Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Lực lượng công an xã Xuân Giang chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn

Ngày 31/08/2018 17:53:21

Thời gian qua, tình hình ANTT – ATXH trên địa bàn xã Xuân Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực, không xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh trật tự - an toàn XH, phát triển kinh tế ở địa phương.

Để làm được như vậy, là nhờ sự lãnh chỉ đạo của các cấp các ngành, sự đồng tình cùng chung tay góp sức của toàn thể nhân dân, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng của ban CA xã.

Tuyến đường liên xã qua địa bàn xã Xuân Giang

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Ban Công an xã Xuân Giang đã chủ động tham tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành các NQ, kế hoạch để thực hiện đảm bảo ANTT trên địa bàn; Thực hiện tốt Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”; v.v... Xây dựng và triển khai Đề án 1212 về phòng chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích, chương trình phòng chống ma túy đến năm 2020; Tập chủ động nắm tình hình, giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, được các cấp, các ngành đánh giá cao và được quần chúng nhân dân trên địa bàn đồng tình ủng hộ, nhiều năm liên tục được chủ tịch UBND huyện công nhận là đơn vị tiên tiến, có nhiều cá nhân được các cấp khen thưởng.

Phát huy những kết quả đó, từ đầu năm 2018 đến nay, công an xã Xuân Giang đã thực hiện nghiêm túc các chương trình kế hoạch về công tác an ninh trật tự của Huyện ủy, công an huyện Thọ Xuân, Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã; Đồng thời chủ động xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch như kế hoạch đảm bảo ANTT năm 2018, kế hoạch đảm bảo ANTT trước, trong và sau tết; kế hoạch cao điểm phòng chống ma túy, cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản, .vv....Mặt khác, công an xã Xuân Giang cũng thường xuyên phối hợp với MTTQ và các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; Tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội trong nhân dân. Cụ thể, đã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm; Phối hợp với Đoàn thanh niên và nhà trường thực hiện tuyên truyền phòng chống ma túy trong ĐVTN và học sinh; Phối hợp với CCB giúp đỡ các đối tượng tù tha về địa phương sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng động; .....Song song với đó, lực lượng Công an xã Xuân Giang đã đẩy mạnh việc học tập và thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; xây dựng quy chế, phân công cán bộ, chiến sĩ phụ trách địa bàn, nắm chắc tình hình, nhất là khu vực chợ, các điểm kinh doanh trên địa bàn. Thống kê, rà roát, quản lý và kịp thời xử lý dứt điểm những vụ việc xảy ra ngay tại cơ sở, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn.

Để tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo ANTT - ATXH trên địa bàn trong thời gian tới, Ban CA TT xã Xuân Giang đề ra các giải pháp cụ thể, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, NQ, chương trình hành động của cấp trên về công tác đảm bảo ANTT; phối hợp với MTTQ và các ban ngành đoàn thể trong xã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa phương; Mặt khác, tăng cường công tác tuần tra, canh gác, kiểm tra, kiểm soát phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm đối với các loại tội phạm, làm hạn chế và từng bước đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10 và Đề án 375 của Chủ tịch UBND tỉnh về "xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT"; Tham mưu cho BCĐ ANTT xã phân công cán bộ chỉ đạo về thôn kiểm tra, đôn đốc các tổ bảo vệ ANTT thôn, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, đồng thời giúp các thôn đẩy mạnh hoạt động của tổ ANXH, nhằm xây dựng đơn vị đảm bảo về ANTT, không có tội phạm và tệ nạn xã hội; Tăng cường các biện pháp xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm luật giao thông, các hành vi lấn chiếm hành lang, lòng lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán và tập kết vật liệu, đảm bảo thông thoáng, giảm thiểu tai nạn cho người tham gia giao thông.

Có thể nói, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự đồng tình cùng chung tay góp sức của toàn thể nhân dân, đặc biệt là sự nỗ lực quyết tâm của ban CA xã Xuân Giang, tình hình ANTT - ATXH trên địa bàn xã luôn được giữ vững. Từ đó, góp phần cùng địa phương thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Lực lượng công an xã Xuân Giang chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn

Đăng lúc: 31/08/2018 17:53:21 (GMT+7)

Thời gian qua, tình hình ANTT – ATXH trên địa bàn xã Xuân Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực, không xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh trật tự - an toàn XH, phát triển kinh tế ở địa phương.

Để làm được như vậy, là nhờ sự lãnh chỉ đạo của các cấp các ngành, sự đồng tình cùng chung tay góp sức của toàn thể nhân dân, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng của ban CA xã.

Tuyến đường liên xã qua địa bàn xã Xuân Giang

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Ban Công an xã Xuân Giang đã chủ động tham tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành các NQ, kế hoạch để thực hiện đảm bảo ANTT trên địa bàn; Thực hiện tốt Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”; v.v... Xây dựng và triển khai Đề án 1212 về phòng chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích, chương trình phòng chống ma túy đến năm 2020; Tập chủ động nắm tình hình, giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, được các cấp, các ngành đánh giá cao và được quần chúng nhân dân trên địa bàn đồng tình ủng hộ, nhiều năm liên tục được chủ tịch UBND huyện công nhận là đơn vị tiên tiến, có nhiều cá nhân được các cấp khen thưởng.

Phát huy những kết quả đó, từ đầu năm 2018 đến nay, công an xã Xuân Giang đã thực hiện nghiêm túc các chương trình kế hoạch về công tác an ninh trật tự của Huyện ủy, công an huyện Thọ Xuân, Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã; Đồng thời chủ động xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch như kế hoạch đảm bảo ANTT năm 2018, kế hoạch đảm bảo ANTT trước, trong và sau tết; kế hoạch cao điểm phòng chống ma túy, cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản, .vv....Mặt khác, công an xã Xuân Giang cũng thường xuyên phối hợp với MTTQ và các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; Tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội trong nhân dân. Cụ thể, đã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm; Phối hợp với Đoàn thanh niên và nhà trường thực hiện tuyên truyền phòng chống ma túy trong ĐVTN và học sinh; Phối hợp với CCB giúp đỡ các đối tượng tù tha về địa phương sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng động; .....Song song với đó, lực lượng Công an xã Xuân Giang đã đẩy mạnh việc học tập và thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; xây dựng quy chế, phân công cán bộ, chiến sĩ phụ trách địa bàn, nắm chắc tình hình, nhất là khu vực chợ, các điểm kinh doanh trên địa bàn. Thống kê, rà roát, quản lý và kịp thời xử lý dứt điểm những vụ việc xảy ra ngay tại cơ sở, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn.

Để tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo ANTT - ATXH trên địa bàn trong thời gian tới, Ban CA TT xã Xuân Giang đề ra các giải pháp cụ thể, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, NQ, chương trình hành động của cấp trên về công tác đảm bảo ANTT; phối hợp với MTTQ và các ban ngành đoàn thể trong xã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa phương; Mặt khác, tăng cường công tác tuần tra, canh gác, kiểm tra, kiểm soát phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm đối với các loại tội phạm, làm hạn chế và từng bước đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10 và Đề án 375 của Chủ tịch UBND tỉnh về "xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT"; Tham mưu cho BCĐ ANTT xã phân công cán bộ chỉ đạo về thôn kiểm tra, đôn đốc các tổ bảo vệ ANTT thôn, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, đồng thời giúp các thôn đẩy mạnh hoạt động của tổ ANXH, nhằm xây dựng đơn vị đảm bảo về ANTT, không có tội phạm và tệ nạn xã hội; Tăng cường các biện pháp xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm luật giao thông, các hành vi lấn chiếm hành lang, lòng lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán và tập kết vật liệu, đảm bảo thông thoáng, giảm thiểu tai nạn cho người tham gia giao thông.

Có thể nói, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự đồng tình cùng chung tay góp sức của toàn thể nhân dân, đặc biệt là sự nỗ lực quyết tâm của ban CA xã Xuân Giang, tình hình ANTT - ATXH trên địa bàn xã luôn được giữ vững. Từ đó, góp phần cùng địa phương thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân