Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CỦA TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                                                                                                                                                                                                  CHÀO MỪNG! BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026.
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Ủy ban MTTQ huyện Thọ Xuân: Tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2021

Đăng lúc: 07:50:34 14/01/2021 (GMT+7)

Trong 2 ngày 13 và 14/1/2021, Ủy ban MTTQ huyện Thọ Xuân phối hợp với UB MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2021.

 

Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có các đồng chí: Nguyễn Văn Tòng, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Thanh Hóa; Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Xuân Hải, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQ huyện. Tham dự  lớp tập huấn có 30 đồng chí Chủ tịch UB MTTQ xã, thị trấn và 274 đồng chí Trưởng, Phó Ban công tác Mặt trận ở Khu dân cư trên địa bàn toàn huyện. 

Tại lớp tập huấn, các đồng chí  học viên được nghe 8 chuyên đề cơ bản về nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2021, đó là: Những vấn đề cơ bản về tổ chức hoạt động của  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hướng dẫn thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam; Tổ chức và hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị “Về xây dựng phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025;  Công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp; Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng tại xã, phường, thị trấn; Công tác phổ biến tuyên truyền Pháp luật. 

Thông qua hội nghị tập huấn giúp đội ngũ cán bộ MTTQ ở cơ sở và khu dân cư có thêm những kiến thức, kỹ năng cùng với kinh nghiệm trong thực tế nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động; đồng thời tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình, cách làm hay để nhân rộng trong hệ thống Mặt trận. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, phát triển kinh tế xã hội và ổn định tình hình chính trị tại địa phương, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

            Lê Hà, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân