Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

UBND huyện Thọ Xuân tổ chức Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2018

Ngày 29/10/2018 15:57:02

Ngày 26/10/2018, UBND huyện Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng cuối năm 2018. Đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên UBND; Trưởng các ngành, đơn vị: Đài Truyền thanh, Trung tâm TDTT, Trung tâm Văn hóa- Thông tin, Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế, Kho bạc Nhà nước, Đội Quản lý thị trường số 14, Ban Quản lý dự án đầu tư huyện, Chi cục thuế, Ngân hàng NN và PTNT Thọ Xuân, Ngân hàng NN và PTNT Lam Sơn, Ngân hàng CSXH huyện, BHXH huyện, Hạt quản lý đê điều, Công ty TNHH MTV Sông Chu chi nhánh Thọ Xuân, Công ty TNHH một thành viên thủy lợi nam sông Mã- chi nhánh tả ngạn sông Chu, Điện lực Thọ Xuân và chủ tịch UBND 41 xã, thị trấn trong toàn huyện.

44791786_319787108801836_3718969279178080256_n

Đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2018. Theo đó, 10 tháng đầu năm 2018, công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện có nhiều đổi mới, quyết liệt, vận dụng linh hoạt, sát thực tế, đảm bảo theo quy định của pháp luật, quy chế làm việc và chương trình công tác đã đề ra; các phòng ngành, các xã- thị trấn đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ công chức, tăng cường các biện pháp quản lý thời gian, chất lượng công việc, đề cao trách nhiệm cá nhân đối với công việc được giao. Sản lượng lương thực ước đạt 123 nghìn tấn, tăng 11,9% kế hoạch; tổng thu ngân sách nhà nước, không tính tiền cấp quyền sử dụng đất đạt 92,9 tỷ đồng bằng 91,7% kế hoạch huyện giao. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới tại 8 xã còn lại, và các tiêu chí cấp huyện năm 2018. Đến nay đã có thêm 4 xã: Thọ Lâm, Xuân Sơn, Thọ Lập, Thọ Diên đã được tỉnh thẩm định, còn lại 4 xã hội đồng huyện thẩm định trong tháng 10 năm 2018. Lĩnh vực công nghiệp xây dựng cơ bản được quan tâm và đạt hiệu quả, đã có 34 doanh nghiệp đề nghị chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư, trong đó có 21 doanh nghiệp đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng số vốn 775 tỷ đồng; giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt 5,9 triệu USD; công tác phát triển đô thị tiếp tục được quan tâm, đã tổ chức công bố quy hoạch chung đô thị phố Đầm xã Xuân Thiên là đô thị loại 5, khu vực thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng và khu vực dự kiến mở rộng đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ra quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4; tỷ lệ đô thị hóa đạt 38,5%. Công tác giải phóng mặt bằng, quản lý tài nguyện khoáng sản, vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP được quan tâm chỉ đạo và có nhiều chuyển biến. Về văn hóa xã hội, tập trung chỉ đạo tuyên truyền các sự kiện chính trị của tỉnh, của huyện; tổ chức thành công lễ hội Lê Hoàn, lễ hội Lam Kinh năm 2018; hoàn thành 9/10 trường chuẩn Quốc gia và 2/4 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 86,3%. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao, đến ngày 23/10/2018, tổng số nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao là 142 việc, hiện nay đã giải quyết được 125 việc, đạt 97,6% kế hoạch. Tổng số việc UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao cho các phòng, ngành là 571 việc, đã giải quyết được 471 việc đạt 82,5%. Giao cho các xã, thị trấn 775 việc đã giải quyết 704 việc đạt 90,8%. Tập trung quyết liệt giải quyết các vấn đề xúc về vệ sinh ATTP, về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý tài nguyên khoáng sản, về các phương tiện quá khổ, quá tải, hành lang an toàn giao thông...

IMG_5805

Các đại biểu tham dự hội nghị

IMG_5809

Các đồng chí Thường trực UBND huyện điều hành hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo, điều hành trong 10 tháng đầu năm 2018 cũng còn một số tồn tại đó là: việc tham mưu triển khai một số mục tiêu, nhiệm vụ trong sản xuất nông nghiệp còn chậm; một số địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo có biểu hiện chững lại nhất là sau khi đã được công nhận NTM; công tác chỉ đạo, tuyên truyền vận động thành lập mới doanh nghiệp ở một số xã, thị trấn chưa quyết liệt, hiệu quả hoạt động của các tổ tư vấn còn hạn chế; công tác quản lý đất đai ở một số địa phương còn lỏng lẻo; công tác tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong GPMB còn lúng túng; việc triển khai thực hiện QĐ 1988 của UBND tỉnh về đảm bảo vệ sinh môi trường còn mang tính hình thức, đối phó. Tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất còn chậm; công tác quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân còn hạn chế; tỷ lệ BHYT ở một số địa phương còn thấp; tỷ lệ giảm nghèo ở một số địa phương không đạt kế hoạch; tính chủ động tham mưu giải quyết các kiến nghị, đơn thư của công dân ở các phòng, ngành, các địa phương chưa cao; tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo có nhiều nhân tố gây phức tạp tại một số số địa phương.

Tại hội nghị, đại diện các xã, thị trấn đã phát biểu nêu những khó khăn vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh các tháng cuối năm 2018 ở cơ sở như: Công tác giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, BHYT, thu ngân sách nhà nước, tuyên truyền- vận động thành lập doanh nghiệp v.v..... Sau khi các xã, thị trấn nêu một số vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh các tháng cuối năm 2018, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, lãnh đạo các phòng, ngành, các đồng chí PCT UBND huyện đã định hướng cụ thể, giúp các địa phương giải quyết khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các phòng, ngành, các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Trên cơ sở phân tích những thuận lợi, khó khăn và để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Ngay sau hội nghị này, trưởng các phòng, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung rà soát các chỉ tiêu đã thực hiện, sau khi rà soát, xây dựng kế hoạch, phân công rõ người, rõ việc có thời gian cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu chưa hoàn thành năm 2018. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trưởng các phòng, ngành căn cứ chương trình công tác năm, chủ động tham mưu, xây dựng nội dung, đảm bảo chất lượng từng việc trong chương trình kế hoạch. Tập trung chỉ đạo, điều hành trên tất cả các lĩnh vực, khắc phục những tồn tại hạn chế. Các đồng chí trưởng phòng được giao việc trên từng lĩnh vực, chủ động theo dõi các chỉ tiêu ngành mình, nếu các đơn vị thực hiện đạt thấp, có báo cáo Văn phòng HĐND- UBND huyện, các đồng chí Thường trực UBND huyện để tổ chức giao ban đối với những đơn vị thực hiện chậm. Phòng Nội vụ kiểm tra lại bản cam kết của trưởng các phòng, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn với UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về việc hoàn thành các chỉ tiêu được giao năm 2018. Trên cơ sở đó, tham mưu đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân đã hoàn thành sớm chỉ tiêu được giao, đồng thời xem xét trách nhiệm đối với tập thể, nhất là người đứng đầu không hoàn thành chỉ tiêu đã cam kết.

Về một một số nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị, tập trung chỉ đạo nhân dân khẩn trương gieo trồng các cây màu vụ đông còn thời vụ đảm bảo kế hoạch. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đối với công tác xây dựng NTM hoàn thành kế hoạch đề ra. Tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng theo chỉ tiêu tỉnh giao năm 2018; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn; tập trung đẩy mạnh công tác phát triển doanh nghiệp. Tổ chức tốt hội nghị xúc tiến đầu tư trên địaa bàn huyện. Về thu ngân sách nhà nước, đồng chí đề nghị, tập trung chỉ đạo thu đạt tỷ lệ cao nhất, chống thất thu, đặc biệt là thu thuế nhà ở riêng lẻ; quản lý chặt chẽ chi ngân sách, đảm bảo chi thường xuyên, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao hiệu quả các nguồn chi và đầu tư cho phát triển. Về các hoạt động văn hóa- xã hội, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các hoạt động văn hóa - xã hội, quan tâm chỉ đạo công tác vệ sinh ATTP, xã đạt chuẩn vệ sinh ATTP, tăng cường quản lý hành nghề y dược tư nhân, công tác phát triển BHYT; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm kết nghĩa giữa Thọ Xuân - Thanh Hóa và Quế Sơn- Quảng Nam. Về quốc phòng- an ninh, tổ chức tốt công tác sơ, khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019; chủ động đấu mối, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ở cơ sở, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Công an huyện tham mưu làm tốt công tác quản lý hành lang ATGT, thường xuyên mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, xử lý vi phạm Luật Giao thông, trọng tâm là xe quá khổ, quá tải trọng, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm. Tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trưởng các phòng, ngành, Chủ tịch UBND các xã- thị trấn tiếp tục tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, chủ động, tích cực trong việc tham mưu thuộc các lĩnh vực phụ trách. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đồng chí PCT UBND huyện trên lĩnh vực được phân công, chủ động hơn nữa trong giải quyết công việc, chịu trách nhiệm về lĩnh vực mình phụ trách. Giao Văn phòng HĐND- UBND huyện tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các địa phương tại hội nghị, trên cơ sở đó chỉ đạo các phòng ngành theo chức năng nhiệm vụ tập trung giải quyết theo quy định.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

UBND huyện Thọ Xuân tổ chức Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2018

Đăng lúc: 29/10/2018 15:57:02 (GMT+7)

Ngày 26/10/2018, UBND huyện Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng cuối năm 2018. Đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên UBND; Trưởng các ngành, đơn vị: Đài Truyền thanh, Trung tâm TDTT, Trung tâm Văn hóa- Thông tin, Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế, Kho bạc Nhà nước, Đội Quản lý thị trường số 14, Ban Quản lý dự án đầu tư huyện, Chi cục thuế, Ngân hàng NN và PTNT Thọ Xuân, Ngân hàng NN và PTNT Lam Sơn, Ngân hàng CSXH huyện, BHXH huyện, Hạt quản lý đê điều, Công ty TNHH MTV Sông Chu chi nhánh Thọ Xuân, Công ty TNHH một thành viên thủy lợi nam sông Mã- chi nhánh tả ngạn sông Chu, Điện lực Thọ Xuân và chủ tịch UBND 41 xã, thị trấn trong toàn huyện.

44791786_319787108801836_3718969279178080256_n

Đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2018. Theo đó, 10 tháng đầu năm 2018, công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện có nhiều đổi mới, quyết liệt, vận dụng linh hoạt, sát thực tế, đảm bảo theo quy định của pháp luật, quy chế làm việc và chương trình công tác đã đề ra; các phòng ngành, các xã- thị trấn đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ công chức, tăng cường các biện pháp quản lý thời gian, chất lượng công việc, đề cao trách nhiệm cá nhân đối với công việc được giao. Sản lượng lương thực ước đạt 123 nghìn tấn, tăng 11,9% kế hoạch; tổng thu ngân sách nhà nước, không tính tiền cấp quyền sử dụng đất đạt 92,9 tỷ đồng bằng 91,7% kế hoạch huyện giao. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới tại 8 xã còn lại, và các tiêu chí cấp huyện năm 2018. Đến nay đã có thêm 4 xã: Thọ Lâm, Xuân Sơn, Thọ Lập, Thọ Diên đã được tỉnh thẩm định, còn lại 4 xã hội đồng huyện thẩm định trong tháng 10 năm 2018. Lĩnh vực công nghiệp xây dựng cơ bản được quan tâm và đạt hiệu quả, đã có 34 doanh nghiệp đề nghị chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư, trong đó có 21 doanh nghiệp đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng số vốn 775 tỷ đồng; giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt 5,9 triệu USD; công tác phát triển đô thị tiếp tục được quan tâm, đã tổ chức công bố quy hoạch chung đô thị phố Đầm xã Xuân Thiên là đô thị loại 5, khu vực thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng và khu vực dự kiến mở rộng đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ra quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4; tỷ lệ đô thị hóa đạt 38,5%. Công tác giải phóng mặt bằng, quản lý tài nguyện khoáng sản, vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP được quan tâm chỉ đạo và có nhiều chuyển biến. Về văn hóa xã hội, tập trung chỉ đạo tuyên truyền các sự kiện chính trị của tỉnh, của huyện; tổ chức thành công lễ hội Lê Hoàn, lễ hội Lam Kinh năm 2018; hoàn thành 9/10 trường chuẩn Quốc gia và 2/4 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 86,3%. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao, đến ngày 23/10/2018, tổng số nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao là 142 việc, hiện nay đã giải quyết được 125 việc, đạt 97,6% kế hoạch. Tổng số việc UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao cho các phòng, ngành là 571 việc, đã giải quyết được 471 việc đạt 82,5%. Giao cho các xã, thị trấn 775 việc đã giải quyết 704 việc đạt 90,8%. Tập trung quyết liệt giải quyết các vấn đề xúc về vệ sinh ATTP, về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý tài nguyên khoáng sản, về các phương tiện quá khổ, quá tải, hành lang an toàn giao thông...

IMG_5805

Các đại biểu tham dự hội nghị

IMG_5809

Các đồng chí Thường trực UBND huyện điều hành hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo, điều hành trong 10 tháng đầu năm 2018 cũng còn một số tồn tại đó là: việc tham mưu triển khai một số mục tiêu, nhiệm vụ trong sản xuất nông nghiệp còn chậm; một số địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo có biểu hiện chững lại nhất là sau khi đã được công nhận NTM; công tác chỉ đạo, tuyên truyền vận động thành lập mới doanh nghiệp ở một số xã, thị trấn chưa quyết liệt, hiệu quả hoạt động của các tổ tư vấn còn hạn chế; công tác quản lý đất đai ở một số địa phương còn lỏng lẻo; công tác tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong GPMB còn lúng túng; việc triển khai thực hiện QĐ 1988 của UBND tỉnh về đảm bảo vệ sinh môi trường còn mang tính hình thức, đối phó. Tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất còn chậm; công tác quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân còn hạn chế; tỷ lệ BHYT ở một số địa phương còn thấp; tỷ lệ giảm nghèo ở một số địa phương không đạt kế hoạch; tính chủ động tham mưu giải quyết các kiến nghị, đơn thư của công dân ở các phòng, ngành, các địa phương chưa cao; tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo có nhiều nhân tố gây phức tạp tại một số số địa phương.

Tại hội nghị, đại diện các xã, thị trấn đã phát biểu nêu những khó khăn vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh các tháng cuối năm 2018 ở cơ sở như: Công tác giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, BHYT, thu ngân sách nhà nước, tuyên truyền- vận động thành lập doanh nghiệp v.v..... Sau khi các xã, thị trấn nêu một số vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh các tháng cuối năm 2018, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, lãnh đạo các phòng, ngành, các đồng chí PCT UBND huyện đã định hướng cụ thể, giúp các địa phương giải quyết khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các phòng, ngành, các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Trên cơ sở phân tích những thuận lợi, khó khăn và để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Ngay sau hội nghị này, trưởng các phòng, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung rà soát các chỉ tiêu đã thực hiện, sau khi rà soát, xây dựng kế hoạch, phân công rõ người, rõ việc có thời gian cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu chưa hoàn thành năm 2018. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trưởng các phòng, ngành căn cứ chương trình công tác năm, chủ động tham mưu, xây dựng nội dung, đảm bảo chất lượng từng việc trong chương trình kế hoạch. Tập trung chỉ đạo, điều hành trên tất cả các lĩnh vực, khắc phục những tồn tại hạn chế. Các đồng chí trưởng phòng được giao việc trên từng lĩnh vực, chủ động theo dõi các chỉ tiêu ngành mình, nếu các đơn vị thực hiện đạt thấp, có báo cáo Văn phòng HĐND- UBND huyện, các đồng chí Thường trực UBND huyện để tổ chức giao ban đối với những đơn vị thực hiện chậm. Phòng Nội vụ kiểm tra lại bản cam kết của trưởng các phòng, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn với UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về việc hoàn thành các chỉ tiêu được giao năm 2018. Trên cơ sở đó, tham mưu đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân đã hoàn thành sớm chỉ tiêu được giao, đồng thời xem xét trách nhiệm đối với tập thể, nhất là người đứng đầu không hoàn thành chỉ tiêu đã cam kết.

Về một một số nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị, tập trung chỉ đạo nhân dân khẩn trương gieo trồng các cây màu vụ đông còn thời vụ đảm bảo kế hoạch. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đối với công tác xây dựng NTM hoàn thành kế hoạch đề ra. Tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng theo chỉ tiêu tỉnh giao năm 2018; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn; tập trung đẩy mạnh công tác phát triển doanh nghiệp. Tổ chức tốt hội nghị xúc tiến đầu tư trên địaa bàn huyện. Về thu ngân sách nhà nước, đồng chí đề nghị, tập trung chỉ đạo thu đạt tỷ lệ cao nhất, chống thất thu, đặc biệt là thu thuế nhà ở riêng lẻ; quản lý chặt chẽ chi ngân sách, đảm bảo chi thường xuyên, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao hiệu quả các nguồn chi và đầu tư cho phát triển. Về các hoạt động văn hóa- xã hội, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các hoạt động văn hóa - xã hội, quan tâm chỉ đạo công tác vệ sinh ATTP, xã đạt chuẩn vệ sinh ATTP, tăng cường quản lý hành nghề y dược tư nhân, công tác phát triển BHYT; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm kết nghĩa giữa Thọ Xuân - Thanh Hóa và Quế Sơn- Quảng Nam. Về quốc phòng- an ninh, tổ chức tốt công tác sơ, khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019; chủ động đấu mối, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ở cơ sở, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Công an huyện tham mưu làm tốt công tác quản lý hành lang ATGT, thường xuyên mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, xử lý vi phạm Luật Giao thông, trọng tâm là xe quá khổ, quá tải trọng, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm. Tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trưởng các phòng, ngành, Chủ tịch UBND các xã- thị trấn tiếp tục tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, chủ động, tích cực trong việc tham mưu thuộc các lĩnh vực phụ trách. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đồng chí PCT UBND huyện trên lĩnh vực được phân công, chủ động hơn nữa trong giải quyết công việc, chịu trách nhiệm về lĩnh vực mình phụ trách. Giao Văn phòng HĐND- UBND huyện tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các địa phương tại hội nghị, trên cơ sở đó chỉ đạo các phòng ngành theo chức năng nhiệm vụ tập trung giải quyết theo quy định.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân