Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CỦA TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                                                                                                                                                                                                  CHÀO MỪNG! BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026.
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Hội đồng NVQS huyện Thọ Xuân: Lấy mẫu xét nghiệm Covid - 19 cho công dân chuẩn bị nhập ngũ 2021

Đăng lúc: 17:35:33 22/02/2021 (GMT+7)

Nhằm bảo đảm sức khỏe cho công dân chuẩn bị nghập ngũ năm 2021 và công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 22/2/2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Thọ Xuân đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid - 19 cho hơn 200 công dân chuẩn bị nhập ngũ năm 2021.

 

Do làm tốt công tác tuyên truyền, quản lý quân số nhập ngũ từ cấp xã, nên sau khi có chủ trương kiểm soát dịch bệnh, thanh niên ở các địa phương đã có ý thức tốt, tự giác chấp hành các thủ tục tham gia lấy mẫu, làm xét nghiệm theo đúng quy định của ngành y tế. Tuy với thời gian ngắn, song cán bộ, nhân viên y tế các địa phương đã khắc phục mọi khó khăn, thực hiện nhiệm vụ chính xác, kịp thời, đúng thời gian kế hoạch đặt ra.

Quá trình kiểm tra sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế. Các công dân cũng nêu cao ý thức trong phòng, chống dịch bệnh khi thực hiện nghiêm thông điệp 5K và gương mẫu trong tuyên truyền, vận động gia đình, cộng đồng cùng tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân