: 08_signed.pdf
Thời gian cập nhật
Hồi 11 giờ 00, ngày 17/8/2018

Mức báo động

Mực nước cập nhật

BĐ I

BĐ II

BĐ III

Ghi chú

Sông Chu

Hạ lưu Bái Thượng

15.70m

15,00 m

16,50 m

18,00 m

> BĐI: 0,70m

Thuỷ văn Xuân Khánh

6.82m

9,00 m

10,40 m

12,00 m

< BĐI: 2.18m

Sông Cầu Chày

Trạm bơm Cầu Nha

8m

10,00m

11,00m

12,00m

< BĐI: 2m

Thuỷ văn Xuân Vinh

4.60m

8,00m

9,00m

10,00m

< BĐI: 3.4m

* Thông báo của Công ty Thủy Nông Sông Chu từ 10 giờ: Hồ cửa Đạt xả nước 2.200 m3/s

* Tệp đính kèm thông báo số 07: tb07_signed.pdf
Thời gian cập nhật
Hồi 8 giờ 30, ngày 17/8/2018

Mức báo động

Mực nước cập nhật

BĐ I

BĐ II

BĐ III

Ghi chú

Sông Chu

Hạ lưu Bái Thượng

15.60

15,00 m

16,50 m

18,00 m

> BĐI: 0,60m

Thuỷ văn Xuân Khánh

6.60

9,00 m

10,40 m

12,00 m

< BĐI: 2.4m

Sông Cầu Chày

Trạm bơm Cầu Nha

7.48

10,00m

11,00m

12,00m

< BĐI: 2.52m

Thuỷ văn Xuân Vinh

4.60

8,00m

9,00m

10,00m

< BĐI: 3.4m

Thông báo của công ty sông Chu: Hiện đang xả nước 2.000m3/s và dự kiến tăng dần lưu lượng xả cửa tràn lên 2.200m3/s trong ngày 17/8/2018.

* Tệp đính kèm thông báo số 06: tb06_signed.pdf


Thời gian cập nhật Hồi 06 giờ 00, ngày 17/8/2018

Mức báo động

Mực nước cập nhật

BĐ I

BĐ II

BĐ III

Ghi chú

Sông Chu

Hạ lưu Bái Thượng

15,60m

15,00 m

16,50 m

18,00 m

> BĐI: 0,60 m

Thuỷ văn Xuân Khánh

6,28m

9,00 m

10,40 m

12,00 m

< BĐI: 2,72m

Sông Cầu Chày

Trạm bơm Cầu Nha

7,48m

11,00m

12,00m

13,00m

< BĐI: 3,52 m

Thuỷ văn Xuân Vinh

4,54m

8,00m

9,00m

10,00m

< BĐI: 3,46m

Mực nước h cửa đạt

105,45m

Đang xả mức 1630m3/s

1

THÔNG BÁO KHẨN: BÁO ĐỘNG MỰC NƯỚC CÁC SỐNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỌ XUÂN

Đăng lúc: 17/08/2018 07:56:09 (GMT+7)

Thời gian cập nhật Hồi 6 giờ, ngày 19/8/2018

Mức báo động

Mực nước cập nhật

BĐ I

BĐ II

BĐ III

Ghi chú

Sông Chu

Hạ lưu Bái Thượng

14.40m

15,00 m

16,50 m

18,00 m

< BĐI: 0,60m

Thuỷ văn Xuân Khánh

7.82m

9,00 m

10,40 m

12,00 m

< BĐI: 1,18m

Sông Cầu Chày

Trạm bơm Cầu Nha

10,6m

11,00m

12,00m

13,00m

< BĐI: 0,4 m

Thuỷ văn Xuân Vinh

8,6m

8,00m

9,00m

10,00m

> BĐI: 0,6m

* Lưu lượng xả nước Hồ cửa Đặt: 600 m3/s

* Mực nước tại Thủy văn Xuân Vinh tăng nhanh trong ngày 18/8, hồi 10h00 từ 6.8m tăng đến 8,39m lúc 22h00. Đến 6h00 sáng nay, Mực nước tăng thêm 0.21cm và đang giữ ổn định ở mức 8.6m

* Tệp đính kèm thông báo số 15: TB15PCLB_signed.pdfThời gian cập nhật Hồi 22 giờ, ngày 18/8/2018

Mức báo động

Mực nước cập nhật

BĐ I

BĐ II

BĐ III

Ghi chú

Sông Chu

Hạ lưu Bái Thượng

15,70m

15,00 m

16,50 m

18,00 m

> BĐI: 0,70m

Thuỷ văn Xuân Khánh

8,51m

9,00 m

10,40 m

12,00 m

< BĐI: 0,49m

Sông Cầu Chày

Trạm bơm Cầu Nha

10,81m

11,00m

12,00m

13,00m

< BĐI: 0,19 m

Thuỷ văn Xuân Vinh

8,39m

8,00m

9,00m

10,00m

> BĐI: 0,39m

* Lưu lượng xả nước Hồ cửa Đặt: 1.200 m3/s

* Tệp đính kèm thông báo số 14: TB14PCLB_signed.pdfThời gian cập nhật Hồi 13 giờ 30, ngày 18/8/2018

Mức báo động

Mực nước cập nhật

BĐ I

BĐ II

BĐ III

Ghi chú

Sông Chu

Hạ lưu Bái Thượng

16,50m

15,00 m

16,50 m

18,00 m

BĐII

Thuỷ văn Xuân Khánh

8,79m

9,00 m

10,40 m

12,00 m

< BĐI: 0,21m

Sông Cầu Chày

Trạm bơm Cầu Nha

10,69m

11,00m

12,00m

13,00m

< BĐI: 0,31 m

Thuỷ văn Xuân Vinh

7,30m

8,00m

9,00m

10,00m

< BĐI: 0,70m


* Lưu lượng xả nước Hồ cửa Đặt: 1.800 m3/s
* Tệp đính kèm thông báo số 11: TB11_signed.pdfThời gian cập nhật
Hồi 10 giờ 00, ngày 18/8/2018

Mức báo động

Mực nước cập nhật

BĐ I

BĐ II

BĐ III

Ghi chú

Sông Chu

Hạ lưu Bái Thượng

16,70m

15,00 m

16,50 m

18,00 m

> BĐII: 0,20m

Thuỷ văn Xuân Khánh

8,77m

9,00 m

10,40 m

12,00 m

< BĐI: 0,23m

Sông Cầu Chày

Trạm bơm Cầu Nha

10,50m

11,00m

12,00m

13,00m

< BĐI: 0,50 m

Thuỷ văn Xuân Vinh

6,80m

8,00m

9,00m

10,00m

< BĐI: 1,20m

* Lưu lượng xả nước Hồ cửa Đặt: 2.000 m3/s

* Tệp đính kèm thông báo số 10: TB10_signed.pdf
Thời gian cập nhật
Hồi 7 giờ 00, ngày 18/8/2018

Mức báo động

Mực nước cập nhật

BĐ I

BĐ II

BĐ III

Ghi chú

Sông Chu

Hạ lưu Bái Thượng

16,70m

15,00 m

16,50 m

18,00 m

> BĐII: 0,20m

Thuỷ văn Xuân Khánh

8,60m

9,00 m

10,40 m

12,00 m

< BĐI: 0,40m

Sông Cầu Chày

Trạm bơm Cầu Nha

10,30m

11,00m

12,00m

13,00m

< BĐI: 0,70 m

Thuỷ văn Xuân Vinh

6,40m

8,00m

9,00m

10,00m

< BĐI: 1,60m

* Lưu lượng xả nước Hồ cửa Đặt: 2.200 m3/s

* Tệp đính kèm thông báo số 09: tb09_signed.pdfThời gian cập nhật
Hồi 13 giờ 00, ngày 17/8/2018

Mức báo động

Mực nước cập nhật

BĐ I

BĐ II

BĐ III

Ghi chú

Sông Chu

Hạ lưu Bái Thượng

16.35m

15,00 m

16,50 m

18,00 m

> BĐI: 1,35m

Thuỷ văn Xuân Khánh

6.95m

9,00 m

10,40 m

12,00 m

< BĐI: 2.05m

Sông Cầu Chày

Trạm bơm Cầu Nha

8,02m

10,00m

11,00m

12,00m

< BĐI: 1.98m

Thuỷ văn Xuân Vinh

4.70m

8,00m

9,00m

10,00m

< BĐI: 3.3m

* Thông báo của công ty Thủy Nông Sông Chu từ 10 giờ: Hồ cửa Đạt xả nước 2.200 m3/s

* Tệp đính kèm thông báo số 08: 08_signed.pdf
Thời gian cập nhật
Hồi 11 giờ 00, ngày 17/8/2018

Mức báo động

Mực nước cập nhật

BĐ I

BĐ II

BĐ III

Ghi chú

Sông Chu

Hạ lưu Bái Thượng

15.70m

15,00 m

16,50 m

18,00 m

> BĐI: 0,70m

Thuỷ văn Xuân Khánh

6.82m

9,00 m

10,40 m

12,00 m

< BĐI: 2.18m

Sông Cầu Chày

Trạm bơm Cầu Nha

8m

10,00m

11,00m

12,00m

< BĐI: 2m

Thuỷ văn Xuân Vinh

4.60m

8,00m

9,00m

10,00m

< BĐI: 3.4m

* Thông báo của Công ty Thủy Nông Sông Chu từ 10 giờ: Hồ cửa Đạt xả nước 2.200 m3/s

* Tệp đính kèm thông báo số 07: tb07_signed.pdf
Thời gian cập nhật
Hồi 8 giờ 30, ngày 17/8/2018

Mức báo động

Mực nước cập nhật

BĐ I

BĐ II

BĐ III

Ghi chú

Sông Chu

Hạ lưu Bái Thượng

15.60

15,00 m

16,50 m

18,00 m

> BĐI: 0,60m

Thuỷ văn Xuân Khánh

6.60

9,00 m

10,40 m

12,00 m

< BĐI: 2.4m

Sông Cầu Chày

Trạm bơm Cầu Nha

7.48

10,00m

11,00m

12,00m

< BĐI: 2.52m

Thuỷ văn Xuân Vinh

4.60

8,00m

9,00m

10,00m

< BĐI: 3.4m

Thông báo của công ty sông Chu: Hiện đang xả nước 2.000m3/s và dự kiến tăng dần lưu lượng xả cửa tràn lên 2.200m3/s trong ngày 17/8/2018.

* Tệp đính kèm thông báo số 06: tb06_signed.pdf


Thời gian cập nhật Hồi 06 giờ 00, ngày 17/8/2018

Mức báo động

Mực nước cập nhật

BĐ I

BĐ II

BĐ III

Ghi chú

Sông Chu

Hạ lưu Bái Thượng

15,60m

15,00 m

16,50 m

18,00 m

> BĐI: 0,60 m

Thuỷ văn Xuân Khánh

6,28m

9,00 m

10,40 m

12,00 m

< BĐI: 2,72m

Sông Cầu Chày

Trạm bơm Cầu Nha

7,48m

11,00m

12,00m

13,00m

< BĐI: 3,52 m

Thuỷ văn Xuân Vinh

4,54m

8,00m

9,00m

10,00m

< BĐI: 3,46m

Mực nước h cửa đạt

105,45m

Đang xả mức 1630m3/s

1