Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CỦA TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                                                                                                                                                                                                  CHÀO MỪNG! BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026.
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thọ Xuân: Phối hợp thực hiện nhiệm vụ QSQP với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể

Đăng lúc: 15:52:08 18/02/2021 (GMT+7)

Năm 2020, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, kinh tế- xã hội còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBND huyện, các lực lượng, các ngành, đoàn thể đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QS QP của địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện nhà ngày càng phát triển bền vững.

          Cụ thể, trong năm 2020, Ban CHQS huyện đã ký kết với MTTQ, các phòng ban, ngành để thực hiện nhiệm vụ QSQP; Đã làm tốt công tác tuyển quân, tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ quân sự quốc phòng, phối hợp xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trong khu vực phòng thủ vững chắc; phối hợp giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh và chính sách hậu phương quân đội.

           Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng giữa cơ quan quân sự với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể năm 2020 cũng còn một số tồn tại, hạn chế như công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giáo dục truyền thống, tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, hội viên, đoàn viên, Nhân dân ở một số cơ sở hiệu quả chưa cao; phối hợp tham gia và phát động các cuộc thi tìm hiểu chất lượng chưa cao, chưa có tính lan tỏa; phối hợp trong nắm, dự báo và tham mưu xử lý các vụ việc xảy ra ở cơ sở có vụ việc chưa kịp thời, còn lúng túng.    

Lễ bàn giao nhà tình nghĩa tại xã Xuân Hồng

  Năm 2021, dự báo tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn huyện có nhiều diễn biến phức tạp. Bên cạnh ảnh hưởng của dịch Covid -19, tại địa phương và trong cả nước sẽ diễn ra nhiều hoạt động chính trị quan trọng như Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Do đó công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng giữa cơ quan quân sự với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể tập trung vào một số nhiệm vụ, đó là: Làm tốt công tác phối hợp tuyên tuyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ QS, QP; tình hình, nhiệm vụ của LLVT địa phương, âm mưu thủ đoạn “DBHB", BLLĐ của các thế lực thù địch, kịp thời định hướng tư tưởng, từng bước nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; Phối hợp xây dựng cơ sở xã, thị trấn VMTD, cụm ATLC-SSCĐ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; phối hợp, thực hiện kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng; thực hiện tốt Nghị định 77/2010/NĐ-CP, Nghị đinh 74/2010/NĐ-CP của Chính phủ, theo dõi, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Phối hợp, tham mưu chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021; tổ chức huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho các đối tượng theo đúng kế hoạch. Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã, thị trấn theo KH hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; xây dựng lực lượng thường trực, Dân quân tự vệ, Dự bị động viên thực sự vững mạnh. Phối hợp thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội; tiếp tục thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về một số chế độ, chính sách đối với dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế” và các chế độ chính sách tồn đọng sau chiến tranh; Phối hợp xây dựng Đảng bộ Quân sự gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “kiểu mẫu”, xây dựng lực lượng thường trực, DQTV, DBĐV vững mạnh về chính trị, tư tưởng, và tổ chức sẵn sàng cơ động lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, cháy rừng; phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021.

  Với việc xác định và triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, tin tưởng rằng, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng giữa cơ quan quân sự với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể năm 2021 sẽ đạt kết quả cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội huyện nhà ngày càng phát triển./.

Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân