Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1141
Hôm qua:
1223
Tuần này:
5221
Tháng này:
26036
Tất cả:
765967

Thọ Xuân khẩn trương khắc phục các công trình đê điều hư hỏng sau đợt lũ lịch sử

Ngày 16/05/2018 11:13:21

Theo thống kê từ Hạt Quản lý đê Thọ Xuân, đợt mưa lũ tháng 10 năm 2017 đã gây ra 60 sự cố công trình đê điều trên địa bàn

Riêng tuyến đê sông Chu qua địa bàn có 16 sự cố, gồm sạt đê, sạt bãi sông, sạt tiêu năng cống, thẩm lậu mái đê... Tuyến đê sông Cầu Chày thiệt hại nặng nề với 23 sự cố, nhất là thủng lồng mang cống Quang Hoa thuộc địa bàn xã Xuân Minh. Hàng chục sự cố còn lại thuộc các tuyến đê: Tiêu Thủy, Quảng Phú, Hón Ngòn và sông Hoàng. Sau đợt lũ, huyện đã được Trung ương và tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí khắc phục khẩn cấp sự cố tại các tuyến đê. Có 14 sự cố lớn được quan tâm, đưa vào chương trình khắc phục khẩn cấp từ các nguồn vốn Trung ương và tỉnh.

Xử lý tuyến đê sông Chu bị nứt đoạn qua xã Thọ Trường

Ngay sau khi được phê duyệt vốn, huyện đã khẩn trương giải phóng mặt bằng, tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực, đẩy nhanh tiến độ thi công với mục tiêu hoàn thành các công trình trước ngày 30-4-2018 để đảm bảo phục vụ công tác phòng, chống lụt bão. Tại vị trí cống Quang Hoa trên sông Cầu Chày, nhà thầu đã áp dụng biện pháp thi công dùng đất sét luyện đắp và lu lèn 2 bên mang cống để tăng khả năng liên kết giữa cống với phần đắp đất. Đến nay, sau 1 tháng thi công, điểm sự cố này đã cơ bản được khắc phục. Đợt mưa lũ lịch sử nói trên cũng làm đoạn đê tả sông Cầu Chày qua xã Thọ Thắng bị tràn với chiều dài 3 km. Hiện nay, đoạn đê này đang được đầu tư gia cố chân đê bằng cơ đá hộc, mặt đê phía sông được lát bằng cấu kiện bê tông, đồng thời mở rộng mặt đê và nâng cao trình đê từ 13,5m lên 14m. Đến thời điểm này, tất cả 14 điểm xảy ra sự cố đê điều do ảnh hưởng của mưa lũ trên địa bàn huyện được đưa vào xử lý khẩn cấp đều đã được triển khai thi công, trong đó hầu hết các công trình đang ở giai đoạn hoàn thành. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu đang tích cực tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành công trình, phục vụ công tác phòng, chống lụt bão trước thời điểm xuất hiện lũ tiểu mãn. Cùng với đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, huyện đã chỉ đạo các phòng ban liên quan, địa phương tập trung rà soát thực trạng đê điều. Đối với các đoạn đê xung yếu nhưng chưa được đầu tư nâng cấp, huyện chỉ đạo các địa phương chuẩn bị vật tư tại chỗ và xây dựng phương án hộ đê để bảo đảm xử lý hiệu quả khi có sự cố.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Thọ Xuân khẩn trương khắc phục các công trình đê điều hư hỏng sau đợt lũ lịch sử

Đăng lúc: 16/05/2018 11:13:21 (GMT+7)

Theo thống kê từ Hạt Quản lý đê Thọ Xuân, đợt mưa lũ tháng 10 năm 2017 đã gây ra 60 sự cố công trình đê điều trên địa bàn

Riêng tuyến đê sông Chu qua địa bàn có 16 sự cố, gồm sạt đê, sạt bãi sông, sạt tiêu năng cống, thẩm lậu mái đê... Tuyến đê sông Cầu Chày thiệt hại nặng nề với 23 sự cố, nhất là thủng lồng mang cống Quang Hoa thuộc địa bàn xã Xuân Minh. Hàng chục sự cố còn lại thuộc các tuyến đê: Tiêu Thủy, Quảng Phú, Hón Ngòn và sông Hoàng. Sau đợt lũ, huyện đã được Trung ương và tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí khắc phục khẩn cấp sự cố tại các tuyến đê. Có 14 sự cố lớn được quan tâm, đưa vào chương trình khắc phục khẩn cấp từ các nguồn vốn Trung ương và tỉnh.

Xử lý tuyến đê sông Chu bị nứt đoạn qua xã Thọ Trường

Ngay sau khi được phê duyệt vốn, huyện đã khẩn trương giải phóng mặt bằng, tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực, đẩy nhanh tiến độ thi công với mục tiêu hoàn thành các công trình trước ngày 30-4-2018 để đảm bảo phục vụ công tác phòng, chống lụt bão. Tại vị trí cống Quang Hoa trên sông Cầu Chày, nhà thầu đã áp dụng biện pháp thi công dùng đất sét luyện đắp và lu lèn 2 bên mang cống để tăng khả năng liên kết giữa cống với phần đắp đất. Đến nay, sau 1 tháng thi công, điểm sự cố này đã cơ bản được khắc phục. Đợt mưa lũ lịch sử nói trên cũng làm đoạn đê tả sông Cầu Chày qua xã Thọ Thắng bị tràn với chiều dài 3 km. Hiện nay, đoạn đê này đang được đầu tư gia cố chân đê bằng cơ đá hộc, mặt đê phía sông được lát bằng cấu kiện bê tông, đồng thời mở rộng mặt đê và nâng cao trình đê từ 13,5m lên 14m. Đến thời điểm này, tất cả 14 điểm xảy ra sự cố đê điều do ảnh hưởng của mưa lũ trên địa bàn huyện được đưa vào xử lý khẩn cấp đều đã được triển khai thi công, trong đó hầu hết các công trình đang ở giai đoạn hoàn thành. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu đang tích cực tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành công trình, phục vụ công tác phòng, chống lụt bão trước thời điểm xuất hiện lũ tiểu mãn. Cùng với đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, huyện đã chỉ đạo các phòng ban liên quan, địa phương tập trung rà soát thực trạng đê điều. Đối với các đoạn đê xung yếu nhưng chưa được đầu tư nâng cấp, huyện chỉ đạo các địa phương chuẩn bị vật tư tại chỗ và xây dựng phương án hộ đê để bảo đảm xử lý hiệu quả khi có sự cố.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân