Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2422
Hôm qua:
2719
Tuần này:
2422
Tháng này:
28220
Tất cả:
1433675

Hội nghị giao ban Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện

Ngày 30/10/2019 15:34:17

Chiều 29/10/2019, tại phòng họp UBND huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Lê Thị Lan, Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Đỗ Thế Mạnh, Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện; thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; Ban chỉ huy quân sự huyện và các đồng chí trợ lý phụ trách công tác tuyển quân.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện báo cáo công tác triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển quân năm 2020. Theo đó, đợt tuyển quân năm 2020, tính đến hết ngày 29/10/2019, toàn huyện đã có 28 xã, thị trấn tổ chức sơ khám tuyển. Cấp ủy, Chính quyền địa phương, HĐNV QS xã, thị trấn đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc Kế hoạch của Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐNVQS huyện về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Bước đầu các đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền về Luật NVQS năm 2020. Quá trình tổ chức sơ khám tuyển thực hiện theo đúng qui trình các bước, thành viên HĐNVQS huyện đã tập trung chỉ đạo chặt chẽ ở các đơn vị được phân công. Nhiều đơn vị thực hiện chấp hành nghiêm túc, đạt tỉ lệ cao như: Thọ Xương, Xuân lai, Xuân Vinh, Quảng Phú, Xuân Trường, Xuân Thành, Xuân Châu, TT Lam Sơn, Thọ Nguyên, Xuân Khánh…Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục ngay trong thời gian tới. Một số xã công dân chấp hành lệnh gọi sơ tuyển tỉ lệ đạt thấp như: Xuân Tín, Phú Yên, Thọ Thắng, Tây Hồ, Xuân Giang…

Các đại biểu tham dự hội nghị đã phát biểu ý kiến nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyển quân năm 2020, bàn giải pháp để cùng nhau thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các địa phương, đơn vị, thành viên HĐNVQS huyện trong việc tổ chức, triển khai Kế hoạch tuyển quân năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh vai trò của thành viên HĐNV QS huyện và cán bộ chiến sĩ Ban chỉ huy Quân sự huyện phụ trách cơ sở trong công tác tuyển quân. Yêu cầu các xã, thị trấn phải rà soát đảm bảo số liệu chính xá, tăng cường công tác chỉ đạo đối với những xã, thị trấn thuộc diện sáp nhập. Chủ tịch UBND huyện giao trách nhiệm cụ thể cho Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huyên quân sự huyện chỉ đạo, hướng dẫn BCH QS xã, thị trấn nghiêm túc hoàn thiện hồ sơ xử phạt đối với những trường hợp vi phạm Luật NVQS. Thành viên HĐNVQS huyện tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn, chịu trách nhiệm cá nhân trước Ban Thường vụ Huyện ủy, trước Thường trực UBND huyện. Công an huyện phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy Quân sự huyện làm tốt công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020. Thống nhất thời gian tổ chức khám tuyển NVQS tại huyện từ ngày 10-15/11/2019. Hội đồng khám tuyển tại huyện tổ chức khám tuyển đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ tiếp theo cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; Tiếp tục làm tốt công tác sơ khám tuyển theo kế hoạch, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức gặp gỡ động viên thanh niên thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, có mặt tại địa phương để tham gia sơ khám tuyển theo Luật NVQS. Đồng thời đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện yêu cầu các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác tuyển quân đảm bảo chất lượng, đúng kế hoạch đề ra; kịp thời khen thưởng, động viên các đoàn viên thanh niên có tinh thần xung phong nhập ngũ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác tuyển quân đến Nhân dân trên địa bàn.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Hội nghị giao ban Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện

Đăng lúc: 30/10/2019 15:34:17 (GMT+7)

Chiều 29/10/2019, tại phòng họp UBND huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Lê Thị Lan, Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Đỗ Thế Mạnh, Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện; thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; Ban chỉ huy quân sự huyện và các đồng chí trợ lý phụ trách công tác tuyển quân.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện báo cáo công tác triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển quân năm 2020. Theo đó, đợt tuyển quân năm 2020, tính đến hết ngày 29/10/2019, toàn huyện đã có 28 xã, thị trấn tổ chức sơ khám tuyển. Cấp ủy, Chính quyền địa phương, HĐNV QS xã, thị trấn đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc Kế hoạch của Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐNVQS huyện về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Bước đầu các đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền về Luật NVQS năm 2020. Quá trình tổ chức sơ khám tuyển thực hiện theo đúng qui trình các bước, thành viên HĐNVQS huyện đã tập trung chỉ đạo chặt chẽ ở các đơn vị được phân công. Nhiều đơn vị thực hiện chấp hành nghiêm túc, đạt tỉ lệ cao như: Thọ Xương, Xuân lai, Xuân Vinh, Quảng Phú, Xuân Trường, Xuân Thành, Xuân Châu, TT Lam Sơn, Thọ Nguyên, Xuân Khánh…Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục ngay trong thời gian tới. Một số xã công dân chấp hành lệnh gọi sơ tuyển tỉ lệ đạt thấp như: Xuân Tín, Phú Yên, Thọ Thắng, Tây Hồ, Xuân Giang…

Các đại biểu tham dự hội nghị đã phát biểu ý kiến nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyển quân năm 2020, bàn giải pháp để cùng nhau thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các địa phương, đơn vị, thành viên HĐNVQS huyện trong việc tổ chức, triển khai Kế hoạch tuyển quân năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh vai trò của thành viên HĐNV QS huyện và cán bộ chiến sĩ Ban chỉ huy Quân sự huyện phụ trách cơ sở trong công tác tuyển quân. Yêu cầu các xã, thị trấn phải rà soát đảm bảo số liệu chính xá, tăng cường công tác chỉ đạo đối với những xã, thị trấn thuộc diện sáp nhập. Chủ tịch UBND huyện giao trách nhiệm cụ thể cho Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huyên quân sự huyện chỉ đạo, hướng dẫn BCH QS xã, thị trấn nghiêm túc hoàn thiện hồ sơ xử phạt đối với những trường hợp vi phạm Luật NVQS. Thành viên HĐNVQS huyện tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn, chịu trách nhiệm cá nhân trước Ban Thường vụ Huyện ủy, trước Thường trực UBND huyện. Công an huyện phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy Quân sự huyện làm tốt công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020. Thống nhất thời gian tổ chức khám tuyển NVQS tại huyện từ ngày 10-15/11/2019. Hội đồng khám tuyển tại huyện tổ chức khám tuyển đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ tiếp theo cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; Tiếp tục làm tốt công tác sơ khám tuyển theo kế hoạch, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức gặp gỡ động viên thanh niên thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, có mặt tại địa phương để tham gia sơ khám tuyển theo Luật NVQS. Đồng thời đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện yêu cầu các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác tuyển quân đảm bảo chất lượng, đúng kế hoạch đề ra; kịp thời khen thưởng, động viên các đoàn viên thanh niên có tinh thần xung phong nhập ngũ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác tuyển quân đến Nhân dân trên địa bàn.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân