Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại huyện Thọ Xuân diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

Ngày 10/08/2020 20:12:12

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, huyện Thọ Xuân được Sở Giáo dục Đào tạo chọn và đặt 4 điểm thi tại trường THPT Lê Lợi, THPT Lê Hoàn, THPT Lam Kinh và trường THPT Thọ Xuân 5.

Toàn huyện có 86 phòng thi với tổng số 2.029 thí sinh đăng ký dự thi. trong đó có 2.023 thí sinh dự thi, vắng 6 thí sinh. Kết thúc kỳ thi, cả 4 điểm thi trên địa bàn huyện không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, Ban chỉ đạo thi huyện đã tổ chức các hội nghị giao ban để xây dựng phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020; phân công nhiệm vụ, gắn trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách; phân công các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo phụ trách 4 điểm thi, kiểm tra, đôn đốc các trường THPT chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện khác đảm bảo cho tổ chức thi; nắm bắt tình hình diễn biến theo từng buổi thi tại các Điểm thi, nhất là những sự việc đột xuất, phát sinh, kịp thời báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo. Điều đặc biệt của năm nay, do kỳ thi diễn ra trong thời điểm dịch bệnh COVID - 19 diễn biến phức tạp, nên công tác phòng chống dịch được triển khai chặt chẽ. Ban chỉ đạo thi huyện đã chỉ đạo phòng Y tế phối hợp với các trường THPT đặt điểm thi tổ chức phun thuốc ClorminB đảm bảo khử động, tiêu trùng tất cả các phòng phục vụ cho thi, khuôn viên điểm thi trước ngày tổ chức thi. Trong các ngày thi, cử mỗi Điểm thi 6 đồng chí cán bộ y tế làm nhiệm vụ đo thân nhiệt cho thí sinh và các lực lượng làm nhiệm vụ thi trước các buổi thi; thường trực chăm sóc y tế trong suốt thời gian thi. Huyện đã hỗ trợ miễn phí tổng cộng 15000 khẩu trang y tế, 187 lọ nước sát khuẩn và 20 lít nước sát khuẩn cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, các lực lượng bảo vệ, phục vụ thi, thí sinh dự thi trong tất cả các buổi thi; đảm bảo an toàn phòng dịch và đảm bảo an toàn kỳ thi. Ban chỉ đạo đã phân công đồng chí Phó trưởng Công an huyện - Phó trưởng Ban chỉ đạo, phụ trách công tác đảm bảo an ninh trật tự, chỉ huy lực lượng Công an huyện, xã, thị trấn, Quân sự huyện, xã, thị trấn bảo vệ kỳ thi; Công an huyện đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trước và trong khi thi trên địa bàn huyện; có phương án dự phòng để xử lý các tình huống bất thường xảy ra; phối hợp với các trường THPT, các xã, thị trấn xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại từng Điểm thi; bố trí 2 công an trực 24/24h bảo vệ đề thi, bài thi; bố trí lực lượng bảo vệ vòng trong, vòng ngoài, các đội tuần tra đảm bảo an toàn cho kỳ thi; xây dựng và triển khai tốt phương án phòng chống cháy nổ tại các Điểm thi. Bố trí 4 xe công vụ, có công an bảo vệ đi lấy đề thi, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình nhận đề và vận chuyển đề thi.

Nhìn chung trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, thí sinh có mặt tại phòng thi đúng giờ, chấp hành tốt nội quy phòng thi, có thái độ nghiêm túc. Lãnh đạo điểm thi, cán bộ, giáo viên tham gia coi thi, nhân viên phục vụ, lực lượng bảo vệ tại các điểm thi có mặt đầy đủ, đúng giờ, có tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm quy chế thi; không có vi phạm trong quá trình làm nhiệm vụ thi. Ở các phòng thi, bàn, ghế, điện sáng, quạt mát phục vụ tốt cho các buổi thi. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, trước, trong và sau mỗi buổi thi đảm bảo an toàn. Tại các điểm thi, công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực thi được thực hiện tốt.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại huyện Thọ Xuân diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

Đăng lúc: 10/08/2020 20:12:12 (GMT+7)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, huyện Thọ Xuân được Sở Giáo dục Đào tạo chọn và đặt 4 điểm thi tại trường THPT Lê Lợi, THPT Lê Hoàn, THPT Lam Kinh và trường THPT Thọ Xuân 5.

Toàn huyện có 86 phòng thi với tổng số 2.029 thí sinh đăng ký dự thi. trong đó có 2.023 thí sinh dự thi, vắng 6 thí sinh. Kết thúc kỳ thi, cả 4 điểm thi trên địa bàn huyện không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, Ban chỉ đạo thi huyện đã tổ chức các hội nghị giao ban để xây dựng phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020; phân công nhiệm vụ, gắn trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách; phân công các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo phụ trách 4 điểm thi, kiểm tra, đôn đốc các trường THPT chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện khác đảm bảo cho tổ chức thi; nắm bắt tình hình diễn biến theo từng buổi thi tại các Điểm thi, nhất là những sự việc đột xuất, phát sinh, kịp thời báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo. Điều đặc biệt của năm nay, do kỳ thi diễn ra trong thời điểm dịch bệnh COVID - 19 diễn biến phức tạp, nên công tác phòng chống dịch được triển khai chặt chẽ. Ban chỉ đạo thi huyện đã chỉ đạo phòng Y tế phối hợp với các trường THPT đặt điểm thi tổ chức phun thuốc ClorminB đảm bảo khử động, tiêu trùng tất cả các phòng phục vụ cho thi, khuôn viên điểm thi trước ngày tổ chức thi. Trong các ngày thi, cử mỗi Điểm thi 6 đồng chí cán bộ y tế làm nhiệm vụ đo thân nhiệt cho thí sinh và các lực lượng làm nhiệm vụ thi trước các buổi thi; thường trực chăm sóc y tế trong suốt thời gian thi. Huyện đã hỗ trợ miễn phí tổng cộng 15000 khẩu trang y tế, 187 lọ nước sát khuẩn và 20 lít nước sát khuẩn cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, các lực lượng bảo vệ, phục vụ thi, thí sinh dự thi trong tất cả các buổi thi; đảm bảo an toàn phòng dịch và đảm bảo an toàn kỳ thi. Ban chỉ đạo đã phân công đồng chí Phó trưởng Công an huyện - Phó trưởng Ban chỉ đạo, phụ trách công tác đảm bảo an ninh trật tự, chỉ huy lực lượng Công an huyện, xã, thị trấn, Quân sự huyện, xã, thị trấn bảo vệ kỳ thi; Công an huyện đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trước và trong khi thi trên địa bàn huyện; có phương án dự phòng để xử lý các tình huống bất thường xảy ra; phối hợp với các trường THPT, các xã, thị trấn xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại từng Điểm thi; bố trí 2 công an trực 24/24h bảo vệ đề thi, bài thi; bố trí lực lượng bảo vệ vòng trong, vòng ngoài, các đội tuần tra đảm bảo an toàn cho kỳ thi; xây dựng và triển khai tốt phương án phòng chống cháy nổ tại các Điểm thi. Bố trí 4 xe công vụ, có công an bảo vệ đi lấy đề thi, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình nhận đề và vận chuyển đề thi.

Nhìn chung trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, thí sinh có mặt tại phòng thi đúng giờ, chấp hành tốt nội quy phòng thi, có thái độ nghiêm túc. Lãnh đạo điểm thi, cán bộ, giáo viên tham gia coi thi, nhân viên phục vụ, lực lượng bảo vệ tại các điểm thi có mặt đầy đủ, đúng giờ, có tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm quy chế thi; không có vi phạm trong quá trình làm nhiệm vụ thi. Ở các phòng thi, bàn, ghế, điện sáng, quạt mát phục vụ tốt cho các buổi thi. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, trước, trong và sau mỗi buổi thi đảm bảo an toàn. Tại các điểm thi, công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực thi được thực hiện tốt.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân