Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1098
Hôm qua:
1223
Tuần này:
5178
Tháng này:
25993
Tất cả:
765924

Xã Thọ Thắng đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Ngày 26/06/2018 15:01:53

Là xã thuần nông và cách trung tâm huyện 14 km, xã Thọ Thắng có diện tích đất tự nhiên 298ha. Toàn xã có 554 hộ, trên 2000 nhân khẩu, là xã đặc biệt khó khăn, tuy nhiên thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về XD NTM, trong những năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn xã đã đoàn kết, cùng nhau chung sức xây dựng NTM. Đến nay Thọ Thắng đã cơ bản đạt 14/19 tiêu chí trong bộ đề án quốc gia về XD NTM, thu nhập của người dân được nâng lên, chất lượng cuộc sống ngày càng cao.

Trường Tiểu học Thọ Thắng được xây dựng khang trang

Từ tình hình thực tế, Thọ Thắng là xã thuần nông, đồng thời căn cứ kết quả rà soát các tiêu chí xây dựng NTM với xuất phát điểm thấp, Ban chấp hành Đảng bộ xã Thọ Thắng đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng trong chương trình xây dựng NTM, xác định đây là cuộc vận động cách mạng nhằm đem lại sự thay đổi cơ bản trong đời sống sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Vì vậy, ngay sau khi được tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện, xã đã thành lập Ban chỉ đạo, ban điều hành xây dựng NTM, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết và chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ từng nhiệm vụ và giải pháp cụ thể với sự tập trung cao độ của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc quyết tâm thực hiện của chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của các ngành, đoàn thể, các kế hoạch, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp với từng thời kỳ, gắn với mục tiêu chương trình xây dựng NTM. Đồng thời chỉ đạo các chi bộ xác định xây dựng NTM là một trong những vấn đề trọng tâm của công tác lãnh đạo. Tiến hành điều tra, rà soát, đánh giá tình hình thực tế để từ đó lập quy hoạch xây dựng chương trình mục tiêu phấn đấu. Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền trong toàn xã được đẩy mạnh, với nội dung phong phú và đa dạng; các tổ chức chính trị xã hội đã tích cực, chủ động vận động hội viên, đoàn viên tham gia chương trình xây dựng NTM với nhiều việc làm thiết thực như phát động phong trào vệ sinh môi trường, xây dựng bể đựng rác thải bao bì thuốc BVTV ngoài đồng, tuyến đường tự quản, công tác ANTT, công tác xây dựng đoàn, hội vững mạnh... Cùng với tuyên truyền, xã đã huy động nhiều nguồn vốn khác nhau để để đầu tư xây dựng các công trình cơ bản. Đến thời điểm này, địa phương đã đạt 14/ 19 tiêu chí XD NTM. Một điều rõ nét ở Thọ Thắng là đời sống của nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người trên 31,8 triệu đồng/ người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,4%. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Thông qua công tác tuyên truyền vận động, nhân dân đã tự nguyện hiến 11.500m2 đất canh tác để thực hiện xây dựng các công trình giao thông thủy lợi nội đồng ở cả 3 thôn Thọ Long, Phú Vinh và Đại Thắng.

Hiện xã Thọ Thắng còn 5 tiêu chí trong bộ đề án quốc gia về XD NTM, đó là tiêu chí giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập và y tế. Để hoàn thành chương trình xây dựng NTM theo kế hoạch, xã đã xây dựng lộ trình phấn đấu cụ thể tập trung một số giải pháp, nâng cao vai trò trách nhiệm của BCĐ, BĐH xây dựng NTM, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của MTTQ, các ngành đoàn thể, đảm bảo chương trình được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, nghiêm túc từ xã đến thôn; tăng cường công tác tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã để từ đó đẩy mạnh các phong trào thi đua XD NTM trên địa bàn bằng các hành động cụ thể với phương châm hiệu quả, thiết thực; tranh thủ điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách, sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp trên và các nguồn lực bên ngoài, khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư vào các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới để thúc đẩy việc hoàn thành các tiêu chí XD NTM ở địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện, quản lý các nguồn huy động của dân và hỗ trợ của tập thể trong chương trình xây dựng NTM .Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, xã Thọ Thắng phấn đấu về đích NTM vào cuối năm 2018 theo kế hoạch đề ra.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Xã Thọ Thắng đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 26/06/2018 15:01:53 (GMT+7)

Là xã thuần nông và cách trung tâm huyện 14 km, xã Thọ Thắng có diện tích đất tự nhiên 298ha. Toàn xã có 554 hộ, trên 2000 nhân khẩu, là xã đặc biệt khó khăn, tuy nhiên thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về XD NTM, trong những năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn xã đã đoàn kết, cùng nhau chung sức xây dựng NTM. Đến nay Thọ Thắng đã cơ bản đạt 14/19 tiêu chí trong bộ đề án quốc gia về XD NTM, thu nhập của người dân được nâng lên, chất lượng cuộc sống ngày càng cao.

Trường Tiểu học Thọ Thắng được xây dựng khang trang

Từ tình hình thực tế, Thọ Thắng là xã thuần nông, đồng thời căn cứ kết quả rà soát các tiêu chí xây dựng NTM với xuất phát điểm thấp, Ban chấp hành Đảng bộ xã Thọ Thắng đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng trong chương trình xây dựng NTM, xác định đây là cuộc vận động cách mạng nhằm đem lại sự thay đổi cơ bản trong đời sống sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Vì vậy, ngay sau khi được tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện, xã đã thành lập Ban chỉ đạo, ban điều hành xây dựng NTM, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết và chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ từng nhiệm vụ và giải pháp cụ thể với sự tập trung cao độ của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc quyết tâm thực hiện của chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của các ngành, đoàn thể, các kế hoạch, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp với từng thời kỳ, gắn với mục tiêu chương trình xây dựng NTM. Đồng thời chỉ đạo các chi bộ xác định xây dựng NTM là một trong những vấn đề trọng tâm của công tác lãnh đạo. Tiến hành điều tra, rà soát, đánh giá tình hình thực tế để từ đó lập quy hoạch xây dựng chương trình mục tiêu phấn đấu. Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền trong toàn xã được đẩy mạnh, với nội dung phong phú và đa dạng; các tổ chức chính trị xã hội đã tích cực, chủ động vận động hội viên, đoàn viên tham gia chương trình xây dựng NTM với nhiều việc làm thiết thực như phát động phong trào vệ sinh môi trường, xây dựng bể đựng rác thải bao bì thuốc BVTV ngoài đồng, tuyến đường tự quản, công tác ANTT, công tác xây dựng đoàn, hội vững mạnh... Cùng với tuyên truyền, xã đã huy động nhiều nguồn vốn khác nhau để để đầu tư xây dựng các công trình cơ bản. Đến thời điểm này, địa phương đã đạt 14/ 19 tiêu chí XD NTM. Một điều rõ nét ở Thọ Thắng là đời sống của nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người trên 31,8 triệu đồng/ người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,4%. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Thông qua công tác tuyên truyền vận động, nhân dân đã tự nguyện hiến 11.500m2 đất canh tác để thực hiện xây dựng các công trình giao thông thủy lợi nội đồng ở cả 3 thôn Thọ Long, Phú Vinh và Đại Thắng.

Hiện xã Thọ Thắng còn 5 tiêu chí trong bộ đề án quốc gia về XD NTM, đó là tiêu chí giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập và y tế. Để hoàn thành chương trình xây dựng NTM theo kế hoạch, xã đã xây dựng lộ trình phấn đấu cụ thể tập trung một số giải pháp, nâng cao vai trò trách nhiệm của BCĐ, BĐH xây dựng NTM, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của MTTQ, các ngành đoàn thể, đảm bảo chương trình được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, nghiêm túc từ xã đến thôn; tăng cường công tác tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã để từ đó đẩy mạnh các phong trào thi đua XD NTM trên địa bàn bằng các hành động cụ thể với phương châm hiệu quả, thiết thực; tranh thủ điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách, sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp trên và các nguồn lực bên ngoài, khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư vào các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới để thúc đẩy việc hoàn thành các tiêu chí XD NTM ở địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện, quản lý các nguồn huy động của dân và hỗ trợ của tập thể trong chương trình xây dựng NTM .Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, xã Thọ Thắng phấn đấu về đích NTM vào cuối năm 2018 theo kế hoạch đề ra.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân