Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CỦA TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                                                                                                                                                                                                  CHÀO MỪNG! BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026.
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Thôn 5- xã Xuân Giang thôn NTM kiểu mẫu

Đăng lúc: 17:42:55 22/02/2021 (GMT+7)

Về thôn 5, xã Xuân Giang những ngày đầu xuân năm mới Tân Sửu 2021, hiện hữu rõ trong chúng tôi là một vùng quê thực sự đã thay da đổi thịt, với cờ hoa rực rỡ, đường làng ngõ xóm được bê tông hóa phẳng lì, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Đâu đó là tiếng cười nói rộn rã xem lẫn trong tiếng gió... Đây chính là thành quả, là hành trình của sự đoàn kết, đồng lòng, xây dựng thôn NTM kiểu mẫu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn.

 

Thôn 5- xã Xuân Giang có tổng diện tích tự nhiên trên 156 ha; 274 hộ, với 1.008 nhân khẩu. Ngành nghề chính của người dân trong thôn là sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của các cấp, các ngành, thôn 5 - xã Xuân Giang đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, thôn đã được Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định công nhận thôn NTM kiểu mẫu năm 2020.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Thị Dung, BT chi bộ, trưởng thôn, trưởng Ban phát triển thôn cho biết: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt căn cứ Quyết định số 26 ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2019 - 2020, thôn 5 - xã Xuân Giang đã ban hành Nghị quyết, kiện toàn Ban phát triển thôn do đồng chí Bí thư chi bộ - trưởng thôn làm trưởng ban; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; Thôn cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Tiến hành rà soát các tiêu chí, trên cơ sở đó xác định rõ nội dung, lộ trình từng việc cần làm. Cấp ủy, chi bộ thôn đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ chương trình xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong việc xây dựng và thực hiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu.  Mặt khác, thôn tập trung tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, đảm bảo nội dung và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tính chủ động tham gia thực hiện các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu; Các phong trào như "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", "Chung tay xây dựng thôn NTM kiểu mẫu", phong trào "5 không 3 sạch", phong trào đoạn đường tự quản, Ngày chủ nhật xanh được phát động và thực hiện hiệu quả....

Cùng với đó, cấp ủy chi bộ thôn đã tuyên truyền bà con nhân dân tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây lúa truyền thống sang sản xuất lúa giống với diện tích sản xuất hàng năm từ 10 ha trở lên. Đã chuyển đổi 2,6 ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình cá lúa mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Sản xuất vụ đông đạt 100% KH. Đặc biệt trong vụ đông năm 2020, thôn đã hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm bí đỏ với Công ty giống cây trồng Trường Thành với diện tích 10ha. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn được chú trọng. Về xây dựng cơ sở hạ tầng, trong năm 2020, thôn đã nâmh cấp mở rộng bê tông hoá 176 m đường giao thông nội đồng, vận động nhân dân xây dựng, chỉnh trang tường rào 3,6km, xây dựng 1 km đường hoa, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hoá thôn, nhà ở của nhân dân, v.v...Thôn 5 cũng đã huy động nhiều nguồn lực tập trung xây dựng thôn NTM kiểu mẫu với tổng kinh phí đã thực hiện 400 triệu, trong đó ngân sách cấp xã hỗ trợ 100 triệu đồng; nhân dân đóng góp 300 triệu động; Ngoài ra còn huy động hàng nghìn ngày công cải tạo vườn tạp, tổng dọn vệ sinh môi trường, khuôn viên của các hộ, ... Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, hiện trên địa bàn thôn 5, xã Xuân Giang không còn hộ nghèo; Thu nhập bình quân đầu người của đơn vị đạt 70 triệu đồng. 100% đường làng ngõ xóm được cứng hoá, đảm bảo phong quang và sạch; tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa đạt 95%; toàn bộ hệ thống điện của thôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện. Có 274/274 hộ sử dụng điện an toàn thường xuyên đạt 100 %. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ xây dựng đạt 100%; Thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định; được công nhận và giữu vững danh hiệu "Thôn văn hoá" 5 năm liên tục theo quy định tại Nghị định số 122 ngày 17/9/2018 của Chính phủ; thôn có Câu lạc bộ thể dục thể thao, CLB văn hoá văn nghệ hoạt động thường xuyên; tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá" 3 năm liên tục đạt 82,5%; tỷ lệ hộ gia đình đạt gia đình kiểu mẫu là 75,9%.. Công tác VSMT, VSATTP được quan tâm và đạt hiệu quả; Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; Các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thôn đạt tiêu chuẩn về môi trường, trong quá trình sản xuất xả nước thải, chất thải rắn, mùi, khói bụi, tiếng ồn nằm trong giới hạn cho phép theo quy định; Chất thải, rác thải được thu gom và xử lý theo qui định. Thôn không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội và được công nhận là khu dân cư đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự. ....

Có thể khẳng định, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã Xuân Giang, nhân dân thôn 5 đã chung sức, đồng lòng thực hiện các tiêu chí thôn kiểu mẫu, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa các giống lúa có tiềm năng, năng suất, chất lượng có giá trị kinh tế cao vào để sản xuất; đồng thời tích cực cải tạo vườn tạp..., đã thực sự làm thay đổi toàn diện tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn, nhận thức của người dân được nâng lên rõ rệt, cơ sở hạ tầng nông thôn có nhiều thay đổi. Các công trình phúc lợi trên địa bàn thôn được triển khai đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân, hình thành mô hình sản xuất có hiệu quả, góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân. Thôn đã được Chủ tịch UBND huyện ra quyết định công nhận thôn NTM kiểu mẫu năm 2020.

 Để giữ vững các tiêu chí thôn NTM KM, thôn 5, xã Xuân Giang đề ra các giải pháp cụ thể, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những nội dung liên quan đến xây dựng thôn NTM KM; tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa các giống cây - con có tiềm năng, năng suất, chất lượng cao vào nuôi, trồng; đồng thời tích cực đấu mối thực hiện các mô hình/ chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm; Cải tạo vườn tạp; Mặt khác tiếp tục huy động các nguồn lực để không ngừng đầu tư nâng cấp, chỉnh trang các công trình... Tin tưởng rằng thôn 5, xã Xuân Giang sẽ giữ vững và ngày càng nâng cao chất lượng các tiêu chí thôn NTM KM, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân