Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
776
Hôm qua:
1159
Tuần này:
1935
Tháng này:
22750
Tất cả:
762681

Xã Tây Hồ thực hiện các giải pháp đảm bảo công tác vệ sinh môi trường

Ngày 15/08/2018 14:41:20

Xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Thực hiện Chỉ thị 02 ngày 24/12/2015 của BTV Huyện ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện; NQ 05 ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường, cũng như nhiều địa phương khác trong huyện, xã Tây Hồ đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo vệ môi trường. Địa phương cũng đã giao cho các đoàn thể đảm nhận các đoạn đường tự quản. Bên cạnh đó, xã Tây Hồ đã tích cực tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, duy trì thường xuyên việc thu gom rác thải trong khu dân cư và tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn. Riêng công tác vệ sinh môi trường ngoài đồng ruộng, xã Tây Hồ giao cho Hội CCB phụ trách. Theo đó, hiện địa phương có 34 bể chứa rác thải bao bì, thuốc bảo vệ thực vật được đặt ở tất cả các xứ đồng trên địa bàn. Với các giải pháp cụ thể trên, thời gian qua, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Tây Hồ đã có sự chuyển biến rõ nét, nhận thức của nhân dân về VSMT được nâng lên.

Đường hoa ở xã Tây Hồ

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Tây Hồ thời gian qua cũng còn một số tồn tại, hạn chế, như: Công tác tuyên truyền về VSMT chưa thường xuyên; việc phân loại rác thải trong nhân dân còn nhiều bất cập, ý thức về vệ sinh môi trường của một bộ phận nhân dân còn hạn chế; cá biệt vẫn còn một số hộ dân xả rác thải ra nơi công cộng, đặc biệt là khu vực dọc kênh C3; một số bà con nông dân khi bơm thuốc bảo vệ thực vật chưa tự giác bỏ vỏ, bao bì vào đúng nơi quy định....

Để khắc phục những tồn tại trên, đặc biệt để đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn ngày càng sạch, đẹp, xã Tây Hồ đã đề ra các giải pháp cụ thể, như tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02 của BTV Huyện ủy và NQ số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về công tác VSMT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tiếp tục duy trì có hiệu quả phong trào "Ngày chủ nhật xanh"; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác BVMT. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời những tập thể, các nhân có hành vi vi phạm về môi trường. Đặc biệt mới đây, xã Tây Hồ đã triển khai Quyết định số 1988 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định về vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa. Xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng trong việc triển khai thực hiện các nội dung; tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về các nội dung của Quyết định và chương trình kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo VSMT trên địa bàn xã; vận động để mọi người, mọi nhà, mỗi cơ quan đơn vị tự giác chấp hành và thực hiện, giải quyết căn bản công tác VSMT nông thôn. Đồng thời quan tâm đến vệ sinh ATTP, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp, tổ chức ký cam kết thực hiện. Các thôn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thực hiện ký cam kết thực hiện với Chủ tịch UBND xã; các hộ gia đình ký cam kết thực hiện với thôn trưởng, duy trì bền vững tiêu chí Môi trường và ATTP, góp phần xây dựng Tây Hồ sớm trở thành xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo kế hoạch.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Xã Tây Hồ thực hiện các giải pháp đảm bảo công tác vệ sinh môi trường

Đăng lúc: 15/08/2018 14:41:20 (GMT+7)

Xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Thực hiện Chỉ thị 02 ngày 24/12/2015 của BTV Huyện ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện; NQ 05 ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường, cũng như nhiều địa phương khác trong huyện, xã Tây Hồ đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo vệ môi trường. Địa phương cũng đã giao cho các đoàn thể đảm nhận các đoạn đường tự quản. Bên cạnh đó, xã Tây Hồ đã tích cực tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, duy trì thường xuyên việc thu gom rác thải trong khu dân cư và tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn. Riêng công tác vệ sinh môi trường ngoài đồng ruộng, xã Tây Hồ giao cho Hội CCB phụ trách. Theo đó, hiện địa phương có 34 bể chứa rác thải bao bì, thuốc bảo vệ thực vật được đặt ở tất cả các xứ đồng trên địa bàn. Với các giải pháp cụ thể trên, thời gian qua, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Tây Hồ đã có sự chuyển biến rõ nét, nhận thức của nhân dân về VSMT được nâng lên.

Đường hoa ở xã Tây Hồ

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Tây Hồ thời gian qua cũng còn một số tồn tại, hạn chế, như: Công tác tuyên truyền về VSMT chưa thường xuyên; việc phân loại rác thải trong nhân dân còn nhiều bất cập, ý thức về vệ sinh môi trường của một bộ phận nhân dân còn hạn chế; cá biệt vẫn còn một số hộ dân xả rác thải ra nơi công cộng, đặc biệt là khu vực dọc kênh C3; một số bà con nông dân khi bơm thuốc bảo vệ thực vật chưa tự giác bỏ vỏ, bao bì vào đúng nơi quy định....

Để khắc phục những tồn tại trên, đặc biệt để đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn ngày càng sạch, đẹp, xã Tây Hồ đã đề ra các giải pháp cụ thể, như tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02 của BTV Huyện ủy và NQ số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về công tác VSMT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tiếp tục duy trì có hiệu quả phong trào "Ngày chủ nhật xanh"; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác BVMT. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời những tập thể, các nhân có hành vi vi phạm về môi trường. Đặc biệt mới đây, xã Tây Hồ đã triển khai Quyết định số 1988 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định về vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa. Xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng trong việc triển khai thực hiện các nội dung; tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về các nội dung của Quyết định và chương trình kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo VSMT trên địa bàn xã; vận động để mọi người, mọi nhà, mỗi cơ quan đơn vị tự giác chấp hành và thực hiện, giải quyết căn bản công tác VSMT nông thôn. Đồng thời quan tâm đến vệ sinh ATTP, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp, tổ chức ký cam kết thực hiện. Các thôn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thực hiện ký cam kết thực hiện với Chủ tịch UBND xã; các hộ gia đình ký cam kết thực hiện với thôn trưởng, duy trì bền vững tiêu chí Môi trường và ATTP, góp phần xây dựng Tây Hồ sớm trở thành xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo kế hoạch.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân