Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện

Ngày 26/09/2018 21:27:48

Ngày 26/8/2018, tại Trung tâm hội nghị huyện, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BTV Huyện ủy - Thường trực HĐND - UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện và các phòng, ngành chuyên môn thuộc UBND huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, MTTQ, các xã thị trấn. Đồng chí Lê Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập để thành lập thôn, khu phố tại xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Lê Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy thông qua Hướng dẫn số 10-HD/HU ngày 05/9/2018 của BTV Huyện ủy hướng dẫn kiện toàn Chi bộ Đảng theo thôn, khu phố được sáp nhập; đồng chí Hà Thị Ngân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện thông qua Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 24/9/2018 của UBND huyện về triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn huyện,

Căn cứ theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập để thành lập thôn, khu phố mới trên địa bàn huyện Thọ Xuân: Đổi tên 12 thôn, khu phố, sáp nhập 244 thôn, khu phố để thành lập 126 thôn, khu phố mới tại 37 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trên cơ sở thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện Thọ Xuân xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập thôn, hướng dẫn việc kiện toàn các tổ chức, qui trình sắp xếp nhân sự sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, trên địa bàn huyện. Về tổ chức Lễ công bố Quyết định đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố, tùy theo điều kiện thực tế của mỗi địa phương. UBND cấp xã báo cáo Đảng ủy, Thường trực HĐND và thống nhất với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã để lựa chọn thời gian, địa điểm tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và ngày chính thức hoạt động theo thôn, tổ dân phố mới. Lễ công bố phải đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. Kể từ thời điểm tổ chức Lễ công bố, các thôn, tổ dân phố cũ chính thức hoạt động theo thôn, tổ dân phố mới.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đồng thời đề xuất, kiến nghị những nhiệm vụ, phương án triển khai thực hiện trong thời gian tới, để chỉ đạo thực hiện Lễ công bố Quyết định đổi tên, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn huyện đạt kết quả cao.

( Đồng chí Lê Đình Hải phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị)

Phát biểu ý kiến chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nêu rõ: Việc sáp nhập thôn, khu phố để thành lập thôn, khu phố mới là nhiệm vụ quan trọng của những tháng cuối năm 2018. Do đó các địa phương, đơn vị nhất là người đứng đầu cần nêu cao vai trò trách nhiệm thực hiện chủ trương đã đề ra, đồng thời bài trừ tư tưởng cục bộ, làm qua loa không đúng quy định gây mất đoàn kết trong nhân dân. Việc đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện phải theo đúng qui định của pháp luật, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp. Do đó các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo đúng mục tiêu, nguyên tắc, yêu cầu đã đề ra. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: các địa phương, đơn vị khi triển khai thực hiện cần đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, bám vào nội dung kế hoạch để tổ chức thực hiện đầy đủ các qui trình, đảm bảo dân chủ công khai. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, qui trình về sáp nhập thôn, khu phố, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện để mọi người dân biết và thực hiện. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện theo đúng lộ trình thời gian, nhưng phải tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong nhân dân, đảm bảo cho đội ngũ cán bộ thôn, khu phố hoạt động thông suốt sau sáp nhập, chú ý đến vấn đề bàn giao hồ sơ hoàn tất các thủ tục. Các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch, xác định công việc, thời gian thực hiện, thành lập Ban chỉ đạo, phân công công việc cụ thể, gắn trách nhiệm cho các thành viên, gửi Kế hoạch này về phòng Nội vụ và cán bộ phụ trách đơn vị trước 01/10/2018. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, Đảng ủy, UBND, MTTQ xã, thị trấn xây dựng phương án sáp nhập thôn, khu phố và tổ chức thực hiện xong trước ngày 31/10/2018. Rà soát, lập danh sách và thực hiện đảm bảo chính sách cán bộ cho những người thôi không tham gia công tác sau sáp nhập theo đúng qui định; Đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, cán bộ chuyên môn phụ trách công việc. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách vòng 2 tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn được phân công phụ trách thực hiện nghiêm túc việc sáp nhập thôn, khu phố, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo về Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ được phân công.

Trung Tuyến

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện

Đăng lúc: 26/09/2018 21:27:48 (GMT+7)

Ngày 26/8/2018, tại Trung tâm hội nghị huyện, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BTV Huyện ủy - Thường trực HĐND - UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện và các phòng, ngành chuyên môn thuộc UBND huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, MTTQ, các xã thị trấn. Đồng chí Lê Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập để thành lập thôn, khu phố tại xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Lê Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy thông qua Hướng dẫn số 10-HD/HU ngày 05/9/2018 của BTV Huyện ủy hướng dẫn kiện toàn Chi bộ Đảng theo thôn, khu phố được sáp nhập; đồng chí Hà Thị Ngân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện thông qua Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 24/9/2018 của UBND huyện về triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn huyện,

Căn cứ theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập để thành lập thôn, khu phố mới trên địa bàn huyện Thọ Xuân: Đổi tên 12 thôn, khu phố, sáp nhập 244 thôn, khu phố để thành lập 126 thôn, khu phố mới tại 37 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trên cơ sở thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện Thọ Xuân xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập thôn, hướng dẫn việc kiện toàn các tổ chức, qui trình sắp xếp nhân sự sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, trên địa bàn huyện. Về tổ chức Lễ công bố Quyết định đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố, tùy theo điều kiện thực tế của mỗi địa phương. UBND cấp xã báo cáo Đảng ủy, Thường trực HĐND và thống nhất với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã để lựa chọn thời gian, địa điểm tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và ngày chính thức hoạt động theo thôn, tổ dân phố mới. Lễ công bố phải đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. Kể từ thời điểm tổ chức Lễ công bố, các thôn, tổ dân phố cũ chính thức hoạt động theo thôn, tổ dân phố mới.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đồng thời đề xuất, kiến nghị những nhiệm vụ, phương án triển khai thực hiện trong thời gian tới, để chỉ đạo thực hiện Lễ công bố Quyết định đổi tên, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn huyện đạt kết quả cao.

( Đồng chí Lê Đình Hải phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị)

Phát biểu ý kiến chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nêu rõ: Việc sáp nhập thôn, khu phố để thành lập thôn, khu phố mới là nhiệm vụ quan trọng của những tháng cuối năm 2018. Do đó các địa phương, đơn vị nhất là người đứng đầu cần nêu cao vai trò trách nhiệm thực hiện chủ trương đã đề ra, đồng thời bài trừ tư tưởng cục bộ, làm qua loa không đúng quy định gây mất đoàn kết trong nhân dân. Việc đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện phải theo đúng qui định của pháp luật, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp. Do đó các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo đúng mục tiêu, nguyên tắc, yêu cầu đã đề ra. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: các địa phương, đơn vị khi triển khai thực hiện cần đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, bám vào nội dung kế hoạch để tổ chức thực hiện đầy đủ các qui trình, đảm bảo dân chủ công khai. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, qui trình về sáp nhập thôn, khu phố, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện để mọi người dân biết và thực hiện. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện theo đúng lộ trình thời gian, nhưng phải tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong nhân dân, đảm bảo cho đội ngũ cán bộ thôn, khu phố hoạt động thông suốt sau sáp nhập, chú ý đến vấn đề bàn giao hồ sơ hoàn tất các thủ tục. Các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch, xác định công việc, thời gian thực hiện, thành lập Ban chỉ đạo, phân công công việc cụ thể, gắn trách nhiệm cho các thành viên, gửi Kế hoạch này về phòng Nội vụ và cán bộ phụ trách đơn vị trước 01/10/2018. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, Đảng ủy, UBND, MTTQ xã, thị trấn xây dựng phương án sáp nhập thôn, khu phố và tổ chức thực hiện xong trước ngày 31/10/2018. Rà soát, lập danh sách và thực hiện đảm bảo chính sách cán bộ cho những người thôi không tham gia công tác sau sáp nhập theo đúng qui định; Đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, cán bộ chuyên môn phụ trách công việc. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách vòng 2 tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn được phân công phụ trách thực hiện nghiêm túc việc sáp nhập thôn, khu phố, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo về Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ được phân công.

Trung Tuyến