Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
777
Hôm qua:
991
Tuần này:
6369
Tháng này:
22157
Tất cả:
1013198

Huyện Thọ Xuân: Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP- AN cho cán bộ thuộc đối tượng 3

Ngày 12/09/2019 16:35:05

Thực hiện Kế hoạch số 176 ngày 26/7/2019 của Hội đồng Giáo dục QP- AN huyện Thọ Xuân về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP- AN cho cán bộ thuộc đối tượng 3 năm 2019. Chiều 12/9/2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Hội đồng Giáo dục QP- AN huyện Thọ Xuân phối hợp với trường Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP- AN cho cán bộ thuộc đối tượng 3 trên địa bàn huyện.

Tới dự có Đại tá Nguyễn Hữu Thuật, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; Thượng tá Nguyễn Văn Trường, Hiệu trưởng trường Quân sự tỉnh. Về phía huyện có các đồng chí: Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Đỗ Thế Mạnh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện; Nguyễn Ngọc Thức, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 102 cán bộ lãnh đạo các phòng ngành đoàn thể, các xã - thị trấn trên địa bàn huyện thuộc đối tượng 3. Trong thời gian 12 ngày, các học viên được bồi dưỡng 14 chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP-AN; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; công tác bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự, dân tộc, tôn giáo; một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ; nội dung, phương pháp soạn thảo văn kiện trong chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương từ thời bình sang thời chiến. Đây là những kiến thức cơ bản giúp các cán bộ thuộc đối tượng 3vận dụng vào thực tế từng cơ quan, đơn vị, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở, người đứng đầu cơ quan, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quân sự - quốc phòng trên từng cương vị chức trách được giao.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên đạt yêu cầu, có 99% đạt khá giỏi. Sau lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN, các học viên căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Huyện Thọ Xuân: Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP- AN cho cán bộ thuộc đối tượng 3

Đăng lúc: 12/09/2019 16:35:05 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 176 ngày 26/7/2019 của Hội đồng Giáo dục QP- AN huyện Thọ Xuân về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP- AN cho cán bộ thuộc đối tượng 3 năm 2019. Chiều 12/9/2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Hội đồng Giáo dục QP- AN huyện Thọ Xuân phối hợp với trường Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP- AN cho cán bộ thuộc đối tượng 3 trên địa bàn huyện.

Tới dự có Đại tá Nguyễn Hữu Thuật, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; Thượng tá Nguyễn Văn Trường, Hiệu trưởng trường Quân sự tỉnh. Về phía huyện có các đồng chí: Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Đỗ Thế Mạnh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện; Nguyễn Ngọc Thức, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 102 cán bộ lãnh đạo các phòng ngành đoàn thể, các xã - thị trấn trên địa bàn huyện thuộc đối tượng 3. Trong thời gian 12 ngày, các học viên được bồi dưỡng 14 chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP-AN; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; công tác bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự, dân tộc, tôn giáo; một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ; nội dung, phương pháp soạn thảo văn kiện trong chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương từ thời bình sang thời chiến. Đây là những kiến thức cơ bản giúp các cán bộ thuộc đối tượng 3vận dụng vào thực tế từng cơ quan, đơn vị, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở, người đứng đầu cơ quan, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quân sự - quốc phòng trên từng cương vị chức trách được giao.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên đạt yêu cầu, có 99% đạt khá giỏi. Sau lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN, các học viên căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân