Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CỦA TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                                                                                                                                                                                                  CHÀO MỪNG! BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026.
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Xuân Bái hoàn thành xã NTM nâng cao năm 2020

Đăng lúc: 16:06:30 18/01/2021 (GMT+7)

Xây dựng nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ khó khăn nhưng với sự quyết tâm, phát huy nội lực, lợi thế của địa phương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Bái đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020.

          

         

          Được công nhận xã nông thôn mới từ năm 2016 và được tỉnh, huyện đánh giá là một trong những địa phương có những tiêu chí đạt được đều mang tính bền vững. Song điều cốt yếu nhất là quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương không những tạo ra sự đổi thay mạnh mẽ về bộ mặt kinh tế xã hội mà còn nâng cao một bước quan trọng trong đời sống vật chất, tinh thần của người dân và hơn ai hết chính người dân đã tự ý thức được vai trò chủ thể của mình trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Không dừng lại và hài lòng với những kết quả đã đạt được, xác định chương trình xây dựng nông thôn mới là chương trình lâu dài và xuyên suốt, chỉ có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc, Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Bái đã quyết tâm tập trung giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đưa xã trở thành xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2020. Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt được và tiếp tục huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Quyết định 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và Quyết định 25/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020. Trong đó đặc biệt chú trọng công tác phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, quy mô tập trung trên cơ sở khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động, kỹ thuật của nhân dân gắn với bảo vệ môi trường. Song song với tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, xã Xuân Bái đã chú trọng phát triển kinh doanh, dịch vụ, các hoạt động sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, phát huy các nghề truyền thống và du nhập các ngành nghề mới nhằm giải quyết việc làm, thu nhập cho lao động địa phương.  Đến nay, trên địa bàn xã đã có 12 doanh nghiệp, 279 hộ kinh doanh dịch vụ thương mại, 2 HTX hoạt động hiệu quả. Một số hộ đã đầu tư mua sắm phương tiện sản xuất dịch vụ, như: máy gặt đập liên hợp, máy làm đất, dịch vụ xay xát, hàn xì,... phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Nhờ chuyển đổi các mô hình sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề, thu nhập của người dân được nâng cao rõ rệt. Từ mức thu nhập bình quân 28 triệu đồng/người năm 2016, đến năm 2020 thu nhập của người dân đạt khoảng 48,8 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,5%.

         

          Bên cạnh thúc đẩy sản xuất phát triển, địa phương đã tích cực thu hút nguồn lực để đầu tư chỉnh trang cơ sở hạ tầng, các hạng mục công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh như xây mới, nâng cấp cơ sở vật chất trường học, đường giao thông, kênh mương nội đồng, trạm biến áp, trạm y tế, chợ nông thôn... Đồng thời, tích cực vận động Nhân dân đầu tư xây dựng, chỉnh trang nhà ở. Ước tính, từ năm 2017 đến nay, nguồn lực cho xây dựng NTM trên địa bàn đạt 166 tỷ đồng; trong đó, ngân sách huyện hỗ trợ 1,5 tỷ đồng, ngân sách xã gần 20 tỷ đồng và vốn đóng góp của Nhân dân. Bên cạnh đó, xã Xuân Bái đã đẩy mạnh các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, quan tâm đến công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Làm tốt công tác an ninh trật tự và vệ sinh môi trường ở các khu dân cư.

    

Với chủ trương khi triển khai xây dựng NTM nâng cao phải dựa vào vai trò của cộng đồng dân cư là chính, do đó phong trào xây dựng NTM nâng cao ở Xuân Bái đã được nhân dân đồng lòng hưởng ứng tích cực và cùng với năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên đã tạo nên sức mạnh tổng hợp,  Phát huy tinh thần đoàn kết, sự cần cù chịu khó của người dân nơi đây. Đồng thời thực hiện quyết liệt các giải pháp, tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Bái sẽ tiếp tục đồng lòng vượt qua mọi khó khăn xây dựng quê hương ngày càng thêm đổi mới, đặc biệt xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu theo kế hoạch.

Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân