Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CỦA TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                                                                                                                                                                                                  CHÀO MỪNG! BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026.
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đăng lúc: 15:50:13 18/12/2020 (GMT+7)

Sáng 18/12/2020, UBND huyện Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

 

 

 Dự hội nghị có đồng chí Đại tá Đỗ Văn Minh, PBT Đảng uỷ, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Lãnh đạo phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh. Về phía huyện có các đồng chí: Lê Đình Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ  huyện; Chánh Văn phòng Huyện ủy, trưởng các đoàn thể cấp huyện; Trưởng các phòng, ngành chuyên môn UBND huyện; đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện; Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị đóng quân trên địa bàn; Cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện; Công an huyện; đại diện các đơn vị tự vệ; Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự, trưởng công an các xã  thị trấn; đại diện tập thể, cá nhân được khen thưởng.

 Năm 2020, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, đã tác động không nhỏ đến thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của huyện. Song, được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các ngành, các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở an toàn làm chủ. Với sự tham mưu của cơ quan quân sự - công an và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhiệm vụ quốc phòng an ninh đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ số lượng. Huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giao quân với 226 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu giao. Thường xuyên kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng; Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng chiến đấu và tham gia phòng chống thiên tài, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cứu sập... Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Công tác bảo đảm an ninh trật tự được chỉ đạo chặt chẽ. Tổ chức bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết, các sự kiện lớn diễn ra trong huyện, nhất là đảm bảo an ninh an toàn Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, phòng chống dịch Covid -19.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác QP- AN năm 2020 vẫn còn một số tồn tại đó là: Cấp ủy, chính quyền một số đơn vị cơ sở chưa thực sự quan tâm đúng mức tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh địa phương; công tác tham mưu phối hợp của ban chỉ huy quân sự một số xã, thị trấn trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020; công tác nắm, tham mưu, giải quyết tình hình liên quan đến an ninh trên một số lĩnh vực, tuyến, địa bàn còn hạn chế; hoạt động phạm tội được kiềm chế, tuy nhiên một số loại tội phạm, vi phạm pháp luật có xu hướng tăng như tội phạm ma túy, vi phạm về khai thác khoáng sản, vi phạm trong quản lý hành chính, trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn ra nhiều; chất lượng huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ còn hạn chế.

Năm 2021, huyện Thọ Xuân tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị về công tác QPAN. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tiếp tục xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh. Bảo vệ tốt các sự kiện chính trị xã hội, các dịp lễ, tết, trọng em là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; các mục tiêu công trình trọng điểm; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; Gắn phát triển kinh tế xã hội với QPAN; Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang từ huyện đến cơ sở vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác quốc QPAN.  

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, làm rõ một số tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 

         

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ QP-AN không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ, hình thành các điểm nóng, giữ vững ổn định trên địa bàn, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 của huyện. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đã phân tích, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân trong công tác QP- AN năm 2020 và những yếu tố phức tạp, nguy cơ tiềm ẩn gây mất ổn định về quốc phòng an ninh trên địa bàn, Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền tổ chức quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác quốc phòng an ninh; trọng tâm là Luật nghĩa vụ quân sự, Luật giáo dục Quốc phòng và An ninh; các nghị quyết, chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện về bảo vệ Tổ quốc, công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; trước mắt xây dựng kế hoạch để triển khai các Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2021 đảm bảo sát với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị; phù hợp với từng thời điểm. Đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về việc chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh. Tổ chức rà soát, đánh giá thực chất, hiệu quả các mô hình, các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để phổ biến, nhân rộng mô hình, phong trào. Đặc biệt là các mô hình, phong trào thực sự có hiệu quả.

          Làm tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng vũ trang và các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; giúp đỡ nhân dân ổn định đời sống và sản xuất. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giải quyết các nhiệm vụ; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là xử lý các vụ việc phức tạp. Chủ động đấu mối, phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh trong giải quyết các nhiệm vụ; đối với các công việc, vụ việc có tính chất phức tạp cần phải chủ động báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xem xét giải quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

          Chủ động nắm chắc tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, nhất là các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; đồng thời đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là những vấn đề phức tạp nảy sinh tại cơ sở; kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền những biện pháp giải quyết phù hợp, xử lý linh hoạt các các vấn đề phát sinh tại cơ sở, vừa toàn diện nhưng phải hết sức cụ thể, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiên quyết không để bị động, bất ngờ. Tăng cường lực lượng, đảm bảo an ninh trật tự tại các nhà máy, khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, Cảng hàng không Thọ Xuân tạo môi trường chính trị ổn định để thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn; phối hợp giải quyết tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

          Cơ quan Công an huyện, BCHQS huyện tiếp tục làm tốt công tác tham mưu trong phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp quân dân y trong phòng chống dịch trên địa bàn. Tăng cường lực lượng đảm bảo quân số tại các Khung cách ly tập trung của huyện; phối hợp với các phòng, ngành, UBND cấp xã tổ chức thực hiện phương án phong tỏa, cách ly tại địa bàn thôn theo phương án được phê duyệt của Ban chỉ đạo.

          Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền trong công tác quốc phòng - an ninh. Thường xuyên quan tâm huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong lề lối làm việc việc cho cán bộ chiến sỹ; quyết tâm xây dựng các đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện, có đội ngũ cán bộ, chiến sỹ vững về chính trị, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tin cậy của cấp ủy, chính quyền trong công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh.

          Tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân, quan tâm giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện chính sách xã hội...Trước mắt, phải xây dựng cụ thể phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời gian tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và bầu cử đại biểu quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công tốt đẹp, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân khen thưởng 8 tập thể và 12 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng- an ninh năm 2020./.

Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân