Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CỦA TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                                                                                                                                                                                                  CHÀO MỪNG! BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026.
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Lực lượng vũ trang huyện Thọ Xuân: Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Đăng lúc: 16:41:17 21/12/2020 (GMT+7)

Ngày 22/12/1944, theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, đây là đơn vị tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trải qua 76 năm, Quân đội ta đã không ngừng phát huy bản chất cách mạng, xây đắp nên truyền thống vẻ vang, xứng đáng với lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Phát huy truyền thống đó, trong giai đoạn lịch sử nào, lực lượng vũ trang huyện Thọ Xuân luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

          

  Được thành lập ngày 15/5/1948, hơn 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của nhà nước, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh; của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, LLVT huyện Thọ Xuân đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, vừa chiến đấu, vừa xây dựng và không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, lập nên những thành tích to lớn góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng du kích địa phương cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã nêu cao tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường, vừa xây dựng hậu phương vững mạnh, vừa tích cực sản xuất chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến. Vào những năm 1950, toàn huyện ta có 14.750 đội viên dân quân du kích, đã tham gia vận chuyển hàng ngàn tấn lương thực, thực phẩm phục vụ cho chiến dịch Hà Nam Ninh, Hòa Bình, Thượng Lào góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

  Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân Thọ Xuân cùng với quân và dân Thanh Hóa với ý chí nghị lực phi thường "không có gì quý hơn độc lập tự do", "quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược" đã tập trung mọi nguồn lực cho sản xuất và chiến đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Cán bộ cơ quan quân sự huyện đã thường xuyên bám sát các trận địa vừa chỉ huy, vừa trực tiếp bắn máy bay địch góp phần cùng các đơn vị chủ lực bắn rơi 18 máy bay Mỹ. Đội ngũ cán bộ cơ quan Quân sự huyện cũng đã hướng dẫn và tham mưu cho huyện huy động hàng chục ngàn người tham gia các đơn vị dân quân tập, trung xây dựng sân bay Sao Vàng, xây dựng trận địa pháo phòng không ở Bái Thượng, Sao Vàng, Bàn Thạch, phà Mục Sơn, cầu Hạnh Phúc... Ngoài ra, cơ quan Huyện đội phối hợp với các ngành làm tốt công tác động viên huy động sức người, sức của cho tiền tuyến, đã động viên 15.000 thanh niên vào quân đội xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, góp phần cùng cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Ghi nhận công lao to lớn trong kháng chiến chống Mỹ, cơ quan Huyện đội đã được Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng Nhất, 3 Huân chương chiến công hạng Nhất, 2 Huân chương kháng chiến hạng Nhất. Đảng và Nhà nước đã phong tặng cho nhân dân, cán bộ, lực lượng vũ trang huyện Thọ Xuân danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trangT huyện Thọ Xuân tiếp tục được xây dựng vững mạnh toàn diện theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; chất lượng ngày càng được nâng cao, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đến nay, toàn huyện có hơn 3 nghìn đồng chí là cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ và 10 nghìn quân nhân dự bị động viên, tích cực tham gia cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện tốt công tác vận động quần chúng,  thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội... góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong thời kỳ mới, lực lượng vũ trang huyện Thọ Xuân vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng nhiều bằng khen, 5 năm liên tục được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, Ban CHQS huyện Thọ Xuân vinh dự được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh.

         

Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, trong giai đoạn mới, lực lượng vũ trang huyện Thọ Xuân tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng linh hoạt sáng tạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28 của BCH Trung ương Đảng khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phối hợp chặt chẽ  xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vũng mạnh cả về thế và lực góp phần làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động bảo vệ anh ninh chính trị, trật tự ATXH. Xây dựng LLVT huyện nhà ngày càng vững mạnh toàn diện. Chủ động bám sát, nắm chắc tình hình trên địa bàn huyện tham mưu cho Huyện uỷ, UBND lãnh chỉ đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, kết hợp đẩy mạnh  phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, đảm bảo tốt công tác hậu cần phục vụ kịp thời cho hoạt động của LLVT huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới, xứng đáng là lực lượng nòng cốt tin cậy, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27 nhiệm kỳ 2020- 2025.   

Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân