Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Công điện khẩn số 06 - Hồi 12 giờ 30 ngày 21/7/2018

Ngày 21/07/2018 15:02:07

Thực hiện công điện số 12 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa. Hồi 7h00, ngày 21/7/2108 mực nước sông Cầu Chày đo tại trạm thủy văn Xuân vinh là 7.98m, dưới báo động I là 0.02m ( BĐI: 8.0m). Dự báo trong 12 giờ tới lũ trên sông Cầu Chày tiếp tục dâng lên, mực nước tại trạm thủy văn Xuân vinh có khả năng tới 8.30m.

Để chủ động đối phó với diễn biến của mưa bão, giảm thiểu thiệt hại, đặc biệt là thiệt hại về người. Trưởng Ban chỉ huy PCTT - Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân yêu cầu các thành viên BCH PCTT huyện; BCH PCTT các cụm; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo và thực hiện một số nội dung sau:

1. Triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo cấp báo động.

2. UBND các xã, thị trấn, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp rà soát, kiểm tra và có biện pháp xử lý những đoạn đê xung yếu và các cống dưới đê mất an toàn.

3. Huy động lực lượng triển khai kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ bị cô lập, các hộ dân sống ven sông, suối, thông báo cho nhân dân vùng ngoại đê biết để chủ động di dời khi mực nước sông lên cao.

4. Tổ chức lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân và phương tiện qua lại các ngầm, tràn, khu vực đường giao thông bị ngập, bến đò ngang, đò dọc để đảm bảo an toàn.

5. Đài truyền thanh huyện; đài phát thanh các xã, thị trấn thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo tình hình diễn biến của thời tiết để các cấp, các ngành và bà con nông dân biết, chủ động ứng phó, khắc phục có hiệu quả điều kiện bất lợi do thời tiết gây ra.

6. Bố trí lực lượng trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để có những biện pháp xử lý kịp thời; cập nhật báo cáo tình hình về Văn phòng PCTT huyện Thọ Xuân (Điện thoại: 0987.833.789; 099.579.2468).

Tệp nội dung công văn đính kèm: cong dien 06_signed.pdf

Công điện khẩn số 06 - Hồi 12 giờ 30 ngày 21/7/2018

Đăng lúc: 21/07/2018 15:02:07 (GMT+7)

Thực hiện công điện số 12 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa. Hồi 7h00, ngày 21/7/2108 mực nước sông Cầu Chày đo tại trạm thủy văn Xuân vinh là 7.98m, dưới báo động I là 0.02m ( BĐI: 8.0m). Dự báo trong 12 giờ tới lũ trên sông Cầu Chày tiếp tục dâng lên, mực nước tại trạm thủy văn Xuân vinh có khả năng tới 8.30m.

Để chủ động đối phó với diễn biến của mưa bão, giảm thiểu thiệt hại, đặc biệt là thiệt hại về người. Trưởng Ban chỉ huy PCTT - Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân yêu cầu các thành viên BCH PCTT huyện; BCH PCTT các cụm; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo và thực hiện một số nội dung sau:

1. Triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo cấp báo động.

2. UBND các xã, thị trấn, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp rà soát, kiểm tra và có biện pháp xử lý những đoạn đê xung yếu và các cống dưới đê mất an toàn.

3. Huy động lực lượng triển khai kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ bị cô lập, các hộ dân sống ven sông, suối, thông báo cho nhân dân vùng ngoại đê biết để chủ động di dời khi mực nước sông lên cao.

4. Tổ chức lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân và phương tiện qua lại các ngầm, tràn, khu vực đường giao thông bị ngập, bến đò ngang, đò dọc để đảm bảo an toàn.

5. Đài truyền thanh huyện; đài phát thanh các xã, thị trấn thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo tình hình diễn biến của thời tiết để các cấp, các ngành và bà con nông dân biết, chủ động ứng phó, khắc phục có hiệu quả điều kiện bất lợi do thời tiết gây ra.

6. Bố trí lực lượng trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để có những biện pháp xử lý kịp thời; cập nhật báo cáo tình hình về Văn phòng PCTT huyện Thọ Xuân (Điện thoại: 0987.833.789; 099.579.2468).

Tệp nội dung công văn đính kèm: cong dien 06_signed.pdf