Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

UBND huyện Thọ Xuân - Văn phòng Điều phối VSATTP tỉnh Thanh Hóa: Hội nghị tập huấn phần mềm hệ thống thông tin quản lý Nhà nước về ATTP

Ngày 30/07/2019 16:29:02

Sáng 29/7/2019, UBND huyện Thọ Xuân đã phối hợp với Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn phần mềm hệ thống thông tin quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa.


Hiện nay, trên địa bàn huyện công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều khó khăn, bất cập như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về an toàn thực phẩm tại một số địa phương chưa thực sự quan tâm và quyết liệt; triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về ATTP chưa hiệu quả; Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đa phần nhỏ lẻ và không tập trung... Trong thời gian 2 ngày 29 và 30/7/2019, các học viên được cán bộ Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh Thanh Hóa truyền đạt các nội dung về phân hệ chức năng dành cho các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm gồm: Quy trình cập nhật dữ liệu trên phần mềm, việc quản lý vùng sản xuất, địa điểm kinh doanh, danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh, chuổi sản phẩm an toàn, chỉ tiêu hàng năm, báo cáo thống kê tổng hợp... tham khảo trang công khai thông tin an toàn thực phẩm và lợi ích của trang này được cập nhật trên phần mềm hệ thống thông tin quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó học viên còn được tham khảo và nắm bắt thông tin ứng dụng vào thực tế có trong phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm là khâu đột phá, tạo tiền đề cho việc triên khai cách mạng công nghiệp 4.0 trong nông nghiệp, thúc đẩy kết nối tiêu dùng nông sản, thực phẩm an toàn. Cùng với đó công tác quản lý, điều hành về quản lý nhà nước đối với an toàn thực phẩm từ Trung ương đến địa phương sẽ theo một hệ thống nhất và nhanh chóng, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Đồng thời khắc phục những mặt hạn chế vẫn còn tồn tại hiện nay.

Thông qua tập huấn, giúp các học viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ phụ trách công tác quản lý an toàn thực phẩm nắm rõ nội dung, cách nhập số liệu quản lý cơ sở, các loại hồ sơ cấp giấy đủ điều kiện, hồ sơ thanh tra, hồ sơ quản lý ngộ độc thực phẩm.... góp phần nâng cao hiệu quả quản lý công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

UBND huyện Thọ Xuân - Văn phòng Điều phối VSATTP tỉnh Thanh Hóa: Hội nghị tập huấn phần mềm hệ thống thông tin quản lý Nhà nước về ATTP

Đăng lúc: 30/07/2019 16:29:02 (GMT+7)

Sáng 29/7/2019, UBND huyện Thọ Xuân đã phối hợp với Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn phần mềm hệ thống thông tin quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa.


Hiện nay, trên địa bàn huyện công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều khó khăn, bất cập như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về an toàn thực phẩm tại một số địa phương chưa thực sự quan tâm và quyết liệt; triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về ATTP chưa hiệu quả; Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đa phần nhỏ lẻ và không tập trung... Trong thời gian 2 ngày 29 và 30/7/2019, các học viên được cán bộ Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh Thanh Hóa truyền đạt các nội dung về phân hệ chức năng dành cho các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm gồm: Quy trình cập nhật dữ liệu trên phần mềm, việc quản lý vùng sản xuất, địa điểm kinh doanh, danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh, chuổi sản phẩm an toàn, chỉ tiêu hàng năm, báo cáo thống kê tổng hợp... tham khảo trang công khai thông tin an toàn thực phẩm và lợi ích của trang này được cập nhật trên phần mềm hệ thống thông tin quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó học viên còn được tham khảo và nắm bắt thông tin ứng dụng vào thực tế có trong phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm là khâu đột phá, tạo tiền đề cho việc triên khai cách mạng công nghiệp 4.0 trong nông nghiệp, thúc đẩy kết nối tiêu dùng nông sản, thực phẩm an toàn. Cùng với đó công tác quản lý, điều hành về quản lý nhà nước đối với an toàn thực phẩm từ Trung ương đến địa phương sẽ theo một hệ thống nhất và nhanh chóng, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Đồng thời khắc phục những mặt hạn chế vẫn còn tồn tại hiện nay.

Thông qua tập huấn, giúp các học viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ phụ trách công tác quản lý an toàn thực phẩm nắm rõ nội dung, cách nhập số liệu quản lý cơ sở, các loại hồ sơ cấp giấy đủ điều kiện, hồ sơ thanh tra, hồ sơ quản lý ngộ độc thực phẩm.... góp phần nâng cao hiệu quả quản lý công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân