Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

UBND huyện: Hội nghị giao ban triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực nông nghiệp

Ngày 23/09/2019 10:22:05

Chiều 19/9/2019, UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và phòng dại đợt 2 năm 2019; công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi và sản xuất vụ đông 2019- 2020. Đồng chí Lê Văn Duyệt, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phòng NN&PTNT huyện đã báo cáo tình hình sản xuất, công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và phòng dại đợt 2 năm 2019, tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao. Theo đó, tính đến thời điểm này toàn huyện đã thu hoạch được 6.378,5 ha lúa vụ mùa đạt 82,4% diện tích; ngô và rau màu các loại cơ bản đã thu hoạch xong. Đối với công tác sản xuất vụ đông 2019- 2020, toàn huyện có kế hoạch đưa 5.500 ha và gieo trồng, riêng diện tích trồng ngô là 2.000 ha, phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 11.000 tấn trở lên. Đến nay toàn huyện đã gieo trồng được 965 ha, trong đó ngô 514 ha; cây xuất khẩu 109 ha; rau màu và các loại cây trồng khác 342 ha. Một số xã đã tập trung thực hiện tốt công tác sản xuất vụ đông như: Xuân Hòa, Thọ Trường, Hạnh Phúc, Xuân Giang, Xuân Lai, Xuân Vinh, Xuân Minh. Về tình hình công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, tính đến 16h, ngày 18/09/2019, trên địa bàn huyện dịch bệnh đã xảy ra tại 553 hội chăn nuôi của 114 thôn, 28 xã- thị trấn buộc phải tiêu hủy 5.736 con lợn, với trọng lượng 379.524 kg. Có 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã khống chế và công bố hết dịch. Tuy nhiên đến ngày 18/9, toàn huyện có 6 xã có dịch tái phát trở lại gồm: Xuân Phong, Hạnh Phúc, Thọ Trường, Xuân Tân, Xuân Khánh, Xuân Lập. Về công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và phòng dại, tính đến 18/9 toàn huyện đã có 26/41 xã, thị trấn tổ chức tiêm phòng dại cho đàn chó đạt tỷ lệ 45,5%; có 27/41 xã, thị trấn tiêm vắc xin lở mồm long móng cho đàn trâu, bò đạt tỷ lệ 26,3%, tiêm vắc xin tụ huyết trùng đạt 28,2%; có 17/41 xã, thị trấn tiêm vắc xin dịch tả lợn đạt tỷ lệ 3%, vắc xin tụ dấu lợn đạt 2,6%; đàn gia cầm có 7/41 xã, thị trấn đã tiêm được 9.500 con, đạt tỷ lệ 2,3%. Một số xã thực hiện tốt công tác tiêm phòng như: thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Sao Vàng, Hạnh Phúc, Tây Hồ, Xuân Bái, Xuân Tín. Một số xã tiến độ tiêm phòng còn chậm như: thị trấn Lam Sơn, Xuân Khánh, Bắc Lương, Xuân Phong, Xuân Giang, Xuân Phú, Thọ Minh, Xuân Lai, Xuân Lập, Thọ Trường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích những khó khăn, tồn tại hạn chế, nguyên nhân và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác sản xuất vụ đông 2019- 2020; công tác phòng chống khống chế dịch tả lợn Châu Phi và công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và phòng dại đợt 2 năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Duyệt, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Các xã, thị trấn tiếp tục tập trung thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa vu thu mùa tạo quỹ đất cho sản xuất vụ đông 2019- 2020 theo phương châm "Sáng lúa, chiều cây vụ đông", tập trung mở rộng diện tích vụ đông trên đất 2 lúa đặc biệt là diện tích trồng cây ngô, cây xuất khẩu trên cơ sở ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Các đơn vị phục vụ sản xuất nông nghiệp theo chức năng nhiệm vụ được giao tập trung hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc cây trồng vụ đông, đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất phấn đấu đạt kế hoạch diện tích đề ra. Các xã, thị trấn tổ chức tốt công tác triển khai nạo vét các tuyến kênh mương nội đồng phục vụ tưới, tiêu cho cây trồng vụ đông. Đối với các xã có diện tích đất bỏ hoang cần tập trung xây dựng phương án để khai thác quỹ đất nhằm đảm bảo không có diện tích bị bỏ hoang. Đối với công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, tập trung thực hiện tốt công tác duy trì hoạt động của các chốt kiểm dịch trên địa bàn; tiếp tục thực hiện tốt công tác tiêu độc khử trùng khu vực chuồng trại chăn nuôi tại các xã có dịch; thực hiện tốt công tác tiêu huỷ lợn mắc bệnh theo đúng quy trình hướng dẫn; các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các xã, thị trấn thành lập tổ kiểm tra công tác giết mổ gia súc, gia cầm và xử lý tiêu hủy khi cơ sở giết mổ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức ký cam kết đối với các chủ hộ giết mổ đảm bảo vệ sinh an toàn. Đối với công tác tiêm phòng vắcxin cho đàn gia súc, gia cầm và phòng dại đợt 2 năm 2019; các xã, thị trấn tập trung chủ động thực hiện quyết liệt trong công tác tiêm phòng đảm bảo tỷ lệ các loại vắcxin theo quy định xong trước ngày 05/10/2019. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trạm Thú y, trạm Bảo vệ thực vật, trạm Khuyến nông trên cơ sở chức năng nhiệm vụ chủ động tham mưu cho UBND huyện đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác sản xuất vụ đông, công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi và công tác tiêm phòng. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với Đài Truyền thanh huyện đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nêu gương những đơn vị thực hiện tốt và chỉ ra những đơn vị thực hiện chưa tốt trong công tác sản xuất vụ đông và công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và phòng dại đợt 2 năm 2019. Các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác tích tụ đất đai trong năm 2019, 2020 theo kế hoạch.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

UBND huyện: Hội nghị giao ban triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực nông nghiệp

Đăng lúc: 23/09/2019 10:22:05 (GMT+7)

Chiều 19/9/2019, UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và phòng dại đợt 2 năm 2019; công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi và sản xuất vụ đông 2019- 2020. Đồng chí Lê Văn Duyệt, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phòng NN&PTNT huyện đã báo cáo tình hình sản xuất, công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và phòng dại đợt 2 năm 2019, tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao. Theo đó, tính đến thời điểm này toàn huyện đã thu hoạch được 6.378,5 ha lúa vụ mùa đạt 82,4% diện tích; ngô và rau màu các loại cơ bản đã thu hoạch xong. Đối với công tác sản xuất vụ đông 2019- 2020, toàn huyện có kế hoạch đưa 5.500 ha và gieo trồng, riêng diện tích trồng ngô là 2.000 ha, phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 11.000 tấn trở lên. Đến nay toàn huyện đã gieo trồng được 965 ha, trong đó ngô 514 ha; cây xuất khẩu 109 ha; rau màu và các loại cây trồng khác 342 ha. Một số xã đã tập trung thực hiện tốt công tác sản xuất vụ đông như: Xuân Hòa, Thọ Trường, Hạnh Phúc, Xuân Giang, Xuân Lai, Xuân Vinh, Xuân Minh. Về tình hình công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, tính đến 16h, ngày 18/09/2019, trên địa bàn huyện dịch bệnh đã xảy ra tại 553 hội chăn nuôi của 114 thôn, 28 xã- thị trấn buộc phải tiêu hủy 5.736 con lợn, với trọng lượng 379.524 kg. Có 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã khống chế và công bố hết dịch. Tuy nhiên đến ngày 18/9, toàn huyện có 6 xã có dịch tái phát trở lại gồm: Xuân Phong, Hạnh Phúc, Thọ Trường, Xuân Tân, Xuân Khánh, Xuân Lập. Về công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và phòng dại, tính đến 18/9 toàn huyện đã có 26/41 xã, thị trấn tổ chức tiêm phòng dại cho đàn chó đạt tỷ lệ 45,5%; có 27/41 xã, thị trấn tiêm vắc xin lở mồm long móng cho đàn trâu, bò đạt tỷ lệ 26,3%, tiêm vắc xin tụ huyết trùng đạt 28,2%; có 17/41 xã, thị trấn tiêm vắc xin dịch tả lợn đạt tỷ lệ 3%, vắc xin tụ dấu lợn đạt 2,6%; đàn gia cầm có 7/41 xã, thị trấn đã tiêm được 9.500 con, đạt tỷ lệ 2,3%. Một số xã thực hiện tốt công tác tiêm phòng như: thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Sao Vàng, Hạnh Phúc, Tây Hồ, Xuân Bái, Xuân Tín. Một số xã tiến độ tiêm phòng còn chậm như: thị trấn Lam Sơn, Xuân Khánh, Bắc Lương, Xuân Phong, Xuân Giang, Xuân Phú, Thọ Minh, Xuân Lai, Xuân Lập, Thọ Trường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích những khó khăn, tồn tại hạn chế, nguyên nhân và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác sản xuất vụ đông 2019- 2020; công tác phòng chống khống chế dịch tả lợn Châu Phi và công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và phòng dại đợt 2 năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Duyệt, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Các xã, thị trấn tiếp tục tập trung thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa vu thu mùa tạo quỹ đất cho sản xuất vụ đông 2019- 2020 theo phương châm "Sáng lúa, chiều cây vụ đông", tập trung mở rộng diện tích vụ đông trên đất 2 lúa đặc biệt là diện tích trồng cây ngô, cây xuất khẩu trên cơ sở ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Các đơn vị phục vụ sản xuất nông nghiệp theo chức năng nhiệm vụ được giao tập trung hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc cây trồng vụ đông, đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất phấn đấu đạt kế hoạch diện tích đề ra. Các xã, thị trấn tổ chức tốt công tác triển khai nạo vét các tuyến kênh mương nội đồng phục vụ tưới, tiêu cho cây trồng vụ đông. Đối với các xã có diện tích đất bỏ hoang cần tập trung xây dựng phương án để khai thác quỹ đất nhằm đảm bảo không có diện tích bị bỏ hoang. Đối với công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, tập trung thực hiện tốt công tác duy trì hoạt động của các chốt kiểm dịch trên địa bàn; tiếp tục thực hiện tốt công tác tiêu độc khử trùng khu vực chuồng trại chăn nuôi tại các xã có dịch; thực hiện tốt công tác tiêu huỷ lợn mắc bệnh theo đúng quy trình hướng dẫn; các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các xã, thị trấn thành lập tổ kiểm tra công tác giết mổ gia súc, gia cầm và xử lý tiêu hủy khi cơ sở giết mổ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức ký cam kết đối với các chủ hộ giết mổ đảm bảo vệ sinh an toàn. Đối với công tác tiêm phòng vắcxin cho đàn gia súc, gia cầm và phòng dại đợt 2 năm 2019; các xã, thị trấn tập trung chủ động thực hiện quyết liệt trong công tác tiêm phòng đảm bảo tỷ lệ các loại vắcxin theo quy định xong trước ngày 05/10/2019. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trạm Thú y, trạm Bảo vệ thực vật, trạm Khuyến nông trên cơ sở chức năng nhiệm vụ chủ động tham mưu cho UBND huyện đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác sản xuất vụ đông, công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi và công tác tiêm phòng. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với Đài Truyền thanh huyện đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nêu gương những đơn vị thực hiện tốt và chỉ ra những đơn vị thực hiện chưa tốt trong công tác sản xuất vụ đông và công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và phòng dại đợt 2 năm 2019. Các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác tích tụ đất đai trong năm 2019, 2020 theo kế hoạch.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân