Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2430
Hôm qua:
2719
Tuần này:
2430
Tháng này:
28228
Tất cả:
1433683

Xã Xuân Lai nâng cao giá trị sản xuất vụ đông

Ngày 14/10/2019 14:46:24

Nhiều năm gần đây, xã Xuân Lại luôn có hơn 200 ha sản xuất vụ đông. So với các vụ khác trong năm, vụ đông ở đây luôn có giá trị thu nhập cao nhất và luôn được người dân quan tâm đầu tư.

Nông dân Xuân Lai thu hoạch rau màu ngắn ngày, vụ đông 2019

Với người dân xã Xuân Lai, hiện nay vụ đông thực sự trở thành vụ sản xuất chính trong năm. Việc triển khai làm vụ đông được chính quyền địa phương, đặc biệt là Hợp tác xã quan tâm. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sản xuất vụ đông, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Xuân Lai thực hiện các dịch vụ như làm đất, cung ứng vật tư, phân bón, giống cây trồng, đồng thời đấu mối với các doanh nghiệp để tổ chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho bà con. Đến thời điểm này, xã đã hoàn thành 100% diện tích sản xuất vụ đông, trong đó, có 50% cây trồng sản xuất theo hình thức liên kết, được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, như: ngô ngọt, ớt, bí …

Nông dân Xuân Lai chăm sóc cây trồng vụ đông 2019

Kinh nghiệm trong sản xuất ở Xuân Lai cho thấy: để người dân mặn mà với sản xuất vụ đông, cùng với vận động, tuyên truyền, cần có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy tốt vài trò của Hợp tác xã trong thực hiện các dịch vụ hỗ trợ sản xuất và liên kết với doanh nghiệp ổn định đầu ra cho sản phẩm, nâng cao giá trị sản xuất. Trong vụ đông vừa qua, riêng với những cây trồng liên kết sản xuất, trung bình 1 ha ở Xuân Lai đều đạt từ 100 triệu đồng trở lên. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm mở rộng diện tích, hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra cho sản xuất vụ đông này.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Xã Xuân Lai nâng cao giá trị sản xuất vụ đông

Đăng lúc: 14/10/2019 14:46:24 (GMT+7)

Nhiều năm gần đây, xã Xuân Lại luôn có hơn 200 ha sản xuất vụ đông. So với các vụ khác trong năm, vụ đông ở đây luôn có giá trị thu nhập cao nhất và luôn được người dân quan tâm đầu tư.

Nông dân Xuân Lai thu hoạch rau màu ngắn ngày, vụ đông 2019

Với người dân xã Xuân Lai, hiện nay vụ đông thực sự trở thành vụ sản xuất chính trong năm. Việc triển khai làm vụ đông được chính quyền địa phương, đặc biệt là Hợp tác xã quan tâm. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sản xuất vụ đông, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Xuân Lai thực hiện các dịch vụ như làm đất, cung ứng vật tư, phân bón, giống cây trồng, đồng thời đấu mối với các doanh nghiệp để tổ chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho bà con. Đến thời điểm này, xã đã hoàn thành 100% diện tích sản xuất vụ đông, trong đó, có 50% cây trồng sản xuất theo hình thức liên kết, được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, như: ngô ngọt, ớt, bí …

Nông dân Xuân Lai chăm sóc cây trồng vụ đông 2019

Kinh nghiệm trong sản xuất ở Xuân Lai cho thấy: để người dân mặn mà với sản xuất vụ đông, cùng với vận động, tuyên truyền, cần có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy tốt vài trò của Hợp tác xã trong thực hiện các dịch vụ hỗ trợ sản xuất và liên kết với doanh nghiệp ổn định đầu ra cho sản phẩm, nâng cao giá trị sản xuất. Trong vụ đông vừa qua, riêng với những cây trồng liên kết sản xuất, trung bình 1 ha ở Xuân Lai đều đạt từ 100 triệu đồng trở lên. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm mở rộng diện tích, hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra cho sản xuất vụ đông này.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân