Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1165
Hôm qua:
1223
Tuần này:
5245
Tháng này:
26060
Tất cả:
765991

Xã Thọ Diên tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo VSMT trên địa bàn

Ngày 18/10/2018 10:08:21

Trong những năm qua, xã Thọ Diên luôn quan tâm và thực hiện có hiệu quả việc đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn. Địa phương đã tích cực tuyên truyền những vấn đề liên quan đến môi trường để cán bộ và nhân dân hiểu về vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân - gia đình, từ đó thực hiện có hiệu quả công tác này. Chú trọng việc tổng dọn vệ sinh trong khu dân cư. Việc thu gom rác thải cũng được triển khai đồng bộ. Riêng rác thải, bao bì thuốc BVTV ngoài đồng ruộng, xã Thọ Diên giao Hội Cựu chiến binh đảm nhận. Theo đó, hiện xã Thọ Diên có 49 hố chứa rác thải và bao bì thuốc bảo vệ thực vật đặt ở tất cả các xứ đồng của địa phương.

( Đường giao thông nông thôn ở xã Thọ Diên)

Do thực hiện đồng bộ các giải pháp nên công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Thọ Diên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để tiếp tục thực hiện hiệu quả việc đảm VSMT trên địa bàn xã trong thời gian tới, với mục đích triển khai thực hiện một cách đồng bộ, có hiệu quả Chỉ thị số 02 của Ban Thường vụ huyện uỷ Thọ Xuân, NQ số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về công tác vệ sinh môi trường, địa phương đề ra các giải pháp cụ thể: Nâng cao nhận thức của cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và chi bộ trực thuộc về vị trí, vai trò của công tác bảo vệ môi trường đối với việc nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khoẻ của nhân dân, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ các đoàn thể từ xã đến thôn và các cơ quan, đơn vị; thống nhất trong chỉ đạo thực hiện về công tác môi trường và quản lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn xã, giao chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể đến từng đơn vị thôn, quán triệt và phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tổ chức tổng vệ sinh môi trường trong các cơ quan đơn vị. Đối với các đơn vị thôn phát động các đoàn viên, hội viên, các tổ chức đoàn thể và nhân dân ra quân làm công tác vệ sinh môi trường, quét dọn đường làm ngõ xóm ở các khu dân cư vào buổi chiều các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần; Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác VSMT và tổ chức họp giao ban để đánh giá rút kinh nghiệm, từ đó có biện pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả trong thời gian tiếp theo.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Xã Thọ Diên tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo VSMT trên địa bàn

Đăng lúc: 18/10/2018 10:08:21 (GMT+7)

Trong những năm qua, xã Thọ Diên luôn quan tâm và thực hiện có hiệu quả việc đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn. Địa phương đã tích cực tuyên truyền những vấn đề liên quan đến môi trường để cán bộ và nhân dân hiểu về vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân - gia đình, từ đó thực hiện có hiệu quả công tác này. Chú trọng việc tổng dọn vệ sinh trong khu dân cư. Việc thu gom rác thải cũng được triển khai đồng bộ. Riêng rác thải, bao bì thuốc BVTV ngoài đồng ruộng, xã Thọ Diên giao Hội Cựu chiến binh đảm nhận. Theo đó, hiện xã Thọ Diên có 49 hố chứa rác thải và bao bì thuốc bảo vệ thực vật đặt ở tất cả các xứ đồng của địa phương.

( Đường giao thông nông thôn ở xã Thọ Diên)

Do thực hiện đồng bộ các giải pháp nên công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Thọ Diên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để tiếp tục thực hiện hiệu quả việc đảm VSMT trên địa bàn xã trong thời gian tới, với mục đích triển khai thực hiện một cách đồng bộ, có hiệu quả Chỉ thị số 02 của Ban Thường vụ huyện uỷ Thọ Xuân, NQ số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về công tác vệ sinh môi trường, địa phương đề ra các giải pháp cụ thể: Nâng cao nhận thức của cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và chi bộ trực thuộc về vị trí, vai trò của công tác bảo vệ môi trường đối với việc nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khoẻ của nhân dân, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ các đoàn thể từ xã đến thôn và các cơ quan, đơn vị; thống nhất trong chỉ đạo thực hiện về công tác môi trường và quản lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn xã, giao chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể đến từng đơn vị thôn, quán triệt và phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tổ chức tổng vệ sinh môi trường trong các cơ quan đơn vị. Đối với các đơn vị thôn phát động các đoàn viên, hội viên, các tổ chức đoàn thể và nhân dân ra quân làm công tác vệ sinh môi trường, quét dọn đường làm ngõ xóm ở các khu dân cư vào buổi chiều các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần; Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác VSMT và tổ chức họp giao ban để đánh giá rút kinh nghiệm, từ đó có biện pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả trong thời gian tiếp theo.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân