Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1137
Hôm qua:
1223
Tuần này:
5217
Tháng này:
26032
Tất cả:
765963

Xuân Thành tập trung thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo VSMT

Ngày 19/03/2019 09:02:25

Xuân Thành là xã được chọn để xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao năm 2019, người dân nơi đây tích cực, tự giác trong công tác vệ sinh môi trường. Về xã Xuân Thành, đi trên những con đường bê tông trải dài khắp các thôn xóm chúng tôi cảm nhận được rằng cảnh quan, môi trường trên địa bàn xã đã có nhiều đổi thay, những tuyến mương đã được đậy nắp, những luống hoa được trồng dọc các tuyến đường hay những hàng cây xanh đã tạo cảnh quan môi trường trong xã luôn xanh - sạch - đẹp.

Đường giao thông nông thôn ở xã Xuân Thành

Qua trao đổi với lãnh đạo địa phương, chúng tôi được biết: hiện toàn xã có hơn 1.000 hộ dân với trên 3.200 nhân khẩu thuộc 5 thôn. Thời gian qua cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo VSMT. Theo đó xã đã tích cực đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các Quy định, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của cấp trên, đặc biệt là thực hiện Chỉ thị số 02 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường; đồng thời xã triển khai nội dung Quyết định 1988 của UBND tỉnh quy định về VSMT nông thôn trên địa bàn tỉnh và kế hoạch của UBND huyện về thực hiện Quyết định 1988 của tỉnh cũng như thực hiện đề án của UBND xã về công tác bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp trên địa bàn giai đoạn 2017-2020 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mặt khác, nhân các ngày lễ, tết và hưởng ứng tuần lễ nước sạch và VSMT, ngày môi trường thế giới xã đã chỉ đạo Ban Văn hóa, Đài truyền thanh xã kẻ vẽ pa nô, khẩu hiệu và thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về nội dung, mục đích, ý nghĩa của công tác bảo vệ môi trường, làm cho người dân nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường là bảo vệ chính mình, bảo vệ cộng đồng. Đồng thời phê phán các hành vi xả rác thải ra môi trường và các hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Các ban ngành, đoàn thể và các thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn. Các hình thức tuyên truyền còn được lồng ghép tại các buổi họp thôn và các hội nghị đoàn thể. Đặc biệt thực hiện Quyết định 1988 của UBND tỉnh, xã tổ chức ký cam kết giữa Trưởng thôn, hiệu trưởng các trường Mầm mon, trường Tiểu học và THCS, Trạm y tế, các tổ chức đoàn thể với UBND xã về việc thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường; Thôn trưởng các thôn tổ chức cho 100% hộ gia đình ký cam kết về việc thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường theo quyết định số 1988. Ký cam kết BVMT giữa các hộ gia trại, trang trại với UBND xã trong quá trình sản xuất, chăn nuôi. Địa phương xây dựng quy chế bảo vệ môi trường trên địa bàn xã đồng thời ban hành quy định về việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, xây dựng Quy ước làng văn hóa. Uỷ ban MTTQ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giám sát và phản biện xã hội về triển khai và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn xã, chỉ đạo các tổ chức thành viên của MTTQ thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, xã giao trách nhiệm cụ thể cho Hội cựu chiến binh thực hiện việc thu gom bao bì, chai lọ thuốc BVTV đã qua sử dụng, tập kết về 42 bể chứa rác thải ngoài đồng ruộng; Hội Nông dân tập trung dọn vệ sinh môi trường đường giao thông đồng bãi 3 tháng/ 1 lần; Hội LHPN, Đoàn thanh niên phụ trách công tác vệ sinh môi trường trong khu dân cư. Hàng tuần, vào chiều thứ 7 huy đông nhân dân tổng dọn VSMT trên địa bàn toàn xã, toàn bộ rác thải được tổ chức thu gom 2 ngày một lần và tập trung vào lò đốt rác thải của xã để xử lý theo quy định.

Đường hoa, cây cảnh thay thế cỏ dại hai bên ven đường

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường xã Xuân Thành tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần bảo vệ môi trường sống trong lành, tiến tới xây dựng thành công xã kiểu mẫu theo kế hoạch đã đề ra.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Xuân Thành tập trung thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo VSMT

Đăng lúc: 19/03/2019 09:02:25 (GMT+7)

Xuân Thành là xã được chọn để xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao năm 2019, người dân nơi đây tích cực, tự giác trong công tác vệ sinh môi trường. Về xã Xuân Thành, đi trên những con đường bê tông trải dài khắp các thôn xóm chúng tôi cảm nhận được rằng cảnh quan, môi trường trên địa bàn xã đã có nhiều đổi thay, những tuyến mương đã được đậy nắp, những luống hoa được trồng dọc các tuyến đường hay những hàng cây xanh đã tạo cảnh quan môi trường trong xã luôn xanh - sạch - đẹp.

Đường giao thông nông thôn ở xã Xuân Thành

Qua trao đổi với lãnh đạo địa phương, chúng tôi được biết: hiện toàn xã có hơn 1.000 hộ dân với trên 3.200 nhân khẩu thuộc 5 thôn. Thời gian qua cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo VSMT. Theo đó xã đã tích cực đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các Quy định, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của cấp trên, đặc biệt là thực hiện Chỉ thị số 02 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường; đồng thời xã triển khai nội dung Quyết định 1988 của UBND tỉnh quy định về VSMT nông thôn trên địa bàn tỉnh và kế hoạch của UBND huyện về thực hiện Quyết định 1988 của tỉnh cũng như thực hiện đề án của UBND xã về công tác bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp trên địa bàn giai đoạn 2017-2020 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mặt khác, nhân các ngày lễ, tết và hưởng ứng tuần lễ nước sạch và VSMT, ngày môi trường thế giới xã đã chỉ đạo Ban Văn hóa, Đài truyền thanh xã kẻ vẽ pa nô, khẩu hiệu và thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về nội dung, mục đích, ý nghĩa của công tác bảo vệ môi trường, làm cho người dân nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường là bảo vệ chính mình, bảo vệ cộng đồng. Đồng thời phê phán các hành vi xả rác thải ra môi trường và các hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Các ban ngành, đoàn thể và các thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn. Các hình thức tuyên truyền còn được lồng ghép tại các buổi họp thôn và các hội nghị đoàn thể. Đặc biệt thực hiện Quyết định 1988 của UBND tỉnh, xã tổ chức ký cam kết giữa Trưởng thôn, hiệu trưởng các trường Mầm mon, trường Tiểu học và THCS, Trạm y tế, các tổ chức đoàn thể với UBND xã về việc thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường; Thôn trưởng các thôn tổ chức cho 100% hộ gia đình ký cam kết về việc thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường theo quyết định số 1988. Ký cam kết BVMT giữa các hộ gia trại, trang trại với UBND xã trong quá trình sản xuất, chăn nuôi. Địa phương xây dựng quy chế bảo vệ môi trường trên địa bàn xã đồng thời ban hành quy định về việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, xây dựng Quy ước làng văn hóa. Uỷ ban MTTQ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giám sát và phản biện xã hội về triển khai và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn xã, chỉ đạo các tổ chức thành viên của MTTQ thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, xã giao trách nhiệm cụ thể cho Hội cựu chiến binh thực hiện việc thu gom bao bì, chai lọ thuốc BVTV đã qua sử dụng, tập kết về 42 bể chứa rác thải ngoài đồng ruộng; Hội Nông dân tập trung dọn vệ sinh môi trường đường giao thông đồng bãi 3 tháng/ 1 lần; Hội LHPN, Đoàn thanh niên phụ trách công tác vệ sinh môi trường trong khu dân cư. Hàng tuần, vào chiều thứ 7 huy đông nhân dân tổng dọn VSMT trên địa bàn toàn xã, toàn bộ rác thải được tổ chức thu gom 2 ngày một lần và tập trung vào lò đốt rác thải của xã để xử lý theo quy định.

Đường hoa, cây cảnh thay thế cỏ dại hai bên ven đường

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường xã Xuân Thành tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần bảo vệ môi trường sống trong lành, tiến tới xây dựng thành công xã kiểu mẫu theo kế hoạch đã đề ra.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân